Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології та технічні засоби навчання

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Види та властивості інформації

Розглянемо, які види та властивості має інформація, як відображається інформація. Будь-якого виду інформація передається за допомогою повідомлень, що формуються як послідовність знаків та символів або параметрів фізичних процесів, які відображаються на матеріальних носіях: папері, лініях зв'язку, магнітних та оптичних носіях тощо.

За способом відображення, прийнятним для людини, інформація поділяється на такі основні види: звукова, текстова, числова, графічна, комбінована інформація.

Відповідно Закону України "Про інформацію" № 1642-ІІІ (1642-14) від 06.04.2000 р. інформацію розмежовують на:

 • - статистичну - це офіційна документована державна інформація, що дає кількісну характеристику подій і явищ, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших галузях життя України;
 • - масову - привселюдно поширювана друкована й аудіовізуальна інформація;
 • - державних органів і органів місцевого та регіонального самоврядування - офіційна документована інформація, яка створюється у процесі поточної діяльності законодавчої, виконавчої і судової влади, органів самоврядування;
 • - інформацію про особу - це сукупність документованих або привселюдно повідомлених відомостей про особу;
 • - довідково-енциклопедичного характеру - систематизовані, документовані або привселюдно оголошені зведення про суспільне, державне життя і навколишнє природне середовище;
 • - соціологічну - документовані або привселюдно повідомлені відомості про ставлення окремих громадян і соціальних груп до суспільних подій і явищ, процесів, фактів;
 • - науково-технічну - документовані чи привселюдно оголошені зведення про вітчизняні та закордонні досягнення науки, техніки, виробництва, отримані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та суспільної діяльності.

Інформація як відображення реального (матеріального) світу повинна мати такі властивості: об'єктивність, достовірність, повнота, актуальність, корисність, комулятивність, однозначність, зрозумілість, надлишковість.

До основних рис інформації належить віднести такі характерні риси:

 • - інформація - це нематеріальна субстанція, але вона передається за допомогою матеріальних носіїв;
 • - інформація залежить не тільки від знаків та символів, а й від їх взаємного розташування;
 • - при передаванні інформації з однієї точки простору в іншу вона не зникає в початковій точці;
 • - інформація повинна відповідати вимозі розпізнання.

Поняття інформаційної системи

Під системою розуміють будь-який об'єкт, що одночасно розглядається і як єдине ціле, і як об'єднана в інтересах досягнення поставлених цілей сукупність різнорідних елементів. Системи значно відрізняються між собою як за складом, так і за головними цілями. Наприклад:

Система

Елементи системи

Головна мета системи

Комп'ютер

Електронні й електромеханічні елементи, лінії зв'язку й т. ін.

Обробка даних

Телекомунікаційна система

Комп'ютери, модеми, кабелі, мережне програмне забезпечення й т. ін.

Передача даних

Інформаційна система

Комп'ютери, комп'ютерні мережі, люди, інформаційне й програмне забезпечення

Виробництво професійних даних, відомостей

Інформаційна система - взаємозалежна сукупність засобів, методів і персоналу, які використовуються для зберігання, обробки й подання даних, відомостей з метою вирішення користувачем окреслених завдань

Процеси, що забезпечують роботу інформаційної системи будь-якого призначення, умовно можна представити у вигляді схеми, що складається з блоків (Рис. 1.2):

 • - введення відомостей, даних із зовнішніх або внутрішніх джерел;
 • - опрацювання вхідних матеріалів й подання їх у зручному вигляді;

 • - виведення результатів опрацьованих матеріалів, або передача в іншу систему;
 • - аналіз отриманих результатів;
 • - зворотній зв'язок - відомості, які опрацьовані та проаналізовані для корекції вхідних даних.

Інформаційна система має такі властивості:

 • - будь-яка інформаційна система може піддаватися аналізу, бути побудована й керована на основі загальних принципів побудови систем;
 • - інформаційна система є динамічною і може розвиватися;
 • - при побудові інформаційної системи необхідно користуватися системним підходом;
 • - вихідною продукцією інформаційної системи є відомості, на основі якої приймаються рішення;
 • - інформаційну систему потрібно сприймати як систему обробки даних.
 
<<   ЗМІСТ   >>