Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Порядок взаємодії між органами державного фінансового контролю

Необхідною умовою створення ефективної системи державного фінансового контролю є налагодження взаємозв'язків та координації діяльності між контролюючими органами щодо питань обміну інформацією та організації комплексних перевірок.

З метою забезпечення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу наказом Міністерства фінансів України № 176 від 03 березня 2003 року запроваджено формат та регламент обміну інформацією між Міністерством фінансів та Державним казначейством. Обмін інформацією здійснюється за цільовою поточною схемою передавання інформації з використанням xml-технології згідно з планом-графіком, розробленим Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Обмін інформацією здійснюється файлами з уніфікованою структурою. Перелік інформації, якою обмінюються Державне казначейство України та Міністерство фінансів України наведено в таблиці 37.

Таблиця 37

Перелік інформації обміну між Міністерством фінансів і Державним казначейством

Інформація, яку Державне казначейство надає Міністерству фінансів

Перелік інформації

Терміни подання інформації

1. Касове виконання державного бюджету за доходами (412 форма)

Щоденно

2. Виконання державного бюджету за доходами

 • - щомісячно
 • - щороку

3. Виконання місцевих бюджетів за доходами

Щомісячно

4. Виконання державного бюджету за видатками

Щоденно

5. Виконання державного бюджету за видатками

 • - щомісячно
 • - щоквартально

Продовження таблиці

Інформація, яку Державне казначейство надає Міністерству фінансів

Перелік інформації

Терміни подання інформації

6. Кредиторська та дебіторська заборгованість

Щомісячно

7. Фінансові зобов'язання державних установ

Щомісячно

8. Міжбюджетні трансферти, дотації, вилучення та субвенції

Щоденно

Інформація, яку Міністерство фінансів надає Державному казначейству

1. Інформація про розпис державного бюджету Щорічно

2. Зміни до розпису державного бюджету

У день внесення змін Контрольні файли:

 • - щотижня
 • - щомісяця

3. Інформація про довідники бюджетної класифікації

На початку бюджетного року

4. Зміни до довідників бюджетної класифікації

У день внесення змін

Регламент подання інформації у залежності від періодичності поданий у таблиці 38.

Таблиця 38

Регламент отримання інформації

Терміни подання інформації

Регламент отримання інформації

1. Щодення інформація про доходи та видатки

До 11 години дня, наступного за звітним

2. Щодекадна інформація

12, 22 числа звітного місяця та 2 числа місяця, наступного за звітним (до кінця дня)

3. Щомісячна інформація про виконання Державного бюджету

Не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним

4. Щоквартальна інформація

Не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу

5. Річна звітність

Не пізніше 1 травня року, наступного за звітним

6. Довідники

На початку бюджетного року

Для організації обміну інформацією між ДКУ та Мінфіном про стан виконання Державного бюджету України, на файлсервері Державного казначейства України створюється структура директорій, яка дзеркально відображається на відповідному файл-сервері Міністерства фінансів.

В основу побудови структури директорій покладено наступні принципи:

 • - ідентифікація організацій, між якими здійснюється обмін інформацією;
 • - періодичність отримання інформації;
 • - функціональна належність даних.

Взаємодія Державного казначейства та Державної контрольно-ревізійної служби

Для забезпечення формування інформаційної бази даних державного фінансового контролю Державне казначейство України, управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щокварталу через 35 днів після закінчення звітного кварталу формують файл звіту про отримане фінансування та надходження бюджетних коштів у форматі DBF та засобами електронної пошти (модемний зв'язок) надсилають відповідним ГоловКРУ України, контрольно-ревізійним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Порядок надання інформації затверджено спільним наказом Головного контрольно-ревізійного управління України та Державного казначейства України від 11 червня 2002 року за № 141/105 зі змінами згідно з Наказом Головного контрольно-ревізійного управління № 82/80 від 09 квітня 2003 року, відповідно до якого:

 • 1) органи Державної контрольно-ревізійної служби з метою отримання додаткової інформації про видатки бюджету, необхідність в якій виникла під час здійснення контрольних заходів органами контрольно-ревізійної служби направляють письмові запити відповідним органам Державного казначейства України;
 • 2) органи Державного казначейства надають в електронному вигляді інформацію у п'ятнадцятиденний термін після отримання письмового запиту.

Окремі питання взаємодії органів Державного казначейства та Державної контрольно-ревізійної служби врегульовано спільним наказом Державного казначейства України та ГоловКРУ № 215/338 від 14 грудня 2004 року.

Відповідно до Наказу для вдосконалення координації дій між вищеназваними органами при здійсненні контролю за порядком ведення бухгалтерського обліку, складанням звітності про виконання бюджетів та кошторисів, проведенням операцій з бюджетними коштами:

 • 1) Органи Державного казначейства за результатами річних звітів надають інформацію щодо наявності небюджетних зобов'язань та вжитих заходів у розрізі розпорядників бюджетних коштів до органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні.
 • 2) Органи Державної контрольно-ревізійної служби при проведенні ревізій та перевірок надають органам Державного казначейства письмові роз'яснення та відповідну базу із зазначених питань.
 • 3) Органи Державної контрольно-ревізійної служби та органи Державного казначейства України щоквартально звіряють надходження платежів до бюджетів та бюджетних установ, які стали наслідком проведених контрольних заходів органами Державної контрольно-ревізійної служби в Україні.
 
<<   ЗМІСТ   >>