Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Класифікація звітності та терміни її подання

Розрізняють звітність:

По складу: місячна, квартальна, річна.

По обсягу: індивідуальна, зведена.

За користувачами: фінансова, податкова, статистична.

Головні розпорядники бюджетних коштів затверджують терміни подачі фінансової звітності підпорядкованими установами з таким розрахунком, щоб вони вкладались у терміни подання фінансової звітності до органів Державного казначейства України, з урахуванням термінів, визначених Міністерством фінансів України.

Термін подання фінансової звітності бюджетних установ встановлені Постановою № 419:

 • o Місячна звітність - не пізніше 5 числа наступного за звітним місяця;
 • o Квартальна - не пізніше 15 числа наступного за завітним кварталом місяця;
 • o Річна - не пізніше 22 січня наступного за звітним року.
 • o Звітність подається у повному обсязі безпосередньо головним бухгалтером.

На сьогодні всі бюджетні установи та одержувачі бюджетних коштів перебувають на касовому обслуговуванні в органах Держказначейства. Тому саме органи Держказначейства встановлюють розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів державного та місцевого бюджетів терміни подання фінансової звітності за місцем їх обслуговування в межах терміні встановлених постановою КМУ № 419.

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають у повному обсязі:

 • 1. Місячну фінансову звітність - до органів Державного казначейства України.
 • 2. Квартальну та річну фінансову звітність до:
  • - органів Державного казначейства України;
  • - розпорядників бюджетних коштів вищого рівня.
 • 3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади зведену квартальну та річну фінансову звітність подають:
  • - Державному казначейству України;
  • - Рахунковій палаті.
 • 4. Копії зведеної річної фінансової звітності, попередньо перевіреної Державним казначейством України, подаються до Міністерства фінансів України.
 • 5. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів зведену квартальну та річну фінансову звітність подають органу Державного казначейства України.
 • 6. Копії зведеної річної фінансової звітності, попередньо завізованої в органах Державного казначейства України, подаються до відповідних фінансових органів. Форма N 5 "Звіт про рух необоротних активів"подається додатково органу державної статистики за місцем реєстрації розпорядників бюджетних коштів.
 • 7. Форми фінансової звітності подаються також на електронних носіях згідно з вимогами автоматизованої системи Державного казначейства України.

При несвоєчасному поданні фінансової звітності Мінфін, Держказначейство та їх територіальні органи мають право припиняти перерахування коштів або оплату рахунків з їх реєстраційних рахунків.

Податкова звітність надається в ці органи в терміни, що встановлені відповідними податковими законами.

Статистична звітність - за термінами встановленими Держкомстатом.

Склад фінансової звітності

Згідно з Порядком № 164 визначені склад фінансової звітності та її надавачі, до них зокрема відносять:

Розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів та Фонди: Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Вони складають та подають місячну, квартальну та річну фінансову звітність.

Місячна фінансова звітність є незначною за обсягом та призначена для оперативного контролю за наявністю грошових коштів та заборгованості установ.

Квартальна звітність є більш об'ємною та включає форми щодо використання отриманих коштів. Руху заборгованості, наявності активів тощо.

Місячна звітність розпорядниками бюджетних коштів складається та подається за формами:

 • o Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1);
 • o Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м);
 • o Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1);
 • o Пояснювальна записка з довідками, що підтверджують наявність коштів та заборгованості на відповідних рахунках.

Квартальна фінансова звітність розпорядниками бюджетних коштів складається та подається за формами:

 • o Баланс (форма № 1);
 • o Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м);
 • o Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м);
 • o Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д,

№ 4-2м);

 • o Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м);
 • o Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (форма № 4-4д);
 • o Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1);
 • o Звіт про рух необоротних активів (форма № 5);
 • o Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м);
 • o Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1).

До неї додається Пояснювальна записка з довідками Річна фінансова звітність складається та подається розпорядниками бюджетних коштів у складі:

 • o Баланс (форма № 1);
 • o Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м);
 • o Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м);
 • o Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д,

№ 4-2м);

 • o Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м);
 • o Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д);
 • o Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1);
 • o Звіт про рух необоротних активів (форма № 5);
 • o Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6);
 • o Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д,
 • 7м);
 • o Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1);
 • o Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м);
 • o Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей (форма № 15);
 • o Довідка щодо виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій;
 • o Пояснювальна записка з довідками, зокрема такими:
 • - Довідка про рух грошових коштів;
 • - Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках;
 • - Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;
 • - Довідка про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах банків;
 • - Довідка про депозитні операції;
 • - Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами";
 • - Довідка про використання іноземних грантів;
 • - Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення;
 • - Довідка про небюджетну кредиторську заборгованість;
 • - Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду;
 • - Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами;
 • - Довідка щодо виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій складається і подається до органів Державного казначейства України головними розпорядниками коштів державного бюджету, що виконують програми спеціального фонду державного бюджету за рахунок позик міжнародних фінансових організацій.

Одержувачами бюджетних коштів фінансова звітність складається та подається за такими формами. Місячна звітність:

 • o Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1);
 • o Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м);
 • o Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1).

Квартальна та річна фінансова звітність одержувачами бюджетних коштів складається та подається за формами:

o Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м);

o Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м);

 • o Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1);
 • o Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м);
 • o Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1).

Такі бюджетні організації, як Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України складають і подають фінансову звітність:

Місячну звітність Фонди подають до Держказначейства у складі:

o Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м).

Квартальну та річну фінансову звітність Фонди складають та подають до Державного казначейства України за формами:

 • o Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м);
 • o Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м);
 • o Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м);
 • o Звіт про виконання кошторису Фонду;
 • o Баланс та Звіт про виконання бюджету Фонду (за формами та у порядку, встановленими нормативно-правовими актами відповідних Фондів).

Крім того, Фонди подають звітність до Міністерства фінансів України за формами:

 • o Звіт пр виконання кошторису Фонду;
 • o Баланс та Звіт про виконання бюджету Фонду (за формами та у порядку, встановленими нормативно-правовими актами відповідних Фондів).

Звіти про виконання кошторисів Фондів щоквартально подаються також Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті.

 
<<   ЗМІСТ   >>