Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Перевірка правильності віднесенні витрат з оплати праці на собівартість продукції

Одним зі складних етапів аудиту є перевірка правомірності віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг) витрат на заробітну плату, нараховану персоналу суб'єкта господарювання, та нарахувань до соціальних фондів. При перевірці цього питання необхідно керуватися П(с)БО 16 "Витрати”, Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємстві, затвердженими наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001 р. N. 47.

Здійснюючи аудиторське дослідження, необхідно впевнитися, що у суб'єкта господарювання відсутні типові помилки і порушення в обліку і звітності у розрахунках з оплати праці. Нижче наведені окремі з них.

♦ Сума нарахованої заробітної плати за даними первинної документації (особові листки працівників, розрахунково-платіжні, розрахункові відомості, розроблювальні таблиці) не відповідає даним облікових регістрів (журналам-ордерам. Головній книзі), що свідчить про викривлення оборотів і залишків за рахунком 66 "Розрахунки з оплати праці". Як результат — на підприємстві недостовірно відображені витрати на оплату праці.

За наявності таких випадків аудитор повинен установити об'єктивну істину з цих питань, для чого йому необхідно провести наскрізне тестування по нарахуванню оплати праці від створення документів до звітності.

♦ Віднесена на собівартість продукції (робіт, послуг) заробітна плата не підтверджена відповідними документами про фактично відпрацьований час (відсутність табеля робочого часу), про виконаний обсяг робіт (відсутність наряду на виконану роботу), що не дає можливості підтвердити обґрунтованість нарахування оплати праці та достовірність показника собівартості продукції (робіт, послуг).

♦ При віднесенні на витратні рахунки заробітної плати порушено принцип бухгалтерського обліку "нарахування та відповідності доходів і витрат" — на собівартість продукції віднесені витрати майбутніх періодів. У результаті в обліку і звітності за звітний період перекручені показники собівартості й прибутку.

♦ Витрати на заробітну плату в обліку і звітності відображені не в тому періоді, в якому вони виникали. Як наслідок — перекручено показники собівартості (або витрат періоду) і прибутку,

♦ Неправильно застосовані норми і розцінки, посадові оклади тощо при нарахуванні оплати праці.

♦ При нарахуванні відпусткових, лікарняних та інших виплат неправильно встановлено середній заробіток, який застосовується для визначення суми нарахувань.

Перевіряючи вибрані для дослідження аналітичні рахунки розрахунків з оплати праці, обов'язково перевіряють правильність утримання податку з доходів фізичних осіб.

Результати оформлюють у робочому документі.

Зразок

Аудиторська фірма_____________________________

Суб'єкт господарювання_________________________

Період перевірки_______________________________

Термін перевірки_______________________________

ВИБІРКОВА ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛЬНОСТІ УТРИМАННЯ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Прізвище, ініціали Місяць Оподатковуваний

дохід
Податок з доходів фізичних осіб Відхилення Примітка
за даними

суб. господ.
за даними аудитора
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
і т. ін.

Виконав_______________

Перевірив ______________

Ознайомився____________

При встановленні відхилень визначають їх суттєвість, причини виникнення та приймають рішення щодо подальших дій аудитора.

При перевірці інших нарахувань і утримань з оплати праці користуються вимогами відповідного чинного законодавства і перевіряють правильність і законність проведених нарахувань і утримань.

За результатами вибіркової перевірки аналітичних рахунків розрахунків з оплати праці складають робочий документ, у якому відображають встановлені порушення.

Зразок

Аудиторська фірма__________

Підприємство_____________

Період перевірки___________

Термін перевірки____________

ПЕРЕЛІК ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК І ПОРУШЕНЬ ПРИ ВИБІРКОВІЙ ПЕРЕВІРЦІ АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ У РОЗРАХУНКАХ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Первинний документ, обліковий регістр
Назва первиїпіого документа, облікового регістру Дата, період Сума Характер порушення
1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
і т. ін.

Виконав _________________

Перевірив ________________

Ознайомився______________

За наявності суттєвих порушень аудитор повинен розширити рамки аудиторського дослідження, а за необхідності — змінити метод організації перевірки.

При несуттєвих відхиленнях аудитор приймає рішення щодо повноти, достовірності, об'єктивності, законності відображених операцій із нарахування оплати і утримань з неї і переносить результати вибіркового дослідження на всю генеральну сукупність.

 
<<   ЗМІСТ   >>