Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Маркетинг туристичного бізнесу

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Туроператор як посередник

Туроператор є посередницькою організацією в туристичному бізнесі, яка бере участь в плануванні, розробці, просуванні і реалізації турпродукту з комерційною метою. Туроператор надає клієнтам продукт, раніше створений і придбаний ним самим, сплачений і заброньований від імені уповноважених агентств. Це - кінцева ланка в складній системі доведення споживача до виробника, який вступає в пряму взаємодію з компаніями туристичної бізнесу - безпосередніми створювачами турпродукту, в цілях їх якісної і найбільш ефективної організації для споживачів турпродукту. У зв'язку з цим основним завданням будь-якого туроператора стає планування майбутнього туру, тобто створення впорядкованого за часом, відповідного до вподобань і фінансових можливостей туриста складу і якості графіка надання заявлених турпродуктів. Чітке планування туру дозволяє уникнути можливих накладок в ході реалізації туру, таких як нестиковки за часом організації туристичних заходів, по заявленій і пропонованій якості туристичних продуктів, зміна складу або загальної чисельності послуг в порівнянні із заявленими.

Просування турпродукту є найважливішою функцією туроператора. З метою досягнення максимальної рентабельності туристичного проекту (особливо, нового, або модифікованого) туроператор намагається розповсюдити всі види інформації про себе (маршрут, пропоновані засоби перевезень, розміщення, проведення дозвілля, ціновий діапазон пропозиції, умови роботи уповноважених агентств і придбання турпродукту), застосовуючи в практиці якомога більше рекламних засобів, стимулювання продажу, PR. Завдяки маркетинговій діяльності туроператорів іншим компаніям сфери туристичних послуг (туристам, агентам, конкуруючим операторам, а також постачальникам туристичних продуктів, органам влади і т.д.) стає відомо про динаміку змін кон'юнктури туристичного ринку.

В ході розробки, просування, реалізації турів оператор поширює на ринку всі можливі дані (наприклад, відмінні риси турів, особливості туристичного потенціалу пропонованих курортів і туристичних центрів, культура і традиції місцевого населення, пам'ятні і визначні місця, процедура оформлення в'їзних документів тощо), часто маловідомі, або взагалі раніше не відомі, одержані в результаті кропіткої роботи туроператора як з вторинними джерелами інформації, так і в ході відряджень і ознайомлювальних поїздок, виконуючи тим самим інформативну функцію. Одержана оператором інформація з мстою популяризації турпродукту, активно розповсюджується як серед фахівців турбізнесу, так і серед людей, що не мають безпосереднього відношення до туризму за допомогою оформлених каталогів, буклетів, інструментів реклами і стимулювання просування й продажу турпродукту, організації інформативно-пізнавальних турів для працівників турбізнесу.

Проведення перманентного моніторингу кон'юнктури туристичного ринку і своєчасної модифікації існуючого або створення принципово нового турпродукту, що максимально відповідає наявним потребам туристів, багаторівневий продаж якого не потребує кардинальних структурних змін в роботі агентської мережі виражає новаторську функцію туроператорів. Новий турпродукт повинен мати можливості для подальшої своєї модифікації, оскільки саме ця його якість дозволить укладачу туру залишатися лідером з продажу даного напряму в майбутньому в умовах конкурентної боротьби.

Також, туроператор виконує інтегруючу функцію: визначає принципи зовнішньої політики України, її пріоритети і курс розвитку. Виступаючи не тільки формою зовнішньоекономічних зв'язків, але і ефективним засобом культурного, соціального, наукового обміну, міжнародний туризм часто здатний зробити більше, ніж дипломатичні переговори на найвищому рівні. Адже, приймаюча країна не зацікавлена втрачати стабільний притік туристів, оскільки забезпечуються валютні надходження, робочі місця, зростання зайнятості населення, розвиток економічної інфраструктури.

 
<<   ЗМІСТ   >>