Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Практична психологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Види діяльності практичного психолога

ТЕМА 9. ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ: ПРОСВІТНИЦЬКО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА, ПРОФІЛАКТИЧНА

Основні цілі та види діяльності практичного психолога. Взаємозв'язок видів та напрямів діяльності практичного психолога. Поняття про просвітницько-пропагандистську роботу практичного психолога: її мета, завдання та форми. Особливості просвітницької роботи залежно від галузі практичної психології.

Спільне та відмінне просвітницької та профілактичної роботи практичного психолога. Поняття про соціально-психологічну профілактику: її мета, напрямки, завдання та форми. Особливості профіліктичної роботи залежно від галузі практичної психології.

ТЕМА 10. ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ: ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Психологічне консультування. Проблема відмежування психотерапії та психокорекції від психоконсультування. Мета і завдання психологічного консультування. Принципи і умови психологічного консультування. Види консультування: за змістом

(інтимно-особистісне, сімейне, психолого-педагогічне, психолого управлінське, ділове); за тривалістю.

Інтерв'ю як основний метод психоконсультування, його процедура.

ТЕМА 11. ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ: ПСИХОДІАГНОСТИЧНА РОБОТА І ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ

Психодіагностична робота практичного психолога. Поняття психологічного діагнозу. Психодіагностичні методи. Індивідуальне та групове психодіагностичне обстеження. Процедура психодіагностичного обстеження. Умови ефективності психодіагностичного обстеження.

Психологічна корекція: поняття, мета, завдання та засоби психокорекції. Прийоми і способи психокорекції (проста пропозиція, парадоксальна інструкція, фантазування, інтерпретація, порада, саморозкриття психолога, відкриті й закрити запитання та ін.).

Принципи психокорекції у роботі з дітьми. Етапи психокорекційної роботи.

ТЕМА 12. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОТЕРАПІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Двоїсте трактування психотерапії: як галузі медицини і як напряму практичної психології, їх розмежування і взаємозв'язок. Місце психотерапії у системі видів діяльності практичного психолога.

Методи психотерапії (раціональна, психоаналітична, когнітивно-аналітична, особистісно-орієнтована, групова, позитивна психотерапія та ін.). Різновиди психотерапії за ознакою теоретичної основи, коригованим розладом, способом організації (за Х. Ремшмідтом).

Поняття про групову психотерапію. Психотерапевтична група, її вплив на особистість. Керівництво групою, режим та етапи роботи терапевтичної групи.

ТЕМА 13. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ПСИХОТЕРАПІЇ

Психодинамічний напрям психотерапії: особливості теоретичної бази, мета, роль психотерапевта та вимоги до його поведінки. Базові техніки психоаналітичної терапії (метод вільних асоціацій, тлумачення сновидінь, аналіз опору, аналіз перенесення). Особливості психотерапії К. Юнга та А. Адлера.

Психотерапія на засадах біхевіоризму (біхевіоральна). її основні течії: класичне зумовлення, оперантне зумовлення, "мульти-модальне програмування". Особливості техніки біхевіоральної психотерапії.

Гуманістичний напрям психотерапії, його течії: власне екзис-тенційна, клієнт-центрована, гештальт-терапія. Мета і роль психотерапевта.

Когнітичний напрям, його різновиди: раціонально-емотивна, когнітивна, реалістична психотерапія.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ "ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ"

з/п

Назва розділів, тем та їх зміст

Кількість годин

лекційних

практичних

на самостійну роботу

МОДУЛЬ 1. Соціальні та правові умови розвитку практичної психології

1

Місце психології в системі людинознавства

4

2

4

2

Структура та основні проблеми прикладної психології

4

2

2

3

Міжнародні та регіональні документи про права людини

4

2

2

4

Законодавчі акти України про соціально-психологічну службу

4

2

2

МОДУЛЬ 2. Професія практичного психолога та її особливості в різних сферах суспільної практики

5

Характеристика професії практичного психолога

4

2

2

6

Особистість практичного психолога

4

2

4

7

Психологічна служба промислових підприємств та організацій малого бізнесу

4

2

4

8

Психологічна служба системи освіти

4

2

2

Закінчення табл.

з/п

Назва розділів, тем та їх зміст

Кількість годин

лекційних

практичних

на самостійну роботу

МОДУЛЬ 3. Види діяльності практичного психолога

9

Основні види діяльності соціально-психологічної служби: просвітницько-пропагандистська і профілактична робота

4

2

2

10

Основні види діяльності соціально-психологічної служби: психологічне консультування

4

4

2

11

Основні види діяльності соціально-психологічної служби: психодіагностична робота і психологічна корекція

4

2

2

12

Загальна характеристика психотерапії як складової практичної психології

2

2

2

13

Характеристика основних напрямів психотерапії

2

2

2

Разом: 108 годин

48

28

32

 
<<   ЗМІСТ   >>