Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Чим визначається вибір способів взаємодії суб'єктів інтеграції у капітальному будівництві?

Безліч способів міжгалузевої взаємодії і моделей інвестиційно-будівельної інтеграції передбачає вирішення завдання вибору способу співпраці підприємств. В даний час ця проблема вирішується емпіричним шляхом стихійної адаптації форм взаємодії і моделей інтеграції в практиці функціонування підприємств. Внаслідок різноманітності умов господарювання неможливо виявити раціональний вид відносин для кожного конкретного випадку.

У спеціальній літературі досить добре типологізовано та обґрунтовано як форми взаємодії галузей будівельного комплексу, так і моделі інвестиційно-будівельної інтеграції (акціонерні товариства, асоціації, фінансово-будівельні групи, холдинги, корпорації та ін.) Визначення їх у застосуванні до реальних умов виробництва в даному випадку неможливо на основі встановлення факторів, що сприяють або перешкоджають найбільш ефективному використанню організаційно-економічного потенціалу кожної форми і моделі.

Які форми взаємодії та моделі інтеграції найчастіше використовуються у будівництві?

Використовуючи наведені раніше чинники, визначимо форми міжгалузевої взаємодії та моделі інвестиційно-будівельної інтеграції з урахуванням особливостей регіонів. Деякі з цих структур можуть реалізувати додаткові організаційні переваги саме в силу компактності розташування вхідних в них підприємств як домінуючого чинника.

  • 1) договірний тип регламентації відносин забезпечує високу якість трансакційних операцій тільки в разі розвиненості ринкових засобів регулювання взаємовідносин. До таких інструментів в першу чергу слід віднести достатню кількість торгових посередників на сировинних ринках, розвиненість інформаційних і комунікаційних інфраструктур, наявність у підприємств спеціалізованих служб і підрозділів по реалізації будівельної продукції та закупівлі матеріально-технічних ресурсів. їх дія призводить до високої конкурентності ринку будівельної продукції, а при його нерозвиненості якісна взаємодія може досягатися за рахунок організаційних факторів, шляхом реалізації певних моделей інвестиційно-будівельної інтеграції.
  • 2) централізована диверсифікація присутня, коли мова йде про державну власність.
  • 3) інтеграція невеликої кількості підприємств з високим рівнем технологічної взаємопов'язаності може здійснюватися за допомогою перехресного володіння пакетами акцій (аж до контрольних), що дозволить підприємствам брати участь в органах управління суміжників. Разом з тим можливість реалізації цього варіанту досить незначна й обмежена ступенем технологічної пов'язаності підприємств. Низький зв'язок підприємств компенсується великою кількістю суміжників, що надто ускладнює участь підприємств у діяльності кожного з них. Тому реальний вплив підприємств-суміжників один на одного можливо тільки у випадку високого технологічного зв'язку.
  • 4) перетворення будівельного підприємства на виробничий кооператив являє собою одну з форм стратегічного альянсу між конкуруючими дрібними виробниками, що забезпечить контроль за діяльністю інших товаровиробників і розподіл прибутку на їхню користь. Крім того, кількість учасників кооперативу практично не обмежена, що робить цю організаційно-правову форму найбільш прийнятною при вирішенні питань між великою кількістю однорідних постачальників або споживачів будівельної продукції. Однак кооперативи мають суттєві недоліки в організації інтеграційних процесів, труднощі в управлінні та функціонуванні, складності в створенні. Перш за все, кооперативні формування не можуть забезпечити організаційну цілісність всього технологічного ланцюга руху будівельної продукції. Законодавством чітко не визначено ступінь участі кожного члена виробничого кооперативу в органах його управління в залежності від його діяльності. Тому можлива ситуація, при якій управління в кооперативі буде здійснюватися за принципом: один член — один голос при прийнятті рішень загальними зборами. Це може призвести до того, що в однаковій мірі враховуватимуться голоси великих товаровиробників, які беруть найбільшу участь у діяльності кооперативу, і дрібних, які беруть у ній незначну і випадкову участь. У результаті створюються передумови для дезорганізації управління великим спеціалізованим виробництвом. Тому доцільно, щоб у статуті кооперативу були передбачені положення про визначення кількості голосів кожного члена в залежності від його внеску в діяльність підприємства.

Відповідно до роду виробничої діяльності в якості організацій можуть виступати: домобудівні комбінати; заводи залізобетонних виробів і конструкцій; проектно-будівельні, підрядні та субпідрядні будівельно-монтажні організації.

Розвиток будівельного комплексу в сучасних умовах передбачає розвиток усіх видів будівельної діяльності, як підрядної, так і господарської, виходячи з потреб локального ринку. У ряді випадків доцільно проводити первинну переробку будівельної сировини в місцях його видобутку для скорочення його втрат і зниження транспортних витрат. Рішення про будівництво підприємств будівельних матеріалів повинне обґрунтовуватися виходячи з характеристики технологічного обладнання, його здатності забезпечити отримання прибутку, транспортних витрат, пов'язаних з доставкою сировини до місця переробки та готової продукції до місця споживання. Розвиток господарської переробки не є альтернативою монополії переробних підприємств, але має сприяти найбільш раціональному використанню сировинних ресурсів. Така постановка питання передбачає, що рішення про їх створення буде ґрунтуватися на порівнянні ефективності переробки продукції в різних виробництвах, а не визначатися взаємовідносинами будівництва і промисловості будівельних матеріалів.

Аналіз різних варіантів міжгалузевої взаємодії підприємств будівельного комплексу дозволяє зробити висновок, що жоден з них не володіє абсолютною перевагою над іншими. Тому закономірно поява і розвиток усіх способів регламентації відносин. Необхідно також відзначити, що сучасний розвиток інвестиційно-будівельної діяльності передбачає не тільки різноманітність способів організаційного устрою просування продукції до споживача, але і їх зближення і тісне переплетення.

 
<<   ЗМІСТ   >>