Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ

ВІДКРИТТЯ І ВЕДЕННЯ БАНКАМИ РАХУНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

 • • Поняття валюти, валютного курсу, котирування валют. Види валютних операцій уповноважених банків.
 • • Основні види рахунків в іноземній валюті, їх характеристика.
 • • Відкриття юридичними особами - резидентами, постійними представництвами, інвесторами-нерезидентами та іншими особами поточного, депозитного (вкладного) валютного рахунку.
 • • Порядок відкриття уповноваженими банками кореспондентських рахунків в іноземній валюті.
 • • Порядок відкриття фізичними особами - резидентами і нерезидентами поточних, депозитних (вкладних) рахунків в іноземній валюті, режим роботи з ними.

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; - К: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 • 2. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф Пуховкіна та ін.: За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.
 • 3. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р.
 • 4. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах: Постанова № 492 Правління НБУ від 02.11.2003 р. (із змінами і доповненнями).
 • 5. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-тє вид. - К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. -500C.
 • 6. Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях: Постанова №118 НБУ від 26.03.1998 р. (зі змінами і доповненнями).

Глосарій

Іноземні представництва – іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва і установи міжнародних організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, представництва іноземних банків, іноземних компаній, фірм, які представляють інтереси юридичних осіб - нерезидентів в Україні.

Нерезиденти інвестори – суб'єкти, які проводять інвестиційну діяльність на території України, а саме, юридичні особи, створені відповідно до законодавства інших країн; фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені в дієздатності; державні органи, міжнародні урядові та неурядові організації; інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, що ви знаються такими відповідно до законодавства України. Постійні представництва - представництва юридичних осіб - нерезидентів (пил земних компаній, фірм, міжнародних організацій, що представляють інтереси юридичних осіб - нерезиденти" в Україні), через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України Уповноважений банк - банк, що мас письмовий дозвіл Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями Фізичні особи - нерезиденти - іноземці, особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України. Фізичні особи - резиденти - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном Юридичні особи - нерезиденти - юридичні особи з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави Юридичні особи - резиденти - юридичні особи з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України

 
<<   ЗМІСТ   >>