Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Показники та шляхи поліпшення використання основних фондів

Використання основних виробничих фондів аграрних підприємств характеризується системою показників. Головними вартісними показниками використання основних фондів є фондовіддача і фондомісткість.

Фондовіддача засвідчує, скільки отримано валової продукції у вартісному виразі на одиницю вартості основних виробничих фондів і визначається діленням валової продукції на середньорічну вартість основних фондів сільськогосподарського призначення. її можуть обчислювати як загалом по підприємству, так і за окремими його підрозділами та галузями (тваринництва, рослинництва).

Фондовіддача основних виробничих фондів різних аграрних підприємств може істотно відрізнятися. Це залежить від низки чинників, основні з яких - рівень оснащеності цим ресурсом, ступінь придатності, раціональне співвідношення між силовими і робочими машинами, між основними й оборотними фондами та ін. Інколи спад фондовіддачі відбувається внаслідок уведення в дію нових складів, сховищ, інших інфраструктурних одиниць, котрі не виробляють продукцію. Тому не завжди зниження фондовіддачі об'єктивно відображає рівень господарської діяльності підприємства й ефективності використання основних фондів.

Оберненим показником фондовіддачі є фондомісткість. Вона показує, скільки основних засобів у вартісній оцінці було використано на виробництво одиниці продукції. Якщо фондовіддача повинна мати тенденцію до підвищення, то фондомісткість - до зниження, оскільки вони перебувають в оберненій залежності.

Економічна ефективність виробничих фондів характеризується узагальнюючим показником їх рентабельності - нормою прибутку. Його визначають як відсоткове відношення прибутку до середньорічної вартості основних і оборотних фондів:

Норма прибутку показує, скільки одержано прибутку на одиницю вартості виробничих фондів, дає уявлення про їх окупність.

Кругообіг основних фондів здійснюється в кілька виробничих циклів. Період, упродовж якого нарахована амортизаційна сума, дорівнює вартості основних фондів і засвідчує час їх обороту.

Для характеристики руху основних фондів використовують низку показників:

 • - К - коефіцієнт зростання - визначають як відношення суми основних засобів на кінець року до їх вартості на початок року;
 • - Кв - коефіцієнт вибуття - визначають як відношення вартості вибулих основних засобів до їх суми на початок року;
 • - Ко - коефіцієнт оновлення - визначають як відношення заново введених за рік основних засобів до балансової вартості всіх фондів на кінець року;
 • - Кд - коефіцієнт зносу - визначають як відношення суми зносу (амортизації) до середньорічної вартості основних фондів.

Від рівня використання виробничих фондів значною мірою залежать розвиток і темпи виробництва аграрного підприємства, зниження собівартості продукції та підвищення рентабельності. Основні шляхи підвищення використання основних фондів:

 • - зростання рівня фондозабезпеченості підприємства;
 • - удосконалення засобів праці, підвищення їх надійності та довговічності;
 • - поліпшення технічного обслуговування машинно-тракторного парку і зростання його продуктивності;
 • - здешевлення будівництва приміщень і споруд, використання місцевих будівельних матеріалів;
 • - зниження ціни на сільськогосподарські машини й обладнання, що постачаються промисловими підприємствами;
 • - удосконалення структури основних засобів, збільшення їх активної частини;
 • - встановлення оптимальних пропорцій між основними виробничими фондами й оборотними засобами;
 • - раціональна спеціалізація та концентрація виробництва;
 • - упровадження прогресивних технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва;
 • - підвищення кваліфікації кадрів й удосконалення матеріального стимулювання.
 
<<   ЗМІСТ   >>