Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Контроль, облік, аналіз функціонування РСУОП

Обласна та районні державні адміністрації: — здійснюють відомчий контроль за станом охорони праці, перш за все, на підприємствах, що належать до сфери їх управління, та на підприємствах недержавних форм власності. Відділ з питань охорони праці облдержадміністрації складає графік спільно з інспекторами Держпромгірнагляду та іншими інспекціями перевірок стану охорони праці в районах, містах області та на підприємствах;

 • — голова обласної держадміністрації (заступник голови) один раз на рік заслуховує звіти голів (заступників голів) районних держадміністрацій про стан охорони праці в районі;
 • — керівники галузевих відділів та управлінь обласної держадміністрації один раз на шість місяців заслуховують роботу керівників відповідних відділів та управлінь районних адміністрацій;
 • — керівник відділу з питань охорони праці обласної держадміністрації щокварталу проводить наради з керівника ми служб охорони праці районних держадміністрацій та міських виконкомів рад обласного підпорядкування і один раз на півріччя — з керівниками галузевих відділів та управлінь обласної держадміністрації;
 • — голова районної держадміністрації один раз на шість місяців проводить нараду з головами виконкомів сільських, селищних та міських рад з питань охорони праці;
 • — керівники галузевих відділів та управлінь районної держадміністрації один раз на шість місяців організовують відомчу перевірку стану умов та безпеки праці на підприємствах регіону й на підставі отриманих матеріалів проводять нараду за участю власників підприємств та служб охорони праці;
 • — керівники служб охорони праці районних держадміністрацій щомісяця проводять наради з керівниками асоціацій з охорони праці, створених при сільських, селищних, міських виконкомах рад; щокварталу проводять наради з питань охорони праці з керівниками галузевих відділів та управлінь районних держадміністрацій;
 • — не менш ніж один раз на квартал заслуховують звіти керівників підприємств про дієвість СУОП і, насамперед, тих, на чиїх підприємствах допущено зростання травматизму, професійних захворювань та аварій.

Виконавчі комітети міських, селищних та сільських Рад:

 • — здійснюють відомчий контроль за станом охорони праці із залученням спеціалістів з охорони праці на підприємствах свого регіону;
 • — не менш ніж один раз на квартал заслуховують звіти керівників про дієвість СУОП на тих підприємствах, де за цей період сталися смертельні нещасні випадки та аварії.

Профспілкові органи та організації здійснюють громадський контроль на підприємствах, де працюють члени їх профспілки. Власник (роботодавець) здійснює:

 • — повсякденний контроль за роботою з охорони праці з боку керівників робіт, підрозділів та інших посадових осіб;
 • — контроль за роботою служби охорони праці, яка за результатами контролю подає власнику пропозиції щодо проведення організаційно-технічних заходів з охорони праці;
 • — адміністративно-громадський контроль.

Голови обласної, районної, міської, селищної і сільської виконавчої влади і органів самоврядування постійно тримають на контролі питання охорони праці і безпеки життєдіяльності населення.

Голови відповідних адміністративно-територіальних оди ниць щороку звітують у комісії з безпечної життєдіяльності населення про стан охорони праці в області, районі, місті, селищі, селі. При збільшенні рівня виробничого травматизму в області, районі" місті, селищі, селі ставиться питання про перебування керівників на своїх посадах.

Уповноважені трудових колективів з охорони праці, профспілкові органи і робітники повинні активно впливати на виконання заходів, правил і норм охорони праці з боку власника та керівників підрозділів і в той же час контролювати й попереджувати порушення інструкцій з охорони праці з боку робітників.

Власник і керівники підрозділів підприємств повинні активно залучати рядових робітників до управління охороною праці, включати їх до комісій першого, другого і третього ступенів адміністративно-громадського контролю, призначати з числа робітників чергових за контролем стану охорони праці на робочих місцях.

 
<<   ЗМІСТ   >>