Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Якою є структура галузі капітального будівництва і як вона співвідноситься з поняттям "будівельний комплекс"?

У складі будівельного комплексу можна виділити 5 груп підприємств і організацій:

  • 1 група — постійнодіючі будівельно-монтажні організації і підприємства будівельної індустрії;
  • 2 група — підприємства, що поставляють для будівництва предмети праці (підприємства машинобудування, металообробна, деревообробна промисловість і т.п.);
  • 3 група — підприємства, що поставляють засоби праці (будівельне і дорожнє машинобудування, виробництво обладнання для підприємств будівельної індустрії і т.п.);
  • 4 група — підприємства інфраструктури будівництва (підприємства з ремонту машин, організації матеріально-технічного забезпечення; спеціалізовані транспортні підприємства; науково-дослідні і проектні організації з будівництва; установи з підготовки спеціальних кадрів тощо);
  • 5 група — організації, які здійснюють управління будівництвом (міністерства, управління, департаменти і т.д.).

З даного переліку можна зробити висновок, що будівельний комплекс є ширшим за поняття будівельної галузі.

У чому сутність управління капітальним будівництвом як складною системою?

Управління — процес впливу на об'єкт управління для отримання бажаного результату. Управління пов'язане з усім виробничим організмом, тобто з цілою системою. Система — це сукупність взаємопов'язаних блоків. До основних предметних блоків в будівництві належать виробництво, інвестиційно-фінансова, кошторисного ціноутворення і контрактних взаємин, матеріально-технічного постачання, виробничо-технічної бази, механізації та транспорту, техніко-економічного та оперативного планування, кадровий блок. До функціональних блоків цієї системи належать: організація, управління, планування, облік, контроль, аналіз, регулювання.

Кожен предметний блок системи управління характеризується деякими параметрами на вході. Параметри на виході характеризують ступінь досягнення мети. Управління полягає в отриманні бажаного стану виходу для елементів, блоків всієї системи в цілому на основі управлінських впливів. Бажаний стан виходу будівельного виробництва — забезпечення своєчасного введення об'єктів в дію, з необхідним рівнем якості, в межах кошторисної вартості. На базі цих вимог забезпечується отримання максимальної економії коштів чи прибутку для будівельної організації.

Що являє собою організаційна структура системи управління капітальним будівництвом?

Організаційна структура управління — сукупність органів, взаємопов'язаних за допомогою горизонтальних і вертикальних зв'язків. Найбільш універсальною класифікацією основних організаційних форм управління будівництвом на західному ринку можна вважати класифікацію, яку дав американський учений Халтенгофф. Він поділяє всі безліч типів систем на наступні три групи: систему генерального підряду, систему "проектування-будівництво" і систему "професійного управління" будівництвом (управління проектами).

Що таке генеральний підряд?

Історично найбільш поширеною організаційною формою управління в будівництві таких країн, як Німеччина, Великобританія і США, довгі роки була система генерального підряду (генеральний підрядник відповідає перед забудовником за весь обсяг робіт, включаючи роботи, виконані субпідрядниками та залученими фірмами). Однак досвід її тривалої експлуатації засвідчив, що замовникам доводиться стикатися з такими фактами, як перевищення кошторисної вартості будівництва, відхилення від термінів введення об'єкта в експлуатацію, виконання замовником безлічі додаткових функцій, не властивих профілю його основної діяльності та пов'язаних з ризиком. Західні фахівці підкреслюють, що зниження продуктивності праці в будівництві, уповільнення росту ефективності, характерні для останніх років двадцятого століття, багато в чому були обумовлені великими недоліками організаційних форм і структур управління будівництвом. У зв'язку з цим були розроблені і в даний час знаходять все більш широке застосування нові організаційні форми управління.

Які ще існують форми управління капітальним будівництвом?

Перш за все, необхідно вказати на організаційну форму "construction management", яка дослівно перекладається як "управління будівництвом" (або "професійне управління").

Інша, не менш перспективна організаційна форма, що отримала назву: "проектування-будівництво" ("design / build"), — конкретна фірма, найчастіше проектно-будівельна, діючи, як генпідрядник, бере на себе функції проектування та спорудження об'єкта і несе повну відповідальність перед замовником за виконання проекту в термін, за дотримання заздалегідь обумовленої вартості і заданого рівня якості. Основні модифікації форми "проектування-будівництво" представлені на рисунку 3.

Важливою передумовою ефективної роботи таких систем, як "проектування — будівництво" і "професійне управління", є підбір кваліфікованих кадрів, які мають досвід роботи в системах цільового управління. У зв'язку з цим різко зростає значення проблеми навчання персоналу.

Таким чином, еволюція розвитку організаційних форм управління в будівництві в розвинених зарубіжних країнах мала таку логіку: господарський спосіб — генпідряд — проектування — будівництво — професійне управління.

Які перспективи подальшого розвитку ефективних систем управління капітальним будівництвом в Україні й світі?

У цілому сучасна організаційна структура на Заході не є застиглим утворенням, а гнучко видозмінюється з урахуванням мінливих вимог зовнішнього середовища і конкретних цілей організації.

Вивчення тенденцій організаційного розвитку українських будівельних організацій засвідчує, що ці тенденції корелюють зі світовою теорією і практикою, хоча і мають певні національні особливості, які, мабуть, будуть зменшуватися, якщо продовжиться інтеграція України у світову економіку, подальший розвиток ринкових форм і відносин господарювання.

Подальший розвиток управління в будівництві України буде відбуватися в тісній кореляції з процесами зміни зовнішнього середовища. Від командно-адміністративних методів управління до конкурсних, ринкових; від лінійно-функціональних структур до проектних та матричних; від великих трестів до малих будівельних організацій; від переважно державного регулювання до саморегулювання і ринкового механізму, договірних форм взаємодії учасників будівельного процесу — такі основні тенденції перехідної економіки галузі капітального будівництва в Україні.

 
<<   ЗМІСТ   >>