Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Встановлення франшизи

Франшиза при відшкодуванні шкоди, заподіяної життю та/або здоров'ю потерпілих, не застосовується .

Розмір франшизи при відшкодуванні шкоди, заподіяної майну потерпілих, встановлюється при укладанні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності і не може перевищувати 2 % від ліміту відповідальності страховика, в межах якого відшкодовується збиток, заподіяний майну потерпілих.

Укладання договору страхування. Договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності зобов'язані укладати відповідно до законодавства України.

Для транспортних засобів, які не беруть участі в дорожньому русі, страхування є необов'язковим.

При укладанні договору страхувальник зобов'язаний повідомити страховика про всі чинні договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, укладені з іншими страховиками, а також, на вимогу страховика, надати інформацію про всі відомі обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику (ст. 17.3).

У разі втрати страхувальником поліса страховик зобов'язаний протягом семи календарних днів безкоштовно видати дублікат цього поліса на підставі заяви страхувальника. У разі втрати дубліката умови повторної його видачі визначаються договором.

Зразки типових полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності затверджуються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.

Умови дострокового припинення дії договору

Договір може бути достроково припиненим з ініціативи страхувальника у таких випадках:

  • o у разі знищення транспортного засобу або у разі вилучення транспортного засобу з володіння страхувальника проти його волі;
  • o за письмовою вимогою страхувальника, про що він зобов'язаний повідомити страховика не пізніше ніж за ЗО днів до дати припинення дії договору страхування та надати оригінал поліса страховику;
  • o з інших підстав, передбачених законом або договором. У разі дострокового припинення договору обов'язкового

страхування страховик, за умови відсутності виплат страхового відшкодування за цим договором, повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорційно до періоду страхування, що залишився.

Захист інтересів страхувальника у разі ліквідації страховика (ст. 20):

  • o якщо ліквідується страховик, правонаступник якого встановлений, договори страхування зберігають свою силу до закінчення строку дії такого договору;
  • o у разі ліквідації страховика за його власним рішенням визначені договором обов'язки цього страховика виконує ліквідаційна комісія;
  • o у разі ліквідації страховика за рішенням визначених законом органів обов'язки за договорами обов'язкового страхування, цивільно-правової відповідальності виконує ліквідаційна комісія. Обов'язки, для виконання яких у страховика, що ліквідується, недостатньо коштів та/або майна, бере на себе МТСБУ.

Виконання обов'язків у повному обсязі гарантується коштами моторно-транспортного бюро.

Визначення розміру страхових платежів

Розмір страхових платежів щодо "Зеленої карти" не є предметом регулювання цього Закону.

Розміри індивідуальних страхових платежів (внесків, премій) встановлюються страховиками самостійно шляхом мно-2кєння базового платежу на відповідні коригувальні коефіцієнти.

Для заохочення безаварійної експлуатації транспортних засобів (при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності строком понад 6 місяців) страховики мають право застосовувати коефіцієнти страхових тарифів залежно від наявності (чи відсутності) страхових випадків з вини осіб, відповідальність яких застрахована, в період дії попередніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (бонус-малус), який розраховується кожним зі страховиків з урахуванням положень п. 7.1 ст. 7 Закону "Про страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

При укладанні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страхувальнику присвоюється клас залежно від частоти страхових випадків, які виникли з вини особи, відповідальність якої застрахована. Якщо такий договір укладається вперше, страхувальнику присвоюється клас 3. Найнижчим є клас М.

У кожному наступному договорі з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності при визначенні тарифу застосовується коефіцієнт зниження з присвоєнням вищого класу, якщо впродовж дії попереднього договору мала місце безаварійна експлуатація транспортного засобу та не було страхових випадків, або коефіцієнт підвищення з присвоєнням нижчого класу (аж до найнижчого - М) залежно від кількості страхових випадків, що сталися з вини страхувальника. Клас визначається залежно від частоти страхових випадків, що виникли з вини особи, відповідальність якої застрахована. Нижче наводиться таблиця коефіцієнтів залежно від класу страхувальника (табл. 12.1).

Таблиця 12.1. Коефіцієнти, що знижують (підвищують) тариф залежно від класу страхувальника

Клас на початку дії договору

Коефіцієнт страхових тарифів

Клас по закінченні дії договору страхування з урахуванням наявності страхових випадків з вини страхувальника

0

1

2

3

Страхові виплати

1

2

3

4

5

б

М

2,45

0

М

М

м

0

2,30

1

м

М

м

1

1,55

2

м

М

м

2

1,40

3

1

м

м

3

1,00

4

1

м

м

4

0,95

5

2

м

м

б

0,9

6

3

1

м

9

0,70

10

5

2

1

10

0,65

11

6

2

1

11

0,60

12

6

2

1

12

0,55

13

6

2

1

13

0,50

13

7

2

1

 
<<   ЗМІСТ   >>