Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Державний архітектурно-будівельний контроль та відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності

Як реалізується державний архітектурно-будівельний контроль?

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання здійснення державного архітектурно-будівельного контролю інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, є Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закони України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності", постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553 "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю", від 06 квітня 1995 р. № 244 "Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування". Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" не поширює свою дію на відносини, що виникають під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Держархбудінспекція у своєму листі від 26.08.2010 р. N 26-17-5041 зазначає, що відповідно до чинного законодавства інспекції державного архітектурно-будівельного контролю перевіряють не господарську діяльність суб'єктів господарювання, а об'єкти будівництва на предмет відповідності їх затвердженим проектним рішенням, будівельним нормам і правилам з метою забезпечення стійкості, надійності та готовності об'єкта до експлуатації.

Так, згідно зі статтею 10 Закону України "Про архітектурну діяльність" державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється для забезпечення під час забудови територій, розміщення і будівництва об'єктів архітектури, дотримання суб'єктами архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та проектної документації, вимог вихідних даних, а також з метою захисту державою прав споживачів будівельної продукції. Відповідно до ст. 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" на інспекції державного архітектурно-будівельного контролю покладено здійснення заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил. У Положенні про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України (п. 4) передбачено, що інспекція здійснює державний контроль за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури. Процедура здійснення заходів нагляду і контролю визначена у Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, згідно якого контроль здійснюється за територіальним принципом (у межах областей) у порядку проведення планових та позапланових перевірок.

Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється у присутності суб'єктів містобудування або їх представників, які будують або збудували об'єкт будівництва, а щодо об'єктів самочинного будівництва, коли неможливо встановити суб'єкта містобудування, — із залученням представників органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ. Документи, оформлені за результатами такої перевірки, надсилаються до відповідного органу внутрішніх справ для встановлення особи суб'єкта містобудування.

Посадові особи інспекцій при здійсненні державного архітектурно-будівельного контролю мають право:

  • — безперешкодного доступу на місце будівництва об'єкта, або місцезнаходження суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню (про відмову суб'єкта містобудування у допуску посадових осіб інспекції до проведення перевірки складається відповідний акт);
  • — складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи за вчинення правопорушень, видавати обов'язкові для виконання приписи;
  • — проводити перевірку виконання підготовчих та будівельних робіт, проведення зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
  • — проводити перевірку стану дотримання суб'єктами містобудівної діяльності будівельних норм, державних стандартів і правил, в тому числі під час застосування будівельної продукції;
  • — здійснювати контроль за додержанням ліцензійних умов;
  • — отримувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю; інформацію та документи податкової, фінансової звітності, щодо оплати праці, руху коштів та інші, не пов'язані із здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю, забороняється вимагати;
  • — забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника відповідної інспекції чи його заступника експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію.

Посадові особи інспекції зобов'язані здійснювати державний архітектурно-будівельний контроль у межах повноважень, повно та неупереджено, дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання та фізичними особами, ознайомлювати суб'єкта містобудування з результатами контролю, а за письмовими зверненнями зацікавлених осіб надавати консультативну допомогу у здійсненні державного архітектурно-будівельного контролю.

В свою чергу суб'єкт містобудування, щодо якого здійснюється контроль, має право бути присутнім під час здійснення контролю, отримувати та ознайомлюватись з актом перевірки, подавати свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки, звернутися до суду щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб, що здійснювали заходи контролю. У разі заподіяння шкоди, завдання збитків внаслідок неправомірних дій працівників інспекції відшкодування матеріальної та моральної шкоди відбувається в судовому порядку.

 
<<   ЗМІСТ   >>