Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Порядок використання та збереження аудиторської документації

Метою складання робочих документів (РД) аудитора є:

 • - підтвердження відповідності дій МСА;
 • - підтвердження відповідності процедур складеній програмі перевірки;
 • - контроль за виконанням всіх запланованих процедур;
 • - перелік (фіксація) отриманих даних (доказів);
 • - контроль за роботою виконавців (відповідальність персоналу);
 • - документальне підтвердження обґрунтованості думки та наданого звіту (висновку).

Зміст РД значною мірою є питанням професійного судження аудитора, оскільки немає ні можливості, ні необхідності документувати кожне спостереження чи обстеження.

Загалом РД — це ноу-хау кожної аудиторської фірми.

На форму, зміст та обсяг РД аудитора можуть впливати наступні фактори:

 • - предмет аудиту (характер завдання);
 • - методології та інструменти, що використані у перевірці;
 • - стан внутрішнього контролю об'єктів перевірки;
 • - стан системи бухгалтерського обліку на об'єкті перевірки;
 • - характер та зміст аудиторських процедур;
 • - важливість та зміст отриманих аудиторських доказів;
 • - характер та обсяг ідентифікованих (визначених) виключень;
 • - ідентифіковані ризики суттєвих викривлень;
 • - форма аудиторського звіту (висновку) або фінансового звіту.

Якщо під час перевірки, виявлена велика кількість типових помилок, то РД буде багато. При визначенні майбутнього змісту РД аудитору доцільно взяти за орієнтир те, що, як правило, з цією документацією будуть працювати багато осіб: інші аудитори, спеціалісти, керівник, або та особа, що не знає особливостей галузі чи специфіки діяльності. З цього випливає, що робоча документація має бути зрозумілою для всіх користувачів, а отже, її необхідно виконати так, щоб до аудитора, який цю документацію склав, виникало якомога менше запитань.

Однак слід зауважити, що аудиторові в робочій документації доцільно використовувати той матеріал, що наданий клієнтом, але який не викликає сумнівів, тобто який можна однозначно застосовувати як аудиторські докази.

З досвіду практики аудиторської діяльності можна констатувати, що документи, які входять до складу РД аудитора, повинні мати наступні реквізити:

 • - найменування документа;
 • - ідентифікаційний номер документа;
 • - найменування суб'єкта господарювання, який перевіряється;
 • - період, за який проводиться аудит;
 • - дата виконання аудиторської процедури або складання документа;
 • - зміст документа;
 • - посилання на джерела інформації, яка включена до документу;
 • - особистий підпис особи, що склала документ;
 • - дата перевірки документа;
 • - особистий підпис особи, що перевірила документ.

Уся робоча документація за результатами аудиту в аудиторських фірмах збирається у Файли. На кожного клієнта складається "Досьє", яке буває (залежно від категорії клієнта):

 • - поточне;
 • - постійне;
 • - спеціальне.

У склад "Досьє на клієнта", як правило, входить:

 • - Договір на проведення аудиту з листами та доповненнями (оригінали);
 • - організаційний файл;
 • - робочі файли всіх членів групи (бригади);
 • - файли "Спостереження за проведенням інвентаризації";
 • - письмова інформація аудитора керівництву підприємства;
 • - звітний файл;
 • - Звіт аудитора про виконану роботу (Лист інформування найвищого управлінського персоналу) і Звіт незалежного аудитора, складений відповідно до МСА;
 • - підписані акти виконаних робіт (за необхідності — по стадіях). Після закінчення аудиторської перевірки робоча документація обов'язково передається на зберігання до архіву аудиторської організації.

Згідно з Рішенням АПУ Про забезпечення аудиторськими фірмами системи зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації [27] система зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації аудиторської фірми має бути створена відповідно до вимог, встановлених Аудиторською палатою України, у вигляді внутрішніх документів (положення, інструкції, тощо), які затверджуються розпорядчим документом та своєчасно доводяться до відома працівників аудиторської фірми.

Вимогами забезпечення аудиторськими фірмами системи зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації є:

 • - визначення складу конфіденційної інформації;
 • - визначення місця знаходження (локалізації) аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації;
 • - встановлення порядку доступу до місць знаходження аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації;
 • - встановлення порядку організації роботи з паперовими та електронними документами, які належать до складу конфіденційної інформації;
 • - визначення інформування замовників про запроваджену систему зберігання конфіденційної інформації;
 • - встановлення відповідальності за розголошення конфіденційної інформації;
 • - визначення порядку розв'язання конфліктів щодо розголошення конфіденційної інформації.

Аудиторська документація, яка передана до архіву аудиторської фірми, має зберігатися укомплектованою та зброшурованою у папки (аудиторські файли), які заводяться для кожної аудиторської перевірки окремо. Систему розподілу робочої документації у папки (аудиторські файли) аудиторська фірма встановлює самостійно. Збереження робочої документації, оформлення та передачу її до архіву організовує керівник аудиторської фірми або особа, яка на це уповноважена. Видача РД з певної перевірки працівникам, які не брали участі у цій перевірці, як правило, не повинна допускатися.

Для дотримання принципу конфіденційності бажано, щоб усі файли, папки та досьє зберігалися у сейфах або шафах із замками, або в окремій кімнаті з обмеженим доступом.

Вилучення РД в аудиторської фірми може здійснюватись тільки органами, які на це уповноважені, та у випадках, передбачених законодавством.

У випадку втрати робочої документації керівник аудиторської фірми має провести розслідування, результати якого оформляються відповідним актом.

 
<<   ЗМІСТ   >>