Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Валютні операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Валютна позиція

Валютна позиція банку - співвідношення (різниця) між сумою активів та позабалансових вимог у певній іноземній валюті та сумою балансових і позабалансових зобов'язань у цій самій валюті.

Активи та позабалансові вимоги - це активи, які обліковуються на певний день у балансі, тобто є у розпорядженні банку на цей час, та активи, які банк одержить у майбутньому (купівля певної валюти за угодами форвард, ф'ючерс, опціон та майбутні надходження у валюті у вигляді доходу).

Балансові та позабалансові зобов'язання - це зобов'язання банку на певний день у балансі перед клієнтами та контрагентами та зобов'язання банку у майбутньому (продаж певної валюти за угодами форвард, ф'ючерс, опціон, майбутні збитки в певній валюті).

Позиція буває довгою (long position) і короткою (short position).

Довга позиція означає перевищення вимог в іноземній валюті над зобов'язаннями і позначається знаком плюс "+".

Коротка позиція означає перевищення зобов'язань в іноземній валюті над вимогами і позначається знаком мінус "-".

Наприклад, при покупці банком 1 млн. доларів США за швейцарські франки по курсу 1.2780 створюється довга позиція на суму 1 млн. доларів і коротка на суму 1278000 швейцарських франків. Ці позиції можуть бути виражені наступним чином:

+ 1.000.000 USD - 1.278.000 CHF

Згідно Постанови Правління Національного банку України "Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах" (Положення, п. 1.1) N 520 від 16.12.98 р. м. Київ відкрита валютна позиція - це валютна позиція у відповідній валюті, коли активи та пасиви (з урахуванням позабалансових вимог та зобов'язань за незавершеними операціями) не рівні між собою, внаслідок чого з'являється можливість отримання додаткових прибутків або ризик додаткових збитків у результаті зміни обмінних курсів валют.

Тобто, відкрита валютна позиція - це неспівпадання вимог (активів) і зобов'язань (пасивів) в іноземній валюті для учасника валютного ринку (банку, компанії).

Будь-яка відкрита валютна позиція означає наявність ризику (risk exposure) зміни валютних курсів і може призвести до прибутків або до збитків. Зазвичай для зручності відкрита валютна позиція враховується в базовій валюті.

Валютна позиція відкрита довга - сума активів та позабалансових вимог перевищує суму балансових і позабалансових зобов'язань у кожній іноземній валюті. Банк із такою позицією може зазнати втрат у разі підвищення курсу національної валюти відносно іноземної.

Валютна позиція відкрита коротка - сума балансових та позабалансових зобов'язань перевищує суму активів і позабалансових вимог у кожній іноземній валюті. Банк із такою позицією може зазнати додаткових втрат у разі підвищення курсу іноземної валюти відносно національної.

Валютна позиція закрита - сума активів та позабалансових вимог збігається із сумою балансових та позабалансових зобов'язань у кожній іноземній валюті.

Приклад. У понеділок Банк А на міжбанківському ринку здійснив конверсійну операцію - купив 1 000 000 дол. США за гривню за курсом 7,4455 для власних потреб, тобто банк відкрив довгу позицію за доларом США. Потім у четвер банк закрив позицію, тобто здійснив протилежну операцію - продав 1000000 дол. США за гривні за курсом 7,4435. Курс Національного банку України в понеділок становив 7,4465, а в наступні кілька днів курс НБУ змінювався так: вівторок - 7,4445; середа -7,4480; четвер - 7,4420. На день купівлі прибуток банку за балансом становив 1000 грн, а в наступні дні: у вівторок збиток за відкритою позицією становив 2000 грн, у середу - прибуток 3500 грн, а в четвер - збиток 4500 грн. Фінансовим результатом проведеної операції за балансом були збитки на суму 2000 грн. Кожна відкрита валютна позиція щодня переоцінюється та може показати як збитки, так і прибуток, але це -валютний ризик, тобто при зміні курсу валюти можна зазнати значних втрат.

За кожною іноземною валютою підраховується підсумок за всіма балансовими і позабалансовими активами і всіма балансовими та позабалансовими зобов'язаннями банку. Якщо вартість активів та позабалансових вимог перевищує вартість пасивів і позабалансових зобов'язань, викривається довга відкрита валютна позиція. Якщо вартість пасивів та позабалансових зобов'язань перевищує вартість активів та позабалансових вимог, відкривається коротка відкрита валютна позиція. При цьому довга відкрита валютна позиція показується зі знаком плюс, а коротка відкрита валютна позиція - зі знаком мінус.

На розмір відкритої валютної позиції банку впливають:

 • - купівля та продаж готівкової та безготівкової іноземної валюти, усі строкові угоди - форварди, опціони, ф'ючерси та ін.;
 • - одержання іноземної валюти у вигляді доходів або витрат та нарахування доходів і витрат, які обліковуються на відповідних рахунках. (Коли банк одержує дохід або збиток в іноземній валюті, він обліковується в національній валюті на день валютування. Наприклад: банк одержав дохід на суму 1000 дол. США, що на день одержання за курсом НБУ становило 5445 грн, але на другий день при зміні курсу НБУ це буде вже друга сума, наприклад 5435 грн);
 • - купівля (продаж) основних засобів та товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту;
 • - надходження коштів в іноземній валюті до статутного фонду;
 • - погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті (списання якої здійснюється з відповідного рахунку витрат;
 • - формування резервів в іноземній валюті за рахунок витрат;
 • - інші обмінні операції з іноземною валютою.

Будь-яка конверсійна операція, в якій беруть участь дві валюти, проведена банком, змінює його валютну позицію. Наприклад, при купівлі банком 5 млн. дол. США за японську єну за курсом 110,78 створюється довга позиція на суму 5 млн. дол. США і коротка на суму 553900000 єн.

Розглянемо приклад зміни валютної позиції банку за рахунок конверсійної операції [3]:

На рахунок клієнта в банку надійшли фунти стерлінгів на суму 1000000 GBP. Ці гроші перебувають на одному із НОСТРО-рахунків банку і позиція банку закрита (пасиви збігаються з активами).

Банку необхідно продати фунти стерлінгів і купити американські долари для власних потреб. Він здійснює операцію за курсом 1,6050. На НОСТРО-рахунку банку з'явилися американські долари, а фунти стерлінгів списані. У банку з'явилися розбіжності в активах і пасивах - банк відкриває валютну позицію, будь-яка зміна курсів валют GBP і USD може привести до прибутку або значних збитків, оскільки закривати позицію у майбутньому банк зможе вже за іншим курсом.

Дилери банків за робочий день роблять велику кількість операцій із різними валютами, і їхнє завдання полягає в тому, щоб не допустити відкритої позиції банку, що може привести до значних збитків.

Приклад. Дилер працював на ринку "американський долар-євро" і за день робив кілька операцій.

По закінченні робочого дня в нього утворилася довга позиція за доларами США і коротка позиція за євро. Дилеру необхідно закріпи усі відкриті позиції, тобто здійснити операції таким чином, щоб усі позиції дорівнювали нулю, інакше він ризикує зазнати збитків від зміни курсу USD/EUR. Тобто йому необхідно продати долар США та купити евро. Курс, при якому він закриється без прибутку чи збитків, - це 1,4744, тобто, продавши 10500000 USD, дилер одержить необхідну суму в EUR. Якщо курс зміниться і буде нижчим 1,4744, то в дилера будуть збитки, якщо ж курс зросте і стане вищим 1,4744, то в дилера з'явиться прибуток. Наприклад, він закрив позицію за доларом США за курсом 1,4750. Це значить, що його прибуток за всіма операціями за день становив 6250 євро.

Якщо ж дилер повністю закриє позицію в євро, то прибуток або збиток у нього обчислюватиметься в доларах США. Наприклад, курс USD/EUR змінився до 1,4730, і дилер закрив позицію за EUR.

У підсумку дилер зазнав збитків у розмірі 10 013,57 дол. США. В Україні переоцінювання відкритих валютних позицій проводиться за курсом Національного банку до іноземних валют. Для запобігання валютному ризику для комерційних банків України НБУ згідно Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням (Постанова від 12.08.2005 № 290) уповноваженими банками має право встановлювати для уповноваженого банку, що здійснює на міжбанківському валютному ринку України операції з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за гривні, ліміти таких відкритих валютних позицій: загальної (довгої/короткої) в іноземних валютах і банківських металах та окремо за групами відповідних іноземних валют та банківськими металами, а також за відповідною валютою чи банківським металом, окремими активними операціями з валютними цінностями.

Ліміти відкритої валютної позиції - це встановлене Національним банком України кількісне обмеження у відсотках щоденної величини відкритих банком валютних позицій, а саме: загальної (довгої/короткої) в іноземних валютах і банківських металах та окремо за групами відповідних іноземних валют та банківськими металами, а також за відповідною валютою чи банківським металом, окремими активними операціями з валютними цінностями до регулятивного капіталу банку.

Ліміт загальної відкритої валютної позиції банку (Л 13) визначається як співвідношення загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами в гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.

Ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л 13-1) визначається як співвідношення величини перевищення обсягу вимог за іноземною валютою та банківськими металами над обсягом зобов'язань у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.

Ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л 13-2) визначається як співвідношення величини перевищення обсягу зобов'язань за іноземною валютою та банківськими металами над обсягом вимогу гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.

Національний банк установлює ліміти окремим розпорядчим доку, ментом та доводить його зміст до відома банків не пізніше ніж за 10 днів до дати введення їх у дію.

Банк зобов'язаний щоденно дотримуватися лімітів. Банк у межах лімітів має право визначати ліміти для своїх структурних підрозділів.

Банк здійснює розрахунок загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції на підставі щоденного балансу банку.

Банк здійснює розрахунок величини відкритих валютних позицій в іноземних валютах і банківських металах та розрахунок регулятивного капіталу банку згідно з нормативно-правовими актами Національного банку. .

Згідно Постанови від 22.06.2011N 205 ліміти відкритої валютної позиції встановлені НБУ у розмірі:

 • - ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л 13-1) - небільше5%; .....
 • - ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л б-£)- не більше 10%.
 
<<   ЗМІСТ   >>