Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Нецінові фактори сукупного попиту

Сукупний попит "Aggregate demand" (AD) - це загальний обсяг вітчизняних товарів і послуг, які готові купити домогосподарства, фірми та уряд країни, а також економічні агенти інших країн світу при певному рівні внутрішніх цін.

Оскільки сукупний попит має грошову форму, тому зв'язок між рівнем цін та величиною сукупного попиту обумовлений, насамперед, загальними умовами грошового обігу (див. рис).

Нецінові фактори сукупного попиту

Рис. Нецінові фактори сукупного попиту

На величину сукупного попиту впливають також фактори, що не пов'язані із зміною рівня цін. Неціновими факторами сукупного попиту є різноманітні шоки - раптові зміни умов загальної рівноваги на внутрішніх ринках, викликані заходами економічної політики, незалежними діями економічних агентів, зовнішньоекономічними, політичними та природними чинниками, що впливають на обсяги споживання, інвестицій, державних видатків або на обсяг чистого експорту країни (табл.).

Таблиця. Нецінові фактори сукупного попиту

Нецінові фактори

Зміст нецінових факторів

Збільшення пропозиції грошей

Розширює сукупний попит завдяки неціновим ефектам багатства і процентних ставок.

Збільшення попиту на гроші

Відбувається розширення сукупного попиту

Збільшення державних видатків на товари і послуги

Збільшує сукупний попит за рахунок додаткового попиту з боку держави і наступного розширення доходів та витрат у приватному секторі

Зменшення податків

Збільшує використовуваний доход домогосподарств, який спрямовується на споживання та заощадження.

Збільшення трансфертів населенню

Допомоги по безробіттю, пенсії, субсидії та ін. Повертають частину податків і збільшують використовуваний доход домогосподарств, внаслідок чого приватні видатки на споживання зростають.

Збільшення субсидій підприємствам

Збільшує доходи і витрати у приватному секторі.

Автономне зростання витрат

Збільшення середньої схильності домогосподарств до споживання внаслідок незалежно прийнятих ними рішень про збільшення споживчих витрат.

Ефект вирівнювання доходів

Агрегована схильність до споживання і сукупний попит зростають при зменшенні економічної нерівності за допомогою соціальних трансфертів.

Інфляція боргу

Несподіване підвищення рівня цін зменшує реальну вартість грошей і боргових зобов'язань.

Автономне збільшення інвестицій

Незалежно від ставки процента, збільшенню інвестицій сприяють: розвиток нових галузей виробництва та освоєння нових територій; зростання прибутковості капіталу; збільшення державних інвестицій або замовлень, які потребують додаткових приватних інвестицій тощо

Збільшення чистого експорту за незмінних внутрішніх цін.

Сукупний попит зростає: 1) при зниженні курсу національної валюти; 2) підвищенні цін на імпортні товари; 3) збільшенні національного доходу країн - імпортерів вітчизняних товарів; 4) зниженні схильності фірм та домогосподарств країни до імпорту; 5) збільшенні внутрішнього попиту на вітчизняні товари при здешевленні товарів "критичного імпорту" - життєво важливих благ, що не мають вітчизняних замінників за кількістю, якістю або ціною тощо

Нецінові фактори збільшують або зменшують обсяги сукупного попиту для всіх можливих рівнів цін і, відповідно, пересувають криву ЛБ праворуч або ліворуч.

Зростання номінальних доходів, обумовлене, наприклад, збільшенням пропозиції грошей або рішеннями домогосподарств менше заощаджувати і більше витрачати, пересунуть криву сукупного попиту праворуч з ЛБ0 до ЛБх. При кожному можливому рівні цін фірми й домогосподарства плануватимуть більші витрати на товари та послуги. Якщо ж під впливом нецінових факторів номінальні доходи економічних агентів зменшаться, або вони вирішать більше заощаджувати, крива ЛБ0 пересунеться ліворуч на рівень ЛБ2 і сукупний попит скоротиться.

 
<<   ЗМІСТ   >>