Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ І ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Вивчивши цю тему. Ви повинні знати:

♦ мету аудиту установчих документів і власного капіталу;

♦ завдання аудиту власного капіталу;

♦ визначення власного капіталу;

♦ складові власного капіталу;

♦ нормативні документи, що регламентують порядок створення в Україні підприємства, його реєстрації, ліквідації, реорганізації, провадження підприємницької діяльності;

♦ нормативні документи, що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності з питань власного капіталу;

♦ основні відмінності формування статутного фонду підприємств різних форм власності;

♦ предметну область дослідження установчих документів і власного капіталу;

♦ види робіт і процедури аудиту власного капіталу;

♦ як провести тестування системи внутрішнього контролю установчих документів і власного капіталу;

♦ як складати програму аудиту установчих документів і власного капіталу;

♦ які типові помилки і факти обману встановлюють при аудиті установчих документів і власного капіталу;

♦ як у робочому документі згрупувати виявлені помилки і факти шахрайства;

♦ як підготувати підсумкову документацію за результатами аудиту.

На основі набутих знань Ви повинні вміти:

♦ визначати мету аудиту установчих документів і власного капіталу;

♦ визначати завдання аудиту установчих документів і власного капіталу;

♦ давати визначення власного капіталу і його складових;

♦ користуватися нормативними документами, що регламентують порядок створення підприємства, його реєстрації, ліквідації, реорганізації, провадження підприємницької діяльності;

♦ користуватися нормативними документами, що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності з питань власного капіталу;

♦ користуватися Законом України "Про аудиторську діяльність" і Міжнародними стандартами аудиту при здійсненні перевірки установчих документів і власного капіталу:

♦ користуватися предметною галуззю дослідження установчих документів і власного капіталу;

♦ визначати види робіт, що підлягають перевірці;

♦ визначати процедури аудиту власного капіталу;

♦ складати тест внутрішнього контролю установчих документів і власного капіталу,

♦ обирати метод організації перевірки;

♦ складати програму аудиту установчих документів і власного капіталу;

♦ складати робочі й підсумкові документи за результатами аудиту.

План

  • (логіка викладення і засвоєння матеріалу)
  • 8.1. Мета й завдання аудиту установчих документів і власного капіталу
  • 8.2. Особливості нормативної бази аудиту установчих документів і власного капіталу
  • 8.3. Аудит установчих документів і власного капіталу.

Ключові поняття та терміни:

· власний капітал;

· позиковий капітал;

· статутний капітал;

· пайовий капітал;

· додатковий капітал;

· резервний капітал;

· вилучений капітал;

· неоплачений капітал;

· нерозподілені прибутки (непокриті збитки);

· акціонери;

· акції;

· статут;

· установчі документи;

· підприємства державної власності;

· приватні підприємства;

· товариства;

· протоколи зборів;

· реєстр акціонерів;

· ліцензії;

· тести внутрішнього контролю;

· програма перевірки;

· Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку;

· П(с)БО 5 „Звіт про власний капітал";

· типові помилки і факти шахрайства.

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

♦ П(с)БО 5 "Звіт про власний капітал";

♦ П(с)БО 12 "Фінансові інвестиції";

♦ Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від

14 листопада 2000 р. № 1698; 4 Перелік органів ліцензування;

♦ Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30 червня 1999 року № 784-ХІУ;

♦ Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 року № 1201-ХІІ;

♦ Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій підприємств, затверджене наказом Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 20 вересня 1996 р. № 210.

 
<<   ЗМІСТ   >>