Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Класифікація аудиторських послуг та їхніх об'єктів

Для класифікації аудиторських послуг об'єднаємо їх у групи за трьома критеріями щодо видів виконуваної роботи (табл. 11.1)

Крім того, аудиторські послуги можна класифікувати і за іншими критеріями:

 • - за метою і цільовою направленістю:
 • - послуги дії;
 • - послуги контролю;
 • - інформаційні послуги.
 • - за відношенням до проведення обов'язкового аудиту (див. питання 3 поточної теми):

Таблиця 11.1. Класифікація аудиторських послуг за видами виконуваної роботи

Групи

Складові

Супровід фінансово-господарської діяльності

 • - розробка регламентів діяльності підприємства;
 • - послуги з обробки та здійсненню ефективної податкової політики підприємства;
 • - аналітична оцінка діяльності;
 • - аналітичні процедури;
 • - представлення інтересів замовника у суді;
 • - послуги у сфері фінансів

Консультування

 • - розробка методичної літератури;
 • - освітні послуги;
 • - консультування з питань законодавства;
 • - консультування з облікових питань;
 • - консультування з питань управління

Виконання контрольно-облікових функцій замовника

 • - створення дієвої системи внутрішнього контролю;
 • - облікове обслуговування (аутсорсінг);
 • - автоматизація обліково-аналітичних робіт
 • - сумісні з проведенням на підприємстві клієнта аудиторської перевірки;
 • - не сумісні з проведенням на підприємстві клієнта аудиторської перевірки.

Об'єктами аудиторських послуг є ті ж самі групи та складові, що були розглянуті у табл. 1.1. Теми 1 Модуля 1. Нагадаємо тільки загальні складові класифікації об'єктів аудиторських послуг за видами:

 • - ресурси;
 • - господарські процеси;
 • - економічні результати діяльності;
 • - організаційні форми управління;
 • - методи управління;
 • - функції управління. Крім цієї класифікації об'єктів аудиту (аудиторських послуг), можна виділити ще й такі:
 • - за складністю;
 • - за відношенням до сфери діяльності;
 • - за зв'язком об'єктів з часом;
 • - за характером оцінки стану об'єктів;
 • - за тривалістю надходження в діяльності аудитора;
 • - за відношенням об'єктів до завдань та мети аудиту.

Види послуг, що сумісні та несумісні з обов'язковим аудитом суб'єкта господарювання.

Підсумкові документи з надання аудиторських послуг.

Як свідчить питання 2 поточної теми, не всі види послуг можна здійснювати одночасно з проведенням обов'язкового аудиту цього ж самого клієнта.

Так, до послуг, які є сумісними з обов'язковим аудитом, можна віднести:

 • - постановка бухгалтерського обліку;
 • - аналіз господарської та фінансової діяльності;
 • - оцінка економічних та інвестиційних проектів, економічної безпеки, ефективності системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю;
 • - представлення інтересів економічного суб'єкта перед третіми особами;
 • - проведення семінарів для спеціалістів, підвищення їх кваліфікації та навчання персоналу організації;
 • - наукова розробка методичних посібників та рекомендацій;
 • - комп'ютеризація бухгалтерського обліку та звітності; інших розрахункових процедур;
 • - консультаційні послуги;
 • - інформаційні послуги;
 • - експертне обслуговування;
 • - підбір та тестування кадрів економічного суб'єкта;
 • - інше.

До несумісних з обов'язковим аудитом послуг відносять:

 • - ведення бухгалтерського обліку;
 • - відновлення бухгалтерського обліку;
 • - складання податкових декларацій;
 • - складання фінансової звітності.

За результатами надання аудиторських послуг оформлюється наступний комплект документів.

 • 1. Спочатку необхідно ще раз нагадати, що аудиторська діяльність є звичайною підприємницькою діяльністю, за якою виконуються визначені в Договорі певні роботи та надаються певні послуги. Тому, саме зі складання Договору на надання аудиторських послуг повинні починатися взаємовідносини між аудиторською фірмою (приватним підприємцем-аудитором) та клієнтом. Однак, згідно із законодавством України [1] господарські договори можуть укладатися як у письмовій, так і в усній формі. У зв'язку із цим на разові (періодичні) аудиторські послуги можливо укладання договору тільки в усній формі.
 • 2. Для бухгалтерії як аудиторської фірми (приватного підприємця-аудитора), так і підприємства-клієнта обов'язковим документом, який обумовлює факт виконання аудиторських послуг є Акт виконаних робіт (наданих послуг) (Додаток АИ). Цей документ складається у довільній формі, але із зазначенням всіх необхідних реквізитів та даних.
 • 3. У випадку, якщо аудиторська фірма (приватний підприємець-аудитор) є платником податку на додану вартість, то паралельно із Актом виконаних робіт (наданих послуг) вона виписує податкову накладну у звичайному порядку.
 • 4. Підсумкових документів з надання аудиторських послуг, у яких зазначаються відповіді на надані аудитору запитання, де безпосередньо розглянуто результати виконаних робіт/послуг чи здійснено певні пропозиції чинне законодавство визначає декілька (на відміну від аудиту фінансової звітності, за результатами якого складається Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) — див. Тему 8 Модуля II).

Так, стаття 7 абзацу 2 Закону України "Про аудиторську діяльність" [25] говорить, що:

 • - аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватись усно або письмово з оформленням довідки та інших офіційних документів.
 • - аудиторські послуги у вигляді експертиз оформляються експертним висновком або актом.
 • - результати надання інших аудиторських послуг оформляються відповідно до стандартів аудиту.
 
<<   ЗМІСТ   >>