Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Пропонований навчальний посібник є синтезом теоретичних та практичних підходів до розуміння капітального будівництва як галузі економіки та національного господарства. В ньому проаналізовано основи управління господарським механізмом у капітальному будівництві, визначено способи здійснення капітального будівництва об'єктів та його фінансування. У навчальному посібнику детально розглянуто механізми регулювання публічно-правових відносин у сфері капітального будівництва, загальні засади управління, планування та державного регулювання у капітальному будівництві. Крім того, детально розглянуто порядок укладання договору підряду у капітальному будівництві та його правові наслідки для учасників договірних відносин.

Капітальне будівництво є однією з провідних галузей економіки, призначеної для створення та оновлення виробничих і невиробничих основних фондів.

Продукцією галузі є закінчені будівництвом та введені в експлуатацію об'єкти: будівлі, споруди, інженерні системи, на будівництво (розширення, реконструкцію, ремонт) яких розробляється проектно-кошторисна документація.

До основних учасників капітального будівництва відносяться інвестор, замовник, проектні організації, підрядні будівельні організації. До складу капітального будівництва також можуть входити: підприємства будівельної індустрії, транспортні організації та інші підприємства, що обслуговують будівництво.

Таким чином, будівельний процес передбачає участь великої кількості суб'єктів, кожен з яких може мати різні цільові установки на різних стадіях будівництва. Інвестор, замовник зацікавлені в мінімізації капітальних вкладень, скорочення строків будівництва з метою якнайшвидшого введення об'єкта в експлуатацію та отримання віддачі (доходу) від вкладених коштів. Підрядник зацікавлений у максимізації свого прибутку. Він може максимізувати прибуток не тільки за рахунок скорочення витрат на будівництво, що збігається з метою інвестора (замовника, забудовника), але і за рахунок подорожчання будівництва, що суперечить інтересам інвестора (замовника, забудовника). Тому у зв'язку зі значною кількістю учасників капітального будівництва та можливим суперечністю в цілях їх господарської діяльності важливе значення мають вибір організаційних форм будівництва та регулювання взаємовідносин між учасниками будівельного процесу.

Основними організаційними формами капітального будівництва є підрядний, господарський та змішаний способи будівництва. Переважним є підрядний спосіб будівництва, яким виконується близько 85% будівельно-монтажних робіт.

Головним правовим документом при підрядному способі є договір підряду між суб'єктами будівельного виробництва (замовником і підрядником). У договорі підряду організаційно-технологічно розподіляються і юридично закріплюються обов'язки і відповідальність учасників будівельного виробництва, а також визначаються фінансово-економічні умови його здійснення.

Особливістю господарського способу будівництва є те, що при даному способі немає необхідності в різних узгодженнях, пов'язаних із залученням підрядників, цілі учасників будівельного виробництва єдині. Даний спосіб звичайно застосовується при реконструкції або розширенні діючих підприємств, при будівництві на території існуючого підприємства невеликих об'єктів, тобто на тих роботах, які вимагають відносно невеликій чисельності робітників і не вимагають застосування спеціальної будівельної техніки та технологій.

Змішаний спосіб будівництва передбачає поєднання підрядного і господарського способів, при якому частина робіт виконують за договором підрядні організації, а частина робіт ведуть інвестори власними силами.

В навчальному посібнику застосовано форму підготовлених відповідей на найбільш актуальні питання у сфері капітального будівництва, що дозволяє конкретизувати підходи до вирішення завдань галузі та надати студентам чіткий і структурований матеріал для формування системних знань про предмет дослідження.

 
<<   ЗМІСТ   >>