Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент сервісу

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Форми і методи організації ТО машин. Схеми організації управління ремонтним виробництвом. Методи організації ремонту техніки. Організація і забезпечення надійності техніки.

Форми і методи організації технічного обслуговування машин

Технологічний процес - комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на якісне виконання технічного обслуговування та раціональну послідовність виконання всіх робіт, оптимальне розміщення робочої сили, доцільне розміщення і використання устаткування.

Технічне обслуговування машин і агрегатів може виконуватися (рис. 5.1) [17]:

 • 1. Силами і коштами господарств споживачів.
 • 2. З використанням мережі ремонтних підприємств, пунктів і станцій технічного обслуговування виробника і спеціалізованих підприємств.
 • 3. Комбіновано.

Схема організації робіт із технічного обслуговування

Рис. 5.1. Схема організації робіт із технічного обслуговування

Методи організації робіт із ТО

Операції з технічного обслуговування і діагностування машин можна організувати за двома схемами:

 • а) суміщеній;
 • б) спеціалізованій (роздільній).

У літературі можна зустріти інші назви цих схем:

 • а) тупиковий метод обслуговування;
 • б) потоковий метод обслуговування.

При суміщеній схемі (тупиковому методі) усі роботи з догляду за машиною виконуються на одному робочому пості. Робочий пост - це виробнича площа, на якій працює бригада в складі 3-5 осіб.

Тупиковий метод виправдовує себе:

 • - при невеликій виробничій програмі;
 • - для поточного ремонту в дрібних ремонтних підприємствах;
 • - при великій різноманітності парку машин;
 • - якщо робочі пости спеціалізуються на визначених роботах. Недоліки:
 • - низька продуктивність;
 • - неможливість механізації операцій, особливо трудомістких;
 • - потрібні робітники більш високої кваліфікації.

Потоковий метод передбачає виконання робіт на кількох послідовно розташованих спеціалізованих постах, що утворюють лінію. Основним показником, що характеризує роботу потокової лінії, є такт Т - час перебування машини на кожному пості.

Для потокового методу обслуговування характерно:

 • - розміщення постів суворо у технологічній послідовності;
 • - постійне закріплення технологічних операцій за робочими місцями;
 • - безупинне й одночасне здійснення всього технологічного процесу.

Форми організації виробництва з технічного обслуговування

У практиці організації технічного обслуговування знаходять застосування такі форми організації ТО: типова, агрегатно-дільнична, комплексна, операційно-постова, агрегатно-зональна й ін.

Форми організації виробництва з технічного обслуговування: а) - типова й агрегатно-дільнична форма; б) - комплексна форма; в) - операційно-постова форма; г) - агрегатно-зональна форма

Рис. 5.2. Форми організації виробництва з технічного обслуговування: а) - типова й агрегатно-дільнична форма; б) - комплексна форма; в) - операційно-постова форма; г) - агрегатно-зональна форма

При типовій формі організації виробництва ТО-1 і ТО-2 провадять в повному обсязі у встановлений термін (рис 5.2, а), тобто через 3-4 ТО1, машина проходить ТО2.

При агрегатно-дільничній формі технологічний процес відбувається аналогічно, тільки для ТО вузлів створюються спеціалізовані ділянки де досягається більш висока продуктивність праці робітників внаслідок їх спеціалізації і часткової механізації робіт.

При комплексній формі організації виробництва виконують весь обсяг ТО1 і половину обсягу ТО2. Тут два види обслуговування замінюють на один комплексний. Комплексне обслуговування проводиться з більшою періодичністю, ніж ТО1, але меншою ніж ТО2 (рис. 5.2, б).

При операційно-постовій формі, на відміну від комплексної форми, обслуговування здійснюється на тупикових постах. Перше ТО проводять як звичайно, а весь обсяг ТО2 розбивають на частини (не більше шести), що виконують послідовно в різні дні одного тижня на спеціалізованих постах (рис. 5.2, в).

Розробка операційно-постової форми призвела до створення агрегатно-зональної форми організації виробництва.

Тут ТО2 виконується також частинами в кілька прийомів, але вони проводяться не самостійно (протягом кількох днів одного тижня), а збігаються з днями проведення ТО1. Робітники спеціалізуються на обслуговуванні і ремонті визначених агрегатів (аналогічно агрегатно-вузловій формі): ТО1 - на потоці, ТО2 - на тупикових постах.

 
<<   ЗМІСТ   >>