Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Ботаніка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Питання для самоперевірки

  • 1. Зробіть порівняльний аналіз еукаріотів і прокаріотів.
  • 2. Як називається наука, що займається класифікацією живого? Що Вам про неї відомо?
  • 3. Поясніть, що таке таксон.
  • 4. Назвіть основні таксономічні категорії у систематиці рослин і тварин.
  • 5. Які розрізняють структурні рівні організації живих організмів? Дайте їхнє означення.
  • 6. Дайте характеристику еволюційних подій, що відбулися у ту чи іншу геологічну еру (період, епоху).

Важливо знати, що

- Життя зародилось в океані, однак сьогодні більшість організмів живе на суші. Кількість видів наземних рослин складає 92%, а водних - лише 8%. Наведені цифри свідчать про те, що можливості для видоутворення на суші більш сприятливі, ніж у водному середовищі.

Цікаво знати, що

- Щорічно лісові масиви виробляють 55 млрд. т кисню. Він використовується живими організмами для дихання і бере участь в окисних реакціях в атмосфері, літосфері, гідросфері. Циркулюючи через біосферу, кисень перетворюється то на органічну речовину, то на воду, то на молекулярний кисень. Весь кисень атмосфери за кожні 2 тис. років проходить через живу речовину біосфери.

З історії науки

- У Початок вчення про біосферу ((гр. bios - життя, + sphaira - куля) - область поширення на Землі організмів та продуктів їх життєдіяльності) пов'язують з іменем відомого французького натураліста Ж. Б. Ламарка (1802), який запропонував термін "біологія" для всіх живих організмів, що населяють Землю. Визначення біосфери як особливої оболонки Землі та її назва були запропоновані відомим австрійським геологом Е. Зюссом у його праці з геології Альп. Окремі факти і положення про біосферу знаходимо у працях А. Гумбольдта, В. Докучаєва, Я. Молешотта та інших дослідників. Детально розробив вчення про біосферу український вчений В.І. Вернадський - перший президент Української Академії наук.

^ Голландський торговець полотном Антоній Левенгук (1632-1723) у вільний від роботи час він шліфував лінзи, виготовляв з них лупи, які давали збільшення в 300 разів. Годинами просиджуючи зі своїми лупами та розглядаючи все, що потрапляло під руки, Левенгук вперше описав еритроцити, сперматозоїди, будову м' язів, замалював справжніх живих мікробів, їх основні форми. Ці чудові відкриття природознавця послужили тим зародком, з якого пізніше виросла й сформувалася наука мікробіологія.

Еволюційний процес

- Донині точно не встановлено, коли саме з'явилися перші рослинні організми на Землі і якими вони були, проте більшість палеонтологів і біологів вважає, що це були автотрофні форми, здатні живитися самостійно. Зрозуміло, що найдавніші первісні форми, які були родоначальниками рослин і тварин, не збереглися: вони зникли безслідно. Тільки з кінця архею відомі вже палеонтологічні знахідки у вигляді особливих інкрустованих трубочок, які одні вчені вважають рештками залізобактерій, інші - синьозелених водоростей. Подальший розвиток рослинного світу можна простежити на фоні історії розвитку Землі, яку представляють звичайно у вигляді послідовних геологічних ер. Оглядаючись на минуле рослинного світу, можна накреслити такі основні етапи його розвитку, відповідно до геохронологічних ер Землі:

час водоростей - кінець архею, протерозой, особливо палеозой і пізніші періоди:

час риніофітів - кінець силуру, особливо девон, початок карбону;

час плауноподібних, хвощеподібних та папоротеподібних - девон, особливо карбон і пізніші періоди;

час голонасінних - карбон, особливо мезозой і пізніші періоди;

час покритонасінних, або квіткових, - з кінця юри (можливо, і значно раніше), крейдяний, третинний і особливо четвертинний періоди.

 
<<   ЗМІСТ   >>