Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Висновки

 • 1. Страхування цивільної відповідальності - це галузь страхування, предметом страхування якої є майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди юридичній чи фізичній особі або її майну у зв'язку з діяльністю чи бездіяльністю страховика.
 • 2. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності поширюється на випадки з екстремально високими збитками. Інші випадки підлягають добровільному страхуванню.
 • 3. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів покликане забезпечити відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та (або) майну потерпілих внаслідок ДТП та захисту майнових інтересів страхувальника.
 • 4. Єдиним об'єднанням страховиків, які мають право здійснювати обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам, є Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).
 • 5. Страховий міжнародний поліс з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена карта" має на меті забезпечення ефективного захисту потерпілих внаслідок ДТП, спричинених транспортними засобами, що зареєстровані за кордоном. Внутрішній поліс із цього виду страхування діє в межах країни.
 • 6. Страхова сума - це грошова оцінка розміру шкоди, яку страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний виплатити третім особам після настання страхового випадку (ДТП).
 • 7. Страхові тарифи зі страхування автовідповідальності повинні стимулювати безаварійне використання автотранспортних засобів. З цією метою застосовуються коефіцієнти (зниження та підвищення) тарифів залежно від наявності (відсутності) та частоти ДТП, спричинених з вини страхувальника (бонус-малус). На величину страхових платежів впливають також тип транспортного засобу, територія переважного використання транспортного засобу, сфера його використання, во-дійський стаж, чисельність осіб, зазначених у договорі, строк дії договору тощо.
 • 8. Страхування професійної відповідальності запроваджується з метою захисту майнових інтересів страхувальників (юридичних та фізичних осіб), що спричинили шкоду життю, здоров'ю чи майновим інтересам третіх осіб, здійснюючи свою професійну діяльність. Страховим випадком є помилка, допущена страхувальником у процесі виконання своєї професійної діяльності. Страхове відшкодування визначається договором при добровільному страхуванні та законодавством при обов'язковому.
 • 9. Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи поже-жонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, є обов'язковим з причин надто відчутних збитків, впоратись з якими одноосібно чи навіть з участю місцевої влади неможливо.
 • 10. Страховим випадком за цим видом страхування є заподіяння прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об'єктах підвищеної небезпеки під час дії договору обов'язкового страхування. Страхова сума визначається для кожного об'єкта окремо: для об'єктів 1-ї категорії небезпеки - 200 тис; для об'єктів 2-ї категорії - 70 тис; для 3-ї - 45 тис неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми.

Страхове відшкодування: для шкоди, заподіяної життю і здоров 'ю - 50 % страхової суми; у разі смерті - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян спадкоємцю, у разі інвалідності І, II і III груп - відповідно 450, 375 і 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За шкоду, заподіяну природним ресурсам, - ЗО % страхової суми. За шкоду, заподіяну майну, - 20 % страхової суми.

Страховий тариф встановлюється: для об'єктів 1-ї категорії небезпеки - 1,5 %; 2-ї - 0,6; 3-ї - 0,4 % від страхової суми.

 • 11. Страхування цивільної відповідальності виробника здійснюється за таких ризиків: дефіцит речових товарів, робіт, послуг; неякісна продукція, споживання якої завдає шкоди життю, здоров'ю чи майну третіх осіб.
 • 12. Страхування відповідальності роботодавця здійснюється з метою захисту інтересів роботодавця у зв'язку зі збитками, зумовленими шкодою, спричиненою працівникам під час виконання ними робіт на виробництві за наймом у разі втрати працездатності, у зв'язку з відшкодуванням затрат на лікування, реабілітацію, виплат у разі смерті тощо.
 • 13. Страхування відповідальності перед третіми особами під час проведення будівельно-монтажних робіт здійснюється з метою захисту майнових інтересів страхувальника щодо відшкодування матеріальної шкоди, завданої третім особам з причин порушення строків будівництва та матеріальної й моральної шкоди третім особам внаслідок неякісного виконання будівельно-монтажних робіт.

Страховими ризиками є: халатність, необачність, необережність осіб, які не є відповідальними за організацію робіт, що спричинили брак, виявлений на об'єкті страхування протягом гарантійного періоду, та несвоєчасна здача об'єкта будівництва в експлуатацію.

Відшкодування збитків здійснюється на основі кошторису ремонтно-відновлювальних робіт.

Навчальний тренінг

Основні терміни і поняття

Аварія на об'єкті підвищеної небезпеки; аварія санітарно-епідеміологічного характеру; бонус-малус; відповідальність виробника за неякісну продукцію; відповідальність під час проведення будівельно-монтажних робіт; відповідальність роботодавця; відповідальність суб'єктів господарювання - джерел підвищеної небезпеки; дорожньо-транспортна пригода (ДТП); класифікація об'єктів за категорією небезпеки; коригувальні коефіцієнти; Моторне (транспортне) страхове бюро (МТСБ); пожежовибухонебезпечний об'єкт; професійна відповідальність; страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; цивільна відповідальність.

 
<<   ЗМІСТ   >>