Повна версія

Головна arrow Історія arrow Історія України: відповіді на екзаменаційні білети

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Становлення і розвиток людського суспільства на території України. Трипільська культура Формування державотворчих традицій на території України: кіммерійці, скіфи, сармати, античні міста-держави Північного Причорномор'я Походження слов'ян та їх розселення на території України Теорії походження Русі. Руська земля Формування централізованої держави на чолі з Києвом. Перші князі, їх зовнішня і внутрішня політика Піднесення та розквіт Київської Русі. Володимир Великий та Ярослав Мудрий Київська Русь за князювання Ярославичів Русь-Україна у період політичної роздробленості: причини та наслідки Боротьба Русі-України з монголо-татарською навалою Галицьке та Волинське князівства в XI—XII ст. Утворення Галицько-Волинського князівства. Князь Роман Мстиславич "Королівство Русі" Данила Галицького Галицько-Волинська держава в останній третині XIII — першій половині XIV ст. Культура України княжої доби (IX—XIV ст.) Литовсько-Руська держава: формування, устрій, суспільно-політичні відносини Польська експансія Національно-культурний рух в Україні середини XIV — першої половини XVII ст. Берестейська унія, її причини та наслідки Зародження українського козацтва: причини та сутність. Реєстрові козаки Запорізька Січ — вільна козацька республіка Українське козацтво в боротьбі з турецько-татарською експансією. Петро Сагайдачний Народні виступи проти Речі Посполитої під проводом Криштофа Косинського та Северина Наливайка Козацько-селянські повстання першої половини XVII ст. Культура України XIV — першої половини XVII ст. Причини та передумови національно-визвольних змагань українського народу під проводом Богдана Хмельницького Ліквідація польсько-шляхетського режиму в Україні в 1648—1649 рр. Становлення Української національної держави Воєнні дії між Україною і Польщею в 1650—1653 рр. Білоцерківський договір. Битва під Батогом Українсько-московська угода 1654 р., її причини та наслідки Розвиток Української національної революції в 1654-1657 рр. Загострення кризи української державності у 1657—1663 рр. Гетьманування Івана Виговського та Юрка Хмельницького Розчленування України на Лівобережну та Правобережну. Павло Тетеря та Іван Брюховецький Боротьба гетьмана Петра Дорошенка за незалежність і територіальну цілісність Української держави Становлення Гетьманщини. Дем'ян Многогрішний та Іван Самойлович Гетьманування Івана Мазепи. Полтавська катастрофа Гетьман Пилип Орлик та його Конституція Обмеження політичної автономії України в першій половині XVIII ст. Остаточна ліквідація автономного устрою України в другій половиш XVIII ст. Слобідська та Південна Україна в козацько-гетьманську добу Правобережні та західноукраїнські землі в другій половині XVII — XVIII ст. Гайдамацький та опришківський рух Культура України в другій половині XVII — XVIII ст. Політика російського царату на українських землях наприкінці XVIII — першій половині XIX ст. Початки національного відродження в Наддніпрянській Україні наприкінці XVIII — першій половині XIX ст. Кирило-Мефодіївське братство Україна в умовах російських реформ другої половини XIX ст. Український національний рух у Російській імперії в другій половині XIX ст. Валуєвський та Емський укази Соціально-економічне та політичне становище західноукраїнських земель наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. Зростання національної свідомості в Західній Україні в першій половині XIX ст. "Руська трійця" Революція 1848 р. та її вплив на розвиток західноукраїнських земель. Головна Руська Рада Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст. Піднесення суспільно-політичного та національного руху на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст. Українська культура XIX ст. Зростання організованості українського руху в Наддніпрянщині в 1900—1914 рр. Радикалізація національно-визвольного руху в Західній Україні в 1900—1914 рр. Україна в Першій світовій війні. Українські січові стрільці Утворення Української Центральної Ради та її діяльність. І і II Універсали Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях у 1918—1919 рр. Українська галицька армія Діяльність Директорії: відродження та занепад УНР Акт злуки УНР і ЗУНР від 22 січня 1919 р., його історичне значення Поразка українських визвольних змагань 1917—1921 рр., її причини та наслідки Культура України початку XX ст. Встановлення комуністичного режиму в Україні. Політика "воєнного комунізму" Голод 1921—1923 рр. в Україні, його причини і наслідки Україна за років нової економічної політики Створення Союзу PCP і Україна Національна політика більшовиків на українських землях у 1920—1930-ті роки Здійснення індустріалізації в Україні в 1930-ті роки. Утвердження тоталітарного режиму Запровадження антинародного колгоспного ладу в Україні Голодомор 1932—1933 рр. в Україні, його причини та наслідки Масові репресії в Україні у 1930-х роках Національна політика Польщі в Галичині та на Волині у 1920—1930-х роках Суспільно-політичний рух і національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях у період польської окупації (1920—1930-ті роки). Діяльність політичних партій Створення та діяльність Організації українських націоналістів Становище українців Буковини та Бессарабії між двома світовими війнами Українські землі під владою Чехословаччини. Проголошення незалежності Карпатської України Становище української культури у міжвоєнний період Українські землі на першому етапі Другої світової війни (вересень 1939 — червень 1941 р.) Масові репресії комуністичного режиму на західноукраїнських землях у 1939—1941 pp. Початок радянсько-німецької війни. Встановлення нацистського окупаційного режиму в Україні Рух Опору проти нацистської окупації в Україні Визволення України від нацистських загарбників. Возз'єднання українських земель Труднощі післявоєнної відбудови в Україні. Голод 1946—1947 рр. Соціально-економічні та політичні процеси в Західній Україні після Другої світової війни. Боротьба ОУН і УПА проти тоталітарного режиму Ідеологічний наступ комуністичного режиму в Україні після Другої світової . війни (1945—1953 рр.) Культурне життя періоду Другої світової війни та післявоєнної відбудови Суспільно-політичне та економічне становище України в період хрущовської "відлиги". Шістдесятництво Наростання кризових явищ у соціально-економічному житті України другої половини 1960-х — середини 1980-х років Посилення реакції в політичному та національно-культурному житті України другої половини 1960-х — середини 1980-х років Дисидентський рух в Україні Суперечливість перебудовних процесів в Україні. Чорнобильська катастрофа та її наслідки Зростання суспільно-політичної активності населення України наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років Від Декларації про державний суверенітет України до референдуму про її незалежність Українська культура другої половини XX ст. Україна в період утвердження національної державності. Президент Леонід Кравчук Проблеми соціально-економічного та політичного реформування українського суспільства в 1994— 2004 рр. Президент Леонід Кучма. Прийняття нової Конституції Українська помаранчева революція 2004 р. Україна на сучасному етапі (2005—2010 рр.) Діяльність України на міжнародній арені після проголошення незалежності Культура незалежної України
 
>>