Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Торговельна логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вибір виду транспортного засобу

Оскільки транспортні операції є безпосереднім вираженням зв'язків між окремими етапами товароруху, ефективність цього процесу великою мірою залежить від способу реалізації переміщення.

Завдання вибору виду транспорту вирішується у взаємозв'язку з іншими завданнями логістики, такими, як створення і підтримка оптимального рівня запасів, вибір виду упаковки та ін. Основою вибору виду транспорту, оптимального для конкретного перевезення, служить інформація про характерні риси різних видів транспорту.

Існують такі основні види транспорту: залізничний; морський; внутрішній водний (річковий); автомобільний; повітряний; трубопровідний.

Кожний з видів транспорту має конкретні особливості, переваги і недоліки, які визначають можливості його використання в логістичній системі (табл. 1.8).

Виділяють шість основних факторів, які впливають на вибір виду транспорту:

  • - час доставки;
  • - частота відправлень вантажу;
  • - надійність дотримання графіка доставки;
  • - здатність перевозити різні вантажі;
  • - здатність доставити вантаж у будь-яку точку території;
  • - вартість перевезення.

Таблиця 1.8. ПОРІВНЯЛЬНІ ЛОГІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

Вид транспорту

Переваги

Недоліки

Сфера застосування

Залізничний

Висока провізна і пропускна здатність. Незалежність від кліматичних умов, пори року і доби. Висока регулярність перевезень. Відносно низькі тарифи. Висока швидкість доставки на великі відстані.

Обмежена кількість перевізників. Великі капітальні вкладення у виробничо-технічну базу. Висока матеріалоємність і енергоємність перевезень. Низька доступність до кінцевих споживачів. Недостатньо високе збереження вантажу.

Практично не обмежена

Морський

Можливість міжконтинентальних перевезень. Низька собівартість перевезень на далекі відстані. Висока провізна і пропускна здатність. Низька капіталомісткість перевезень.

Обмеженість перевезень. Низька швидкість доставки. Залежність від географічних, навігаційних і погодних умов. Необхідність створення складної портової інфраструктури. Жорсткі вимоги до упакування. Мала частота відправлень.

Практично не обмежена

Внутрішній водний (річковий)

Високі провізні спроможності на глибоководних ріках і водоймах. Низька собівартість перевезень. Низька капіталомісткість.

Обмеженість перевезень. Низька швидкість доставки. Залежність від нерівномірності глибин рік і водойм, навігаційних умов. Сезонність роботи. Недостатня надійність перевезень і збереження вантажу.

Практично не обмежена

Автомобільний

Висока доступність. Можливість доставки вантажу "від дверей до дверей". Велика маневреність і гнучкість. Висока швидкість доставки вантажу. Можливість використання різних маршрутів і схем доставки. Високе збереження вантажу, можливість його відправлення маленькими партіями. Широкі можливості вибору найбільш придатного перевізника. Менш жорсткі вимоги до упакування товару.

Низька продуктивність. Залежність від погодних та дорожніх умов. Відносно висока собівартість перевезень на великі відстані. Низький рівень експлуатаційних показників.

На короткі відстані (до 300 км)

Повітряний

Найвища швидкість доставки вантажу. Висока надійність. Найкраще збереження вантажу. Найбільш короткі маршрути перевезень.

Висока собівартість перевезень, найвищі тарифи серед інших видів транспорту. Висока капіталомісткість, матеріало- і енергоємність перевезень. Залежність від погодних умов. Недостатня географічна доступність.

Практично не обмежена

Трубопровідний

Низька собівартість. Висока продуктивність (пропускна здатність). Високе збереження вантажу. Низька капіталомісткість .

Обмеженість видів вантажу (газ, нафтопродуктів і т.д.), обмежена доступність малих обсягів транспортованих вантажів.

Обмежена номенклатурою вантажів

Таблиця 1.9. ОЦІНКА РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ В РОЗРІЗІ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР ВИДУ ТРАНСПОРТУ

Вид транспорту

час доставки

час доставки; частота відправлень вантажу

надійність дотримання графіка доставки

здатність перевозити різні вантажі

здатність доставити вантаж

У будь-яку точку території

вартість перевезення

Залізничний

3

4

3

2

2

3

Водний

4

5

4

1

4

1

Автомобільний

2

2

2

3

1

4

Трубопровідний

5

1

1

5

5

2

Повітряний

1

3

5

4

3

5

У таблиці 1.9. подано оцінку факторів, які впливають на вибір транспортного засобу. Одиниці відповідає найкраще значення.

Вибираючи засіб доставки конкретного товару, відправники враховують до шести факторів одночасно. Так якщо відправника цікавить швидкість, його основний вибір зосереджується на повітряному або автомобільному транспорті. Якщо його мета мінімальні витрати, вибір обмежується водним і трубопровідним транспортом. Найбільше переваг пов'язано з використанням автомобільного транспорту, чим і пояснюється зростання його частки в обсязі перевезень. Однак остаточний висновок про варіант доставки вантажів ґрунтується на техніко-економічних розрахунках.

Одним з суттєвих факторів, які впливають на вибір перевізника, є вартість перевезення. Вартість транспортної послуги або вартість перевезення визначається сумою необхідних витрат транспортних підприємств або фірм на перевезення вантажів.

 
<<   ЗМІСТ   >>