Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в агрономії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Інформаційні процеси агрономії Інформаційні технології в сільському господарстві Роль інформації в сільському господарстві. Інформаційні ресурси аграрного сектора України. Інформаційні технології в аграрному секторі. Інформатизація агропромислового комплексу. Розвиток і впровадження інформаційних технологій у сільському господарстві. Теоретичні відомості Інформаційні системи. Інформаційні технології та агросервіс Роль та завдання інформаційних систем на сільськогосподарських підприємствах. Автоматизація агротехнічних процесів. Інформаційно-дорадчі системи. Техніка та технології збору інформаційного врожаю. Інтелектуальні системи агромоніторингу. Система прогнозування врожайності MARS Експертні системи в сільському господарстві. Теоретичні відомості Інформаційна діяльність людини Види професійної інформаційної діяльності людини в аграрному секторі Види професійної інформаційної діяльності людини в аграрному секторі. Професії, пов'язані з побудовою математичних і комп'ютерних моделей, програмуванням, забезпеченням інформаційної діяльності індивідуумів і організацій. Інформаційний ринок. Інформаційні технології та агросервіс. Агроосвіта та наука. Економіка інформаційної сфери Вартісні характеристики інформаційної діяльності. Інформаційна етика та право, інформаційна безпека. Правові норми для інформації, правопорушення в інформаційній сфері, міри їх запобігання. Центри обробки інформації в аграрному секторі. Спеціалізовані послуги, які надаються на вітчизняному ринку для інформаційного забезпечення аграрного сектора. Технології організації інформації Технології створення та обробки текстової, графічної та мультимедійної інформації. Геоінформаційні системи Концепція електронного документа. Електронний офіс. Інформаційні технології автоматизації офісу.Технології автоматизації офісу Поняття про настільні видавничі системи. Створення комп'ютерних публікацій Гіпертекстові технології. Використання інструментів спеціального програмного забезпечення і цифрового устаткування. Автоматичні метеостанціїСистеми фітомоніторингуТипи датчиків урожайності Загальні відомості про системи автоматизованого проектування. Обробка просторових даних. Геоінформаційні системи. Теоретичні відомостіТеоретичні відомості Обробка числової інформації Комп'ютерна обробка статистичних даних, результатів експерименту. Використання динамічних (електронних) таблиць для виконання завдань з різних предметних галузей. Геометрична інтерпретація і графічний засіб розв'язування задач лінійного програмування. Побудова та реалізація математичних моделей. Оцінка стану і прогнозування агрономічних систем на основі методів кореляційно-регресійного аналізу. Економіко-математичний аналіз у агро-виробничих системах. Теоретичні відомості Телекомунікаційні технології. технології управління, планування та організації діяльності Телекомунікаційні технології. Технології пошуку та зберігання інформації Огляд телекомунікаційних технологій. Спеціальне програмне забезпечення засобів телекомунікаційних технологій. Технології супутникового моніторингу. Супутниковий моніторинг посівів Використання засобів телекомунікації в колективній діяльності. Організація баз даних. Системи управління базами даних. Системи реального часу. Теоретичні відомостіТеоретичні відомості Технології управління, планування й організації діяльності. Управління проектами Модель у діяльності агронома. Моделювання. Підхід до прогнозного моделювання погодних умов. перший - вибір вхідних даних для прогнозуваннядругий - аналіз вихідних даних Інформаційна модель реального об'єкта та процесу. Технології управління, планування та організації діяльності агронома.
 
>>