Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Контрольні питання

 • 1. Визначте роль персоналу в комплексі маркетингу.
 • 2. Визначте основні рішення у сфері персоналу служби маркетингу.
 • 3. Охарактеризуйте Положення про службу маркетингу як внутрішній документ підприємства.
 • 4. Якими джерелами інформації можна скористатися при розробці Положення про службу маркетингу?
 • 5. Назвіть розділи Положення про службу маркетингу.
 • 6. Що містить у собі розділ "Загальні положення"?
 • 7. Наведіть приклади цілей маркетингової служби.
 • 8. Які завдання ставить перед собою маркетингова служба?
 • 9. Назвіть функції маркетингу комплексного характеру і наведіть приклади функцій окремого характеру.
 • 10. Які права має служба маркетингу?
 • 11. Яку відповідальність несе служба маркетингу?
 • 12. Що містять у собі функціональні обов'язки працівників служби маркетингу?
 • 13. Як визначаються відносини служби маркетингу з іншими підрозділами підприємства?
 • 14. Назвіть етапи процесу формування кадрового забезпечення служби маркетингу підприємства.
 • 15. Яким чином визначається потреба в персоналі служби маркетингу?
 • 16. Охарактеризуйте джерела залучення фахівців до служби маркетингу: внутрішні та зовнішні.
 • 17. Яким загальним і специфічним вимогам повинні відповідати керівники і провідні фахівці маркетингових служб?
 • 18. Яким чином може здійснюватися підбір персоналу з врахуванням вимог маркетингу?
 • 19. Яким чином здійснюється прийом на роботу до служби маркетингу?
 • 20. Якими критеріями доцільно керуватися для забезпечення раціональної розстановки кадрів?
 • 21. Які етапи повинна охоплювати організація роботи нового фахівця зі сторони?
 • 22. Яким аспектам керівництву необхідно приділяти увагу для закріплення працюючих і нових фахівців на робочому місці?
 • 23. Охарактеризуйте лінійну карту розподілу обов'язків як інструменту раціоналізації розподілу завдань, прав і відповідальності між різними структурними ланками підприємства при виконанні маркетингових функцій.
 • 24. Що являє собою делегування повноважень?
 • 25. Визначте сутність і значення управління різноманітністю в підприємстві.
 • 26. У яких формах доцільно здійснювати навчання фахівців з маркетингу?
 • 27. Охарактеризуйте етап планування ділової кар'єри, службово-професійного просування та своєчасного переміщення персоналу.
 • 28. Які існують негативні моменти в діяльності фахівців з маркетингу? Яким чином їх можна нівелювати?
 • 29. На яких принципах має ґрунтуватися матеріальне стимулювання персоналу служби маркетингу?
 • 30. Дайте характеристику фіксованому постійному стимулюванню і змінному (періодичному) стимулюванню працівників служби маркетингу. Наведіть приклади додаткових виплат.
 • 31. Що охоплюють нематеріальні (моральні) стимули мотивації персоналу служби маркетингу?
 • 32. Охарактеризуйте системи оплати праці: фіксований оклад, система винагород і комбінації цих систем.

Глосарій

Делегування повноважень - це процес передачі деяких прав на прийняття рішень і відповідальності підлеглим.

Джерела залучення фахівців внутрішні - працівники даного підприємства, які в результаті аналізу в розрізі посад відповідають вимогам, що висуваються до фахівців з маркетингу.

Джерела залучення фахівців зовнішні - це випускники вузів, інформація служб зайнятості, бірж праці про фахівців, оголошення в засобах масової інформації.

Лінійна карта розподілу обов'язків - матричний інструмент, призначений для раціоналізації розподілу завдань, прав і відповідальності між різними структурними ланками підприємства при виконанні маркетингових функцій.

Положення про службу маркетингу - внутрішній документ підприємства, що юридично закріпляє службу (відділ) маркетингу в складі його структурних підрозділів і визначає цілі, завдання, функції права, відповідальність, посадові обов'язки керівника і фахівців, організаційну структуру служби, взаємозв'язок з іншими підрозділами.

Система оплати праці комбінована - дозволяє підприємству пов'язати змінні складові оплати праці персоналу з різними стратегічними цілями підприємства.

Система оплати праці на основі винагород - забезпечує високу мотивацію персоналу, дозволяє послабити контроль над його діяльністю і оптимізує витрати.

Система оплати праці на основі фіксованого окладу - забезпечує персоналу служби маркетингу стабільний прибуток, стимулює результативність їхньої праці, вона відносно проста в управлінні та сприяє формуванню стабільного колективу.

Стимулювання змінне (періодичне) - здійснюється за результатами поточної роботи і включає не тільки оцінку праці кожного фахівця, але й результатів роботи служби маркетингу загалом у вигляді премій, винагород за вислугу років, посібників та ін.

Стимулювання фіксоване постійне - здійснюється за результатами щорічних атестацій (як правило, у вигляді окладу), коли оцінюються особисті досягнення маркетологів у роботі, результати професійного зростання, встановлюється відповідний рівень оплати праці на майбутній рік і здійснюються певні посадові переміщення.

Управління різноманітністю - полягає в розробці і реалізацію програм управління персоналом з метою отримання вигод від використання відмітних характеристик працівників.

 
<<   ЗМІСТ   >>