Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ХІV. АУДИТ ДОТРИМАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА І РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Вивчивши цю тему, Ви повинні знати:

♦ перелік нормативних документів, які становлять нормативну базу аудиту;

♦ мету аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці;

♦ завдання, які стоять перед аудиторським дослідженням;

♦ особливості нормативної бази аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці;

♦ суть заробітної плати;

♦ форми та системи заробітної плати;

♦ перелік і призначення кадрової документації;

♦ типові форми первинних документів з обліку розрахунків з оплати праці;

♦ рахунки бухгалтерського обліку, призначені для нарахування оплати праці та утримань із неї;

♦ мету тестування внутрішнього контролю дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці;

♦ питання, які необхідно з'ясувати з метою оцінки системи внутрішнього контролю дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці;

♦ як складати програму аудиту;

♦ етапи аудиторського дослідження дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці;

♦ як перевіряти достовірність вхідних залишків у розрахунках з оплати праці;

♦ як перевіряти відповідність синтетичного й аналітичного обліку у розрахунках з оплати праці;

♦ які питання необхідно перевірити, щоб скласти думку про повноту, достовірність та законність відображених в аналітичному обліку господарських операцій у розрахунках з оплати праці;

♦ порядок розрахунку найпоширеніших видів виплат, які обчислюються виходячи із середньої заробітної плати;

♦ як перевіряти правильність віднесення витрат з оплати праці на собівартість продукції;

♦ як перевіряти правильність утримання прибуткового податку;

♦ як перевіряти відповідність залишків у рахунках за страхуванням за даними суб'єкта господарювання і даними відповідних фондів;

♦ як перевіряти правильність проведених нарахувань та утримань до фондів страхування.

На основі набутих знань Ви повинні вміти:

♦ користуватися нормативними документами при проведенні аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці;

♦ сформувати мету і завдання аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці;

♦ встановлювати предметну область аудиторського дослідження дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці;

♦ користуватися кадровою документацією при проведенні аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці*.

♦ за первинними документами з оплати праці перевіряти правильність і законність проведених розрахунків із працівниками;

♦ за зведеними документами з оплати праці перевіряти достовірність згрупованої відповідним чином інформації для подальшого використання;

♦ сформулювати мету внутрішнього контролю дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці;

♦ оцінювати результати тестування системи внутрішнього контролю дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці;

♦ складати робочу програму аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці;

♦ перевіряти реальність вхідного залишку в розрахунках з оплати праці;

♦ перевіряти відповідність залишків синтетичного й аналітичного обліку у розрахунках з оплати праці;

♦ визначати правильність та своєчасність створення первинних документів з обліку робочого часу й оплати праці;

♦ визначати правильність нарахування оплати праці за відрядною і погодинною системою;

♦ перевіряти законність нарахування премій і доплат;

♦ перевіряти правильність нарахування відпусткових;

♦ перевіряти правильність розрахунку допомог, які виплачуються за рахунок коштів фонду соціального страхування;

♦ визначати правильність визначення сукупного доходу для цілей оподаткування фізичних осіб;

♦ визначати правомірність застосування утримань і пільг для нарахування прибуткового податку;

♦ перевіряти відповідність застосовуваних ставок прибуткового податку, чинному законодавству;

♦ перевіряти правильність інших утримань із нарахованої оплати праці;

♦ перевіряти правильність розрахунків найпоширеніших видів виплат, які обчислюються виходячи із середньої заробітної плати;

♦ перевіряти правильність віднесення виплат з оплати праці на собівартість продукції;

♦ перевіряти правильність утримання прибуткового податку;

♦ перевіряти правильність розрахунків із соціальними фондами.

План

  • (логіка викладення і засвоєння матеріалу)
  • 14.1. Мета і завдання аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці
  • 14.2. Особливості нормативної бази аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці
  • 14.3. Предметна область аудиторського дослідження
  • 14.4. Аудит дотриманім трудового законодавства та розрахунків з оплати праці

Ключові поняття та терміни:

· мета і завдання аудиту;

· система договірного регулювання оплоти праці;

· колективні договори та угоди;

· П(с)БО 16;

· форми і системи оплоти праці;

· кадрово документація;

· типові форми первинного обліку з оплоти праці;

· тестування й оцінка системи внутрішнього контролю;

· програма аудиту;

· перевірка вхідного залишку у розрахунках з оплати праці;

· перевірка відповідності залишків у регістрах синтетичного й аналітичного обліку розрахунків з оплати праці;

· перевірка аналітичних рахунків з оплоти праці;

· перевірка розрахунків за страхуванням.

·

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

♦ Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р.;

♦ Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. №Ю8/995-ВР, зі змінами і доповненнями;

♦ Закон України "Про колективні договори та угоди" від 01.07.93 р. № 3356-ХІІ;

♦ Закон України "Про відпускні від 15.11.1996 р. №504/96-ВР;

♦ Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.03 р. №889-ІУ;

♦ Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням" від 18.01.01 р. №2240-111, зі змінами і доповненнями;

♦ Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат із загальнообов'язкового державного соціального страхування, затверджений постановою КМУ від 26.09.01 р. №1266;

♦ Порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затверджений постановою КМУ від 06.05.01 р. №439, зі змінами і доповненнями;

4 Закон України "Про загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. №1533-111, зі змінами і доповненнями;

♦ Закон України "Про загальнообов'язкове державне страхування від 09.07.2003 р.№ 105 8-ІУ

♦ Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затверджена наказом Мінпраці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. №339, зі змінами і доповненнями;

♦ Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.99 р. № 1105-ХІЧ зі змінами і доповненнями.

 
<<   ЗМІСТ   >>