Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Бюджетна система України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Утримання органів управління

Показники обсягу видатків обласного бюджету, бюджету міст Києва і Севастополя на утримання органів управління (Vyi, Vy kyiv(sev)) визначаються, виходячи з чисельності працівників цих органів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 р. № 890, залежно від чисельності наявного населення області (міста) та співвідношення показників обсягів видатків відповідних рівнів бюджетів на цю мету, що склалося за даними зведення місцевих бюджетів, за такими формулами:


де Нуi — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з обласного бюджету та бюджету міст Києва і Севастополя;

Vyu — розрахунковий обсяг видатків місцевого бюджету в цілому по Україні на утримання органів управління у плановому бюджетному періоді;

V adm kyiv — розрахунковий показник обсягу видатків бюджету м. Києва на утримання апарату міської та районних у місті державних адміністрацій, у тому числі фінансових органів, обчислений за окремим розрахунком в обсязі, затвердженому в Державному бюджеті України на 2001 p.;

Куob — частка видатків обласного бюджету на утримання органів місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами. На 2003 р. Куоb дорівнює 0,039;

Kv kyiv(sev) — частка видатків бюджету міст Києва і Севастополя на утримання районних у містах, селищних та сільських рад у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами. На 2003 р. Кy kyiv, дорівнює 0,00276, Ky sev — 0,0018;

Аu — загальна чисельність працівників апарату обласної, Київської і Севастопольської міських рад;

Aі — чисельність працівників апарату обласної, Київської і Севастопольської міських рад, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 p. № 890;

Akyiv(sev) — чисельність працівників апарату міської ради міст Києва і Севастополя.

Показник обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим на утримання органів управління визначається за такою формулою:

Vy ARK = Vyu * Ky ARK + V fin ARK

де Vfin ARK — розрахунковий показник обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим на утримання Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, обчислений за окремим розрахунком, виходячи з обсягу, затвердженого у Державному бюджеті України на 2001 p.;

К у ARK — частка обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами. На 2003 р. КуАRК дорівнює 0,038.

Vyu — розрахунковий обсяг видатків місцевого бюджету в цілому по Україні на утримання органів управління у плановому бюджетному періоді.


Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання органів управління (Vymi) визначається за такою формулою:

де Vуті — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з місцевих бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення;

Vyu — розрахунковий показник обсягу видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління на плановий бюджетний період;

Vfinym — розрахунковий показник обсягу видатків на утримання міських фінансових управлінь (відділів) міськвиконкомів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, виходячи з відповідного показника, затвердженого у Державному бюджеті України на 2001 p.;

Vymgi — додатковий обсяг видатків бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

Кут — частка видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами. На 2003 р. Кут дорівнює 0,450;

Ку1 — коригувальний коефіцієнт для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, що має 16 значень залежно від чисельності населення міста (табл. 19.3.1);

Num — чисельність наявного населення усіх міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення за попередніми даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. станом на 5 грудня 2001 p.;

Nmi — чисельність наявного населення міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення за попередніми даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. станом на 5 грудня 2001 р.

 
<<   ЗМІСТ   >>