Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Що являє собою поточне планування в капітальному будівництві?

Поточне планування здійснюється з використанням показників та вимог щодо їх реалізації стратегічного плану. Тому структура поточного плану будівельної організації, склад розділів повинні бути узгоджені з перспективним планом. Поточний план повинен включати також заходи та прийоми з контролю виконання планових рішень.

У поточному плані будівельної організації здійснюється детальна розробка оперативних планів для організації в цілому та її окремих підрозділів. Це програми маркетингу з виконання будівельно-монтажних робіт і виробництва матеріалів, деталей і конструкцій, плани матеріально-технічного постачання, плани по науковим дослідженням, впровадженню нової техніки, нових матеріалів і перспективних технологій.

Розробка планів виробництва в нових умовах хоч і є основною в загальній системі поточного планування, але вона мало чим відрізняється від традиційної, яка використовувалася у доринковому періоді.

Вона включає конкретизацію цілей і завдань, поставлених перспективним планом. При цьому розробляються календарні плани виконання будівельно-монтажних робіт на основі замовлень або планових обсягів робіт, які можуть бути забезпечені в результаті виграшу на ринку будівельної продукції (інвестицій), на базі планів та фактичної забезпеченості матеріалами та технічними ресурсами, ступеня завантаження виробничої потужності будівельної організації з урахуванням строків, визначених замовленнями і проектами будівництва об'єктів. Поточні плани включають також можливу реконструкцію потужностей організації, заміну будівельної техніки та обладнання, комплектування і навчання працівників, програму реалізації будівельної продукції та надання ремонтно-будівельних послуг, і в тому числі населенню.

Що являє собою процес бюджетування у капітальному будівництві?

Основними етапами складання бюджету є:

 • 1) складання прогнозу реалізації;
 • 2) визначення розрахункового рівня обсягу виробництва;
 • 3) розрахунок собівартості будівельної продукції і операційних витрат;
 • 4) розрахунок потоку грошових коштів та інших фінансових показників;
 • 5) складання прогнозних форм звітності.

Бюджет реалізації будівельної продукції — стартова точка складання загального бюджету, оскільки обсяг реалізації продукції впливає практично на всі інші статті загального бюджету. Прогнозний обсяг реалізованої будівельної продукції в основному визначається кошторисом, що додається до підрядного договору (або замовленнями на виконання робіт). У бюджеті реалізації визначається також сума грошових коштів, яку організація може отримати від своїх замовників.

Бюджет виробництва складається після складання бюджету реалізації. Очікуваний обсяг виробництва в будівельній організації визначається за двома напрямками: обсяг будівельно-монтажних робіт і обсяг виробництва будівельних матеріалів, деталей і конструкцій. У тому і іншому випадку обсяги розраховуються шляхом обліку, наявності запасів, реалізації та оптимальних прогнозів на майбутнє.

Бюджет прямих витрат на будівельні матеріали складається після визначення обсягу виробництва і раціональних запасів на майбутнє. Бюджет прямих витрат на працю також складається на основі бюджету виробництва з урахуванням трудомісткості робіт і товарів. Для цього необхідно виявити і відібрати нормативи трудомісткості, використовуючи відповідні кошторисні та інші норми і розцінки.

Бюджет виробничих накладних витрат включає всі інші статті, які не є прямими витратами на матеріали і прямими витратами на працю. Сюди належать такі витрати, як амортизація, окремі види податків, що входять у собівартість, орендна плата та інші.

Бюджет загальних і адміністративних витрат включає статті операційних витрат, такі, як витрати по реалізації будівельної та іншої продукції, загальні витрати по управлінню і деякі інші витрати, що відносяться до цієї групи витрат. При складанні цього бюджету окремо розраховуються постійні та змінні операційні витрати.

Бюджет грошових коштів складається у вигляді припливу і відтоку грошових коштів за певний період. Він складається зазвичай із чотирьох основних розділів:

 • 1) розділ надходжень, який включає залишок грошових засобів на початок періоду, надходження грошових коштів від замовників та інші статті надходження грошових засобів;
 • 2) розділ витрат грошових коштів, що відображає всі види відтоків грошових коштів на майбутній період;
 • 3) розділ надлишку або дефіциту грошових коштів — різниця між надходженням і витрачанням грошових коштів;
 • 4) фінансовий розділ, у якому детально представлені статті позикових коштів і погашення заборгованості на певний період.

Прогнозний звіт про прибутки являє собою розрахункову оцінку доходів і витрат будівельної організації на майбутній період.

Прогнозний баланс дозволяє оцінити, як виглядатиме фінансове становище організації по закінченню періоду, виявити можливі несприятливі для організації фінансові наслідки, перевірити правильність інших розрахунків, розрахувати фінансові коефіцієнти і оцінити їх рівень з позицій вимог фінансового ринку, виділити майбутні фінансові джерела і зобов'язання. Проблема при розробці плану амортизаційних відрахувань полягає в тому, що не можна безумовно сказати, чи слід прагнути до отримання найбільших сум амортизації або навпаки, чи потрібно використовувати прискорену амортизацію чи ні.

Особливості переоцінки основних фондів

Наріжним каменем для будівельних організацій є також питання переоцінки основних фондів. Збільшення бази амортизації шляхом підвищення вартості основних фондів при їх переоцінці та застосуванні підвищених норм амортизації дозволить підняти рівень амортизаційних відрахувань. Однак це викличе збільшення сум по податку на майно і, крім того, через підвищення рівня собівартості за рахунок підвищених суми амортизації призведе або до збільшення ціни будівельної продукції, або до зниження прибутку. Тому розробники планів у будівельній організації в найближчі роки при порівняно високому рівні інфляції повинні вирішувати проблему вибору раціональних варіантів, переоцінки основних засобів, так і використання можливих змін норм амортизації.

При проведенні переоцінки повинні бути переоцінені основні фонди, що знаходяться у власності організацій, їх господарському віданні, оперативному управлінні, довгостроковій оренді, для визначення повної відновної вартості.

Які існують методи оцінки основних фондів?

Пріоритетним визнаний метод прямої оцінки, Так як він є найбільш точним і дозволяє виправити неточності, що накопичилися в результаті застосування середньо групових індексів у ході попередніх переоцінок. Організації надано право самій вибирати метод переоцінки. Повна відновна вартість основних фондів визначається на основі витрат на відтворення об'єктів, аналогічних оцінюваним, з тих же матеріалів, з дотриманням планів, креслень та якості виконання робіт.

Для документального підтвердження повної відновної вартості основних фондів, визначеної методом прямої оцінки, можуть бути використані дані про ціни на аналогічну продукцію, отримані від організації-виготовлювача, експертні висновки про вартість об'єктів основних фондів. Для визначення повної відновної вартості будівель, споруд та об'єктів незавершеного будівництва, індекси перерахунку підбираються виходячи з періодів здійснення витрат на будівництво об'єктів. Для визначення повної відновної вартості обладнання, призначеного до установки, і об'єктів, не завершеного будівництва, може бути додатково враховано їх фізичне і моральне старіння.

 
<<   ЗМІСТ   >>