Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Бюджетна система України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Освіта

Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту визначається залежно від загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на освіту, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня та приведеного контингенту учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передував поточному бюджетному періодові.


Розрахунок обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету на освіту визначається за такою формулою:

де Нo — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня;

Uо — кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл у цілому в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі;

Коb — коефіцієнт коригування загальнообласних (міських, міст Києва і Севастополя), загальнореспубліканських в Автономній Республіці Крим видатків на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів (крім робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах III—IV рівнів акредитації Автономної Республіки Крим), на інші заходи загальнообласного, загальнореспубліканського в Автономній Республіці Крим значення на загальну освіту. На 2003 р. Коb дорівнює 0,072;

Uf — кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою;

Kf — коефіцієнт приведення кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2003 p. Kf дорівнює 6,5;

Uw — кількість учнів (включаючи студентів) училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту;

Kw — коефіцієнт приведення кількості учнів (включаючи студентів) училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту до учнів загальноосвітніх шкіл. На 2003 p. Kw дорівнює 8,4;

Ugt — кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів у населених пунктах, які за статусом віднесені до гірських;

Kgt — коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів у населених пунктах, які за статусом віднесені до гірських, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2003 p. Kgt дорівнює 5,7;

Ugz — кількість учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах населених пунктів, які за статусом віднесені до гірських;

Кgz — коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах населених пунктів, які за статусом віднесені до гірських, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2002 р. Кgz дорівнює 1,1;

Ut — кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів (без кількості вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою);

Kt — коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2003 p. К, дорівнює 5;

Uz — кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання;

Ugh — кількість вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, у населених пунктах, які за статусом віднесені до гірських;

Kgh — коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, у населених пунктах, які за статусом віднесені до гірських, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2003 p. Kgh дорівнює 7,5;

Uh — кількість вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку;

Kh — коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2003 p. Kh дорівнює 6,6;

Ud — кількість учнів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, що приходять на навчання;

Kd — коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання до спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2003 p. Kd дорівнює 2,5;

Ugc — кількість вихованців дитячих будинків у населених пунктах, які за статусом віднесені до гірських;

Kgc — коефіцієнт приведення кількості вихованців дитячих будинків у населених пунктах, які за статусом віднесені до гірських, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2003 р. Kgc дорівнює 14,8;

Uс — кількість вихованців дитячих будинків (без вихованців дитячих будинків у населених пунктах, які за статусом віднесені до гірських);

Кc — коефіцієнт приведення кількості вихованців дитячих будинків до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2003 р. Кс дорівнює 13;

Up — кількість вихованців шкіл-інтернатів для дітей-сиріт;

Кр — коефіцієнт приведення кількості вихованців шкіл- інтернатів для дітей-сиріт до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2003 р. Кр дорівнює 10;

V ARK — видатки на підготовку робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах III—IV рівнів акредитації Автономної Республіки Крим, що визначаються за індивідуальним розрахунком.

 
<<   ЗМІСТ   >>