Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Торговельна логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Транспортна торговельна логістика

Ціллю транспортної логістики торгівлі є зниження транспортних витрат і обумовленого транспортом збитку для навколишнього середовища при доставці вантажів точно в термін і максимальне задоволення усіх вимог одержувача вантажу.

Транспортна логістика базується на концепції інтеграції транспорту, постачання, виробництва і збуту.

Задачі транспортної логістики в торгівлі.

Рис. 1.30. Задачі транспортної логістики в торгівлі.

Задачами транспортної логістики в торгівлі (рис. 1.30) є скорочення запасів матеріальних ресурсів в обертанні і часі доставки товарів. Підвищуються вимоги до якості постачань товарів і дотриманню графіка перевезень, упроваджуються прогресивні форми доставки вантажів, усе більш широке поширення одержує доставка продукції дрібними партіями (системи Kanban, JIT і ті.).

Роль транспорту в торговельній логістиці

Рис. 1.31. Роль транспорту в торговельній логістиці

Ключова роль транспортування у логістиці (рис. 1.31) пояснюється не тільки великою питомою вагою транспортних витрат у загальному складі логістичних витрат, але і тим, що без транспортування неможливе саме існування матеріального потоку.

Відмінності транспортної продукції

Рис. 1.32.Відмінності транспортної продукції

За призначенням виділяють дві основні групи транспорту (рис. 1.33):

 • 1. Транспорт загального користування — галузь народного господарства, яка задовольняє потреби всіх галузей народного господарства і населення у перевезеннях вантажів та пасажирів. Його часто називають магістральним
 • 2. Транспорт незагального користування — внутрішньовиробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, що належать нетранспортним підприємствам. Відповідно, організація його роботи є одним із завдань організації торговельної логістики на підприємстві в цілому і здійснюється разом із вирішенням завдань закупівель і розподілу.

Групи транспорту за призначенням.

Рис. 1.33. Групи транспорту за призначенням.

Існують такі ознаки класифікації транспортної складової торговельної логістичної системи:

 • 1. За видом доставки:
  • - пряма;
  • - з переробкою на транспортних терміналах;
  • - з переробкою і зберіганням у розподільчих центрах.
 • 2. За видом обслуговування:
  • - зі складу постачальника або розподільчого центру на склад споживача або розподільчий центр;
  • - зі складу постачальника або розподільчого центру безпосереднього споживачу;
  • - з виробництва постачальника у виробництво споживача без складського зберігання та переробки.
 • 3. За видами транспортного сполучення:
  • - пряме;
  • - змішане.

У сучасних умовах система транспортного обслуговування визначається не інтересами окремого відправника (одержувача), а оптимальним співвідношенням витрат і прибутку в зазначеному циклі споживання.

Принципово важливо, що транспорт як елемент інфраструктури все частіше бере на себе нетранспортні функції, звільняючи споживача від збутових і розподільчих операцій

Надання транспортними фірмами нових додаткових послуг дозволяє розширити коло їхньої клієнтури, збільшити прибуток від реалізації продукції, полегшує і прискорює впровадження нових транспортних технологій, підвищує стабільність і міцність зв'язків на ринку транспортних послуг.

Нові стратегії транспортних фірм (рис. 1.34) в області комунікацій ведуть до розширення кола клієнтури, до появи нових і до переходу на більш високий рівень старих замовлень, до скорочення рутинної роботи і до впровадження в повсякденну практику нових форм документообігу, до зниження рівня помилок, пов'язаних з неправильним збором і аналізом облікових даних, а також з несвоєчасним чи невірним документуванням.

Компоненти нових стратегій транспортного обслуговування

Рис. 1.34. Компоненти нових стратегій транспортного обслуговування

Автомобільні перевезення вантажів також певним чином класифікуються. Відповідна схема їхньої класифікації приведена на рис. 1.35.

Класифікація автомобільних перевезень

Рис 1.35. Класифікація автомобільних перевезень

 
<<   ЗМІСТ   >>