Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Гарантійні операції банків під час розміщення кредитних ресурсів в іноземній валюті

У практиці здійснення кредитування експортно-імпортних операцій і міжнародних розрахунків ефективно використовується такий інструмент, як банківська гарантія. Вона кваліфікується як зобов'язання банку сплатити відповідну грошову суму в разі невиконання або порушення контрагентом умов контракту. Вказані гарантії оформляються або спеціальним документом або написом на лицьовому боці векселя (аваль), завіреним банком.

Порядок надання гарантій і здійснення сплати коштів банком-гарантом здійснюється на основі Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою № 639 НБУ від 15 грудня 2004 р.

Банківська гарантія може виставлятися бенефеціарові напряму, без авізування через банк бенефіціара (рис. 7.10).

Документообіг використання прямої гарантії

Рис. 7.10. Документообіг використання прямої гарантії

Такий спосіб отримання гарантії менш вигідний бенефіціарові з погляду перевірки вірогідності гарантії й оперативного зв'язку з банком-гарантом.

Найпоширеніший у міжнародній торгівлі спосіб, за якого гарантія авізується через банк бенефіціара (рис. 7.11).

Документообіг використання непрямої гарантії

Рис. 7.11. Документообіг використання непрямої гарантії

У цьому разі до операції підключається четвертий учасник, і гарантію надає бенефіціарові місцевий банк на запит банку принципала, що діє як контрагент. Якщо ці банки не є кореспондентами, то у здійсненні операції можуть брати участь ще інші банки-посередники.

Формами банківських гарантій є поручительство, платіжне зобов'язання, зі сутністю яких ви можете ознайомитися під час вивчення Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах, затвердженого постановою № 639 НБУ від 15.12.2004 р.


Контрольні питання

 • 1. Які рахунки в іноземній валюті уповноважені банки відкривають для юридичних осіб?
 • 2. Які рахунки в іноземній валюті уповноважені банки відкривають для фізичних осіб?
 • 3. Які особливості відкриття поточних рахунків в іноземній валюті суб'єктами господарювання від відкриття поточних рахунків у національній валюті суб'єктам господарювання?
 • 4. Яка особливість розподільчого рахунку?
 • 5. Які операції здійснюються на депозитних рахунках в іноземній валюті?
 • 6. Що таке міжнародний кореспондентський рахунок?
 • 7. Який порядок здійснення купівлі-продажу готівкової іноземної валюти за готівкові гривні?
 • 8. Як здійснюється конвертація готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави?
 • 9. У чому полягає перевага чека як засобу платежу?
 • 10. В якій валюті виписують єврочеки?
 • 11. Як здійснюється купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту?
 • 12. Чим відрізняється купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову гривню?
 • 13. Який порядок прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків?
 • 14. Який порядок користування дорожніми чеками?
 • 15. В яких випадках видається індивідуальна ліцензія на здійснення переказів іноземної валюти за межі України?
 • 16. Які документи подає фізична особа для здійснення переказу в іноземній валюті з поточного рахунку?
 • 17. Які документи подає фізична особа для здійснення переказу в іноземній валюті без відкриття поточного рахунку?
 • 18. Які документи подає фізична особа для отримання ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України?
 • 19. Що може бути підставою для відмови у видачі ліцензії фізичній особі на переказування іноземної валюти за межі України?
 • 20. Які особливості міжнародних розрахунків за допомогою банківських переказів?
 • 21. В яких випадках використовують розрахунки за відкритим рахунком?
 • 22. У чому особливості акредитива? Назвіть типи акредитивів.
 • 23. Хто несе витрати за акредитивними операціями?
 • 24. Які нормативні документи регулюють інкасові розрахунки?
 • 25. Назвіть типи інкасо, чим вони відрізняються?
 • 26. Які сторони найчастіше беруть участь в інкасо?
 • 27. Охарактеризуйте зміст інкасового доручення.
 • 28. Хто може бути кредитором зовнішньоторговельних угод?
 • 29. Чим зумовлена необхідність кредитування імпортерів та експортерів?
 • 30. Перерахуйте всі види кредитів, одо використовуються банками за кредитування в іноземній валюті
 • 31. Який механізм використання акредитива як інструменту кредитування?
 • 32. Розкрийте зміст отримання резидентами кредитів в іноземній валюті від нерезидентів.
 • 33. Які методи короткострокового кредитування експортера?
 • 34. Який порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам?
 • 35. Який механізм обов'язкового резервування коштів за валютними операціями, пов'язаними із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів?

Завдання

Завдання 1. Фірма-резидент "Промінь" звернулась у банк "Галичина" з проханням про відкриття їй поточного рахунку в іноземній валюті. Потрібно надати консультацію про відкриття поточного рахунку в іноземній валюті фірмі-резиденту "Промінь".

Завдання 2. Іноземне представництво фірми "Samsung" звернулось у банк "Галичина" з проханням про відкриття їй поточного рахунку в іноземній валюті. Представництво фірми "Samsung" уже має в цьому банку поточний рахунок у національній валюті. Потрібно:

 • а) надати консультацію про порядок відкриття такого рахунку фірмі-резиденту "Samsung", а також про використання цього рахунку;
 • б) оформити заяву на відкриття рахунку, картку із зразками підписів та відбитками печаток і договір банківського рахунку в іноземній валюті.

Завдання 3. Фірма-інвестор "Siemens" має бажання відкрити депозитний рахунок у банку "Галичина" на суму 50 000 доларів США терміном на 1 рік з виплатою 11% річних. Дохід банк "Галичина" виплачуватиме щокварталу. У цьому ж банку є відкритий поточний рахунок № хххххххх фірми "Siemens". Потрібно:

 • а) визначити дохідність даної операції для фірми "Siemens";
 • б) оформити договір банківського вкладу та платіжне доручення. (За браком необхідних реквізитів для оформлення документів беріть їх на власний розсуд).

Завдання 4. Фізична особа - резидент 10.01 поточного року звернулась у банк "Галичина" з проханням відкрити на її ім'я поточний рахунок в іноземній валюті в сумі 2 000 дол. США. Банк "Галичина" задовольнив прохання цього клієнта і відкрив їй поточний рахунок із процентною ставкою у розмірі 3%.

15.07 вкладник звернувся в банк про внесення додаткового внеску в сумі 500 дол. США.

Потрібно:

 • а) надати консультацію про відкриття поточного рахунку і внесення коштів за ним;
 • б) визначити дохід вкладника в кінці року;
 • в) оформити документи, необхідні для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті, за вкладника і уповноваженого працівника банку.

Завдання 5. Від фізичної особи - нерезидента 05.05 поточного року надійшла заява про відкриття їй депозитного рахунку на суму 1 000 дол. США терміном на 1 рік із виплатою доходу в розмірі 11% річних. Дохід буде виплачено вкладникові в кінці терміну. Потрібно:

 • а) надати консультацію клієнтові про порядок відкриття депозитних рахунків фізичним особам-нерезидентам, а також використання цих рахунків;
 • б) визначити дохід вкладника в кінці терміну дії депозитного рахунку;
 • в) оформити заяву на відкриття рахунку і депозитну угоду.

Завдання 6. За матеріалами публікації у "Віснику НБУ" за останні три роки проаналізуйте динаміку вкладів в іноземній валюті в установах банків України (у сумі і в процентах).

Зробіть висновок, вкажіть причини, які впливають на зміни.

Завдання 7. Протягом операційного дня в обмінний пункт банку "Галичина" звернулися:

 • - резидент Івоненко Петро Михайлович із проханням продати йому 60 євро,
 • - нерезидент Матуш Іштван Іштванович із проханням купити в нього 150 дол. США;
 • - нерезидент Карлос Леон із проханням продати йому 100 дол. США;
 • - резидент Павлів Оксана Петрівна із проханням конвертувати 200 євро на долари США.

Потрібно:

 • а) пояснити ваші дії, якщо ви - працівник цього обмінного пункту;
 • б) оформити необхідні документи:
  • • під час здійснення цих операцій;
  • • у кінці операційного дня (потрібні реквізити беріть на ваш розсуд, комерційні курси беріть на поточну дату);
 • в) визначити дохід банку від здійснення цих операцій.

Завдання 8. У банк "Галичина" звернувся громадянин України Костів Іван Михайлович із проханням видати йому пластикову картку "Віза". Потрібно:

 • а) надати консультацію клієнтові з порядку видачі і обслуговування клієнтів - власників пластикових карток міжнародної платіжної системи "Віза";
 • б) оформити необхідні документи за клієнта і працівника банку (потрібні реквізити беріть добровільно);
 • в) визначте дохід (збитки) банку від здійснення цієї операції.

Завдання 9. До вас, як до працівника операційного відділу банку "Галичина"" що зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Миру, 5, звернувся громадянин України Куліш Лев Петрович з проханням переказати кошти в сумі 1 000,00 дол. США Кулішу Петрові Івановичу в банк "Діамант" за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, 48. Кошти в банку "Діамант" треба зарахувати на новий поточний рахунок.

Потрібно:

 • а) надати консультацію клієнтові;
 • б) оформити необхідні документи за клієнта і працівників банку "Галичина" та "Діамант";
 • в) визначити дохід (збитки) банку за цією операцією.

Завдання 10. У банк "Галичина" звернувся громадянин України Устинко Федір Іларіонович із проханням здійснити переказ на суму 3 000,00 євро за оплату лікування в клініку Берліна.

Клієнт має документи із клініки, що підтверджують вартість лікування. Потрібно:

 • а) надати консультацію клієнтові;
 • б) оформити необхідні документи за клієнта і працівника банку;
 • в) визначити дохід (збитки) банку від здійснення операції.

Завдання 11. У валютну касу банку "Галичина" звернулась Рудницька Ольга Сергіївна із проханням оплатити дорожній чек, виписаний на її ім'я в банку "Чикаго".

Потрібно:

 • а) описати ваші дії і можливість здійснення такої операції;
 • б) оформити необхідні документи.

Завдання 12. Клієнт вашого банку - фірма " Асторія" активно розширює зв'язки з багатьма країнами світу. При цьому кожна з них одночасно є імпортером і експортером на світовому ринку.

Фінансовий менеджер цієї фірми запросив вас проконсультувати його з основних питань банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Потрібно:

 • а) порадити вашому клієнтові найкращі інструменти страхування валютного ризику залежно від ситуації, яка може трапитися на ринку;
 • б) назвати позитивні сторони форм міжнародних розрахунків для вашого клієнта, якщо він - імпортер (експортер).

Завдання 13. Фірма "Асторія" вирішила перепродати одержаний вантаж іншим фірмам. їхні керівники звернулися до вас як до експерта із ЗЕД із проханням надання консультації про застосування інкасової форми розрахунків з їхніми контрагентами, з якими вони працюють уже півроку, використовуючи акредитивну форму розрахунків. При цьому жодних затримок та скарг не було. Потрібно:

 • а) пояснити вашому клієнтові, чим відрізняється документарне інкасо від чистого інкасо;
 • б) запропонувати своєму клієнтові найефективнішу форму розрахунку.

Завдання 14. Кондитерська фабрика "Рошен" розраховується з Тарновським маслозаводом (РП) за допомогою акредитивної форми. Угодою між ними передбачено безвідкличний акредитив на суму 150 тис. грн. 15 лютого фабрика "Рошен" звернулась до АКПБ "Дніпро" з проханням відкрити непокритий акредитив. Кореспондентським договором між банком-емітентом та виконуючим банком за авізування та інші операції з акредитивом передбачено розмір комісійних 0,1%.

Після перевірки всіх необхідних документів кондитерської фабрики "Рошен" АКПБ "Дніпро" відкрив їй непокритий безвідкличний акредитив для здійснення розрахунків із Тарновським маслозаводом. 23 лютого банк-емітент отримав від виконуючого банку реєстр документів на 150 тис. грн та інші, передбачені умовами акредитива документи. На поточному рахунку кондитерської фабрики "Рошен" залишок коштів на 23 лютого становив 250 тис. грн.

Потрібно:

 • а) пояснити, якими документами регулюються відносини між сторонами, що задіяні в розрахунках акредитивами;
 • б) вказати особливість непокритого безвідкличного акредитива;
 • в) зазначити, що зробить АКПБ "Дніпро" із заявою кондитерської фабрики "Рошен".

Завдання 15. Підприємство "Альфа", яке має поточний рахунок у банку "Форум", хоче отримати кредит в іноземній валюті в розмірі 50 тис. доларів США під забезпечення у формі застави.

Яку інформацію проаналізує банк для прийняття рішення про видавання такого кредиту? Які документи треба оформити, щоб сформувати кредитну справу цього позичальника?

Завдання 16. Компанія "Алекс" та фірма "Рома" готують договір про поставку товару на суму 1 млн доларів США із розстроченням оплати на один рік за умови щоквартального погашення боргу і нарахованих процентів (ставка процентів за кредит - 15%).

Проведіть розрахунки нарахування і погашення процентів за кредит всіма відомими вам методами. Порівняйте результати і подайте обґрунтовані рекомендації щодо умов контракту.

Завдання 17. У Львівську філію Укрексімбанку звернулось дочірнє підприємство фірми "Samsung", яке має відкритий у цьому банку поточний рахунок в іноземній валюті, з проханням відкрити йому кредитну лінію на 1 рік для оплати комплектуючих підприємству "Комета". Надайте консультацію клієнтові про можливість задовольнити прохання клієнта. Перерахуйте документи, які повинні представити клієнт і банк для формування кредитної справи.

Поясніть клієнтові, чим відрізняється кредитна лінія від короткотермінового кредиту.

Завдання 18. Підприємство - експортер "Крауз" звернулось у банк із договорами на поставку їх продукції в Польщу з проханням надати їм кредит. Потрібно надати консультацію, в якій формі може бути наданий цей кредит і яка із цих форм може бути найефективнішою.

Завдання 19. Клієнт банку громадянин України Павленко Іван Петрович звернувся в банк із проханням надати йому кредит у сумі 15 тис. доларів США для купівлі будинку терміном на 3 роки під 7% річних а) надайте консультацію про документи, які повинні бути представлені клієнтом і оформлені банком;

 • б) визначте суму боргу і суму процентів, що буде сплачувати клієнт щокварталу;
 • в) розкрийте документообіг при оформленні кредиту.

Тести

 • 1. Громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у т. ч. ті, що тимчасово перебувають за кордоном, - це:
  • а) фізичні особи - резиденти;
  • б) фізичні особи - нерезиденти;
  • в) юридичні особи - нерезиденти;
  • г) юридичні особи - резиденти.
 • 2. Юридичні особи з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, - це:
  • а) фізичні особи - нерезиденти;
  • б) юридичні особи - нерезиденти;
  • в) фізичні особи - резиденти;
  • г) юридичні особи - резиденти.
 • 3. Рахунки, призначені для збереження коштів і отримання доходу, - це:
  • а) поточні рахунки;
  • б) розподільчі рахунки;
  • в) депозитні рахунки;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 4. Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривають у тому ж банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, то для відкриття його треба:
  • а) обов'язково подати весь пакет документів, які потрібні для відкриття поточного рахунку в національній валюті;
  • б) подати заяву про відкриття рахунку в іноземній валюті і картку із зразками підписів та відбитком печатки;
  • в) подати тільки картку із зразками підписів та відбитком печатки.
 • 5. При відкритті рахунку в іноземній валюті іноземним представництвом особи, які відкривають рахунок, мають:
  • а) представити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження, ідентифікаційний код (фізичні особи - резиденти), документи, необхідні для відкриття іноземним представництвом рахунків типу "Н" і "П" у національній валюті;
  • б) тільки документи, необхідні для відкриття іноземним представництвом рахунків типу "Н" і "П" у національній валюті;
  • в) тільки паспорт або документ, що його замінює і документи, необхідні для відкриття іноземним представництвом рахунків типу "Н" і "П" у національній валюті.
 • 6. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою на ім'я іншої фізичної особи може здійснюватись на підставі:
  • а) заяви, засвідченої нотаріально;
  • б) довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку;
  • в) договору, укладеного між банком і фізичною особою.
 • 7. Кошти з вкладного (депозитного) рахунку повертають власникові шляхом:
  • а) видавання готівкою;
  • б) виплати платіжними документами;
  • в) перерахування на його власний поточний або інший вкладний рахунок;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 8. Банк зобов'язаний видати вклад:
  • а) у термін закінчення договору;
  • б) за настання певних обставин;
  • в) на першу вимогу вкладника.
 • 9. До набуття особою, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, прав вкладника ці права належать:
  • а) особі, яка відкрила вкладний (депозитний) рахунок;
  • б) її законному представникові;
  • в) банкові.
 • 10. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривають суб'єктові господарювання в межах України:
  • а) у безготівковій іноземній валюті;
  • б) готівковій іноземній валюті;
  • в) усі відповіді правильні.
 • 11. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривають суб'єктові господарювання:
  • а) для здійснення поточних операцій;
  • б) здійснення депозитних операцій;
  • в) здійснення обмінних неторговельних операцій;
  • г) зарахування, використання і погашення кредитів.
 • 12. З вкладного (депозитного) рахунку суб'єкта господарювання забороняється:
  • а) проведення розрахункових операцій;
  • б) проведення неторговельних операцій;
  • в) видавання коштів готівкою;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 13. За довіреністю фізичної особи - підприємця, що засвідчена нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатись:
  • а) особи, що вказані в довіреності;
  • б) родичі;
  • в) інші особи.
 • 14. Виплата валюти готівкою фізичним особам здійснюється через уповноважений банк, у якому відкрито:
  • а) депозитний рахунок юридичної особи - резидента;
  • б) поточний рахунок юридичної особи - резидента;
  • в) поточний рахунок юридичної особи - нерезидента.
 • 15. Резиденти і Нерезиденти України без одержання на це письмового дозволу від НБУ проводять такі розрахунки в іноземній валюті:
  • а) оплату страхових платежів;
  • б) оплату дорожніх зборів;
  • в) оплату платіжних документів;
  • г) оплату дорожніх чеків.
 • 16. Відкривати пункти обміну валюти для здійснення валютно-обмінних операцій мають право банки, які отримали:
  • а) банківську ліцензію НБУ;
  • б) письмовий дозвіл МВФ;
  • в) письмовий дозвіл НБУ;
  • г) банківську ліцензію і письмовий дозвіл НБУ.
 • 17. Відкриття пунктів обміну валюти банком дозволяється:
  • а) лише на території області, в якій розташований цей банк;
  • б) на території територіальних управлінь різних банків;
  • в) лише на території того територіального управління, на території якого розташований цей банк;
  • г) на всій території України;
 • 18. Чекодержатель ставить свій підпис:
  • а) на корінці чека;
  • б) лицьовому боці чека;
  • в) зворотному боці чека;
  • г) не має значення де.
 • 19. Для переказування грошей із поточного рахунку фізичній особі слід подати працівникові банку такі документи:
  • а) акредитив, заяву на переказ, паспорт;
  • б) платіжне доручення, рахунки-фактури, паспорт;
  • в) рахунки-фактури, заяви на переказ, паспорт;
  • г) паспорт, платіжне доручення, заяву на переказ.

 • 20. Чек - це:
  • а) платіжне доручення в іноземній валюті;
  • б) розрахунковий документ установленої форми, що містять письмове розпорядження чекодавця платникові про сплату чекодержателеві зазначеної в ньому суми коштів протягом установленого строку;
  • в) розрахунки (платежі) у готівковій валюті України за товари, які купуються на території України;
  • г) умовне грошове зобов'язання, що надається банком-емітентом за дорученням та інструкціями клієнта.
 • 21. Вкажіть термін дії дорожніх чеків:
  • а) 5 днів;
  • б) 20 днів;
  • в) понад 30 днів;
  • г) необмежений.
 • 22. Дорожній чек - це:
  • а) розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті та використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і грошовими зобов'язанням;
  • б) розрахунковий документ установленої форми, що містить письмове розпорядження чекодавця платникові про сплату чекодержателеві зазначеної в ньому суми коштів протягом установленого строку;
  • в) розрахунки (платежі) у готівковій валюті України за товари, які купують на території України;
  • г) умовне грошове зобов'язання, що надається банком-емітентом за дорученням та інструкціями клієнта.
 • 23. Сплачені дорожні чеки зберігаються:
  • а) у касі банку;
  • б) власника дорожнього чека;
  • в) чекодавця;
  • г) сховищі банку.
 • 24. Переказ коштів, сума яких перевищує встановлені норми, а також перекази на інші цілі здійснюються на підставі:
  • а) договору про переказ коштів;
  • б) заяви про переказ коштів;
  • в) ліцензії;
  • г) письмового розпорядження уповноваженого працівника банку.
 • 25. Для одержання банківської платіжної картки фізична особа подає:
  • а) паспорт, ідентифікаційний код, заяву;
  • б) паспорт, ідентифікаційний код, заяву і договір;
  • в) паспорт, заяву;
  • г) паспорт, ідентифікаційний код, заяву, картку із зразками підписів.
 • 26. Банк, обраний експортером для пересилання документів у країну імпортера з метою здійснення інкасо через інкасуючий банк, - це:
  • а) банк-ремітент;
  • б) інкасуючий банк;
  • в) банк-емітент;
  • г) трасат.

 • 27. Інкасо, в якому задіяні лише "фінансові" документи, - це:
  • а) документарне інкасо;
  • б) чисте інкасо;
  • в) міжнародне інкасо;
  • г) просте інкасо.
 • 28. У момент реєстрації в інкасовому дорученні, прийнятому від експортера, фіксуються такі реквізити:
  • а) номер інкасо:
  • б) сума інкасо із зазначенням валюти платежу;
  • в) дати відсилання документів іноземному банку;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 29. Інкасові операції здійснюються банками на основі одержання інструкцій з метою:
  • а) одержання акцепту;
  • б) надання комерційних документів проти акцепту (або проти платежу);
  • в) одержання акцепту (або платежу) та надання комерційних документів проти акцепту (або платежу);
  • г) немає правильних відповідей.
 • 30. Чи правильне твердження: "Під час здійснення розрахунку за документами інкасо експортер відвантажує товар на підставі контракту і доручає своєму банкові виставити інкасове доручення":
  • а) так;
  • б) ні;
  • в) не знаю.
 • 31. Переваги інкасової форми розрахунків для експортера:
  • а) зменшення ризику дострокової передачі товарів, збільшення конкурентоспроможності, зручність, можливості фінансування;
  • б) зменшення витрат, відстрочення платежу;
  • в) обидві відповіді правильні;
  • г) усе вищезазначене неправильне.
 • 32. Недоліки інкасової форми розрахунків для імпортера:
  • а) затримка або повільне надходження платежу;
  • б) додаткові витрати, спричинені неплатежем чи відмовою від акцепту імпортера;
  • в) нанесення шкоди репутації в разі неплатежу або відмови від акцепту.
 • 33. Інкасове доручення знімається з обліку тільки:
  • а) при одержанні платежу або акцепту, передбачених умовами інкасо;
  • б) поверненні документів інкасуючим банком, із вказівкою причини;
  • в) одержанні відповідних інструкцій від експортера (за сповіщення банку-імпортера);
  • г) усе вищезазначене правильне.
 • 34. Кредиторами зовнішньоторговельних угод можуть бути:
  • а) банки, держава, кредитно-фінансові організації;
  • б) банки, держава, експортери, імпортери;
  • в) банки, експортери, імпортери, кредитно-фінансові організації;
  • г) немає повної відповіді.

 • 35. Види кредитів за кредиторами:
  • а) банківські, урядові, брокерські, мішані;
  • б) фірмові, міжнародних організацій;
  • в) брокерські, мішані;
  • г) відповіді а) і 6) - правильні.
 • 36. Кредитування експорту можливе, якщо використано таку умову платежу:
  • а) платіж на основі акредитива (з оплатою при пред'явленні);
  • б) інкасо (документи проти акцепту);
  • в) платіж після отримання товару;
  • г) правильної відповіді немає.
 • 37. Кредит акцептний - це:
  • а) кредит, що надається в розрахунках між постійними контрагентами, особливо із багатократних постачань однорідних товарів;
  • б) кредит, наданий банком у формі акцепту переказного векселя (тратти), що виставляється на банк експортерами та імпортерами;
  • в) кредит, що оформляється шляхом виставлення переказного векселя на імпортера, який акцептує його після одержання товаросупровідних, платіжних документів;
  • г) правильної відповіді немає.
 • 38. Яке із цих тверджень неправильне?
 • а) ліцензія дійсна, якщо протягом 90 днів з дати її видавання резидент надав позику або її частину;
 • б) ліцензія видається лише зазначеному в ній власникові ліцензії з правом передавання її іншим особам;
 • в) ліцензія не може бути видана (отримана) на валютну операцію, що вже проведена;
 • г) усі твердження правильні.
 • 39. До реєстраційного свідоцтва про здійснення валютних операцій територіальні управління НБУ вносять зміни в разі:
  • а) зміни суми та валюти кредиту, строку погашення, процентної ставки;
  • б) набрання чинності іншими угодами, що стосуються реалізації кредитного проекту;
  • в) відповіді а) і б) - правильні;
  • г) виявлення в поданих документах недостовірної інформації.
 • 40. До недоліків форфейтингу належить:
  • а) висока вартість операції;
  • б) складність знайти форфейтера;
  • в) відповіді а) і б) - правильні;
  • г) усі відповіді неправильні;
 • 41. Строк акцептного кредиту здебільшого встановлюється:
  • а) до трьох місяців;
  • б) двох місяців;
  • в) одного місяця;
  • г) 1 року.
 • 42. На кошти резервування, що зараховані на рахунок у Національному банку, проценти:
  • а) нараховуються частково;
  • б) нараховуються в повній сумі;
  • в) не нараховуються.
 • 43. Експортне кредитування можна розглядати як:
  • а) попереднє кредитування експорту (на період від початку виробництва до відвантаження товару);
  • б) поточне кредитування експорту (на період, що охоплює час транспортування й отримання платежу);
  • в) відповіді а) і б) - неправильні;
  • г) усі відповіді правильні.

Теми рефератів

 • 1. Порядок відкриття і ведення поточного рахунку в іноземній валюті виробничій кооперації, спільній діяльності за участі нерезидентів-інвесторів без утворення юридичної особи.
 • 2. Основні етапи створення міжнародних кореспондентських відносин між банками.
 • 3. Застосування чекової форми розрахунків в іноземній валюті банками України.
 • 4. Перекази іноземної валюти фізичними особами: стан і перспективи розвитку.
 • 5. Аналіз розвитку операцій із пластиковими картками міжнародних платіжних систем.
 • 6. Базові умови поставки товарів, їх загальна характеристика.
 • 7. Особливості розрахунків за допомогою банківських переказів в Україні.
 • 8. Аналіз досвіду використання акредитивної форми розрахунків в Україні.
 • 9. Застосування інкасової форми розрахунків банками України.
 • 10. Особливості кредитування в іноземній валюті.

 
<<   ЗМІСТ   >>