Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Типові та можливі порушення обліку зобов'язань

До типових та можливих порушень по операціях з обліку зобов'язань слід віднести:

 • - незадовільне оформлення первинних документів (застосування нетипових чи недоречних форм, відсутність підписів, печаток, не заповнення всіх необхідних реквізитів);
 • - безпідставне відвантаження готової продукції, товарів, здійснення робіт, послуг тощо і виникнення кредиторської заборгованості;
 • - безпідставне визнання витрат організації;
 • - неправильна класифікація сум кредиторської заборгованості на довгострокову та короткострокову;
 • - зарахування сплачених сум кредиторської заборгованості на погашення заборгованості невідповідних кредиторів;
 • - відображення кредиторської заборгованості на фіктивних рахунках неіснуючих клієнтів або за фіктивними нетоварними операціями;
 • - неправильне відображення бартерних операцій;
 • - знищення оригінальних документів;
 • - неправильне оформлення та пред'явлення претензій за договорами постачання;
 • - не оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, отриманих від постачальників;
 • - невзаємозакриття авансів отриманих відповідними сумами щодо списання визнаної дебіторської заборгованості;
 • - невзаємозакриття авансів сплачених відповідними сумами щодо списання визнаної кредиторської заборгованості;
 • - приховування кредиторської заборгованості відображенням у Балансі (Звіті про фінансовий стан) згорнутого залишку;
 • - неправильне визначення (оцінка) сум кредиторської заборгованості у зв'язку з коливанням курсу валют на дату складання Балансу (Звіту про фінансовий стан) при розрахунках в іноземній валюті;
 • - заміна оригінальних виписок банку іншими або виправлення сум, що свідчать про погашення кредиторської заборгованості;
 • - неправильне визначення податкового кредиту з ПДВ;
 • - відображення в Балансі (Звіті про фінансовий стан) простроченої кредиторської заборгованості по закінченні строку позовної давності, що призводить до необґрунтованого зниження платежів до бюджету за податком на прибуток підприємства та податком на додану вартість;
 • - облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, які здійснюються в іноземній валюті, відбувається тільки в гривнях, що ускладнює контроль за правильністю розрахунку валютного еквіваленту та сум курсових різниць, що виникають;
 • - формальне проведення інвентаризації розрахунків;
 • - відсутність документів, якими оформляють кредитні відносини підприємства з банком;
 • - неправильний розрахунок та відображення відсотків (процентів) за кредитами;
 • - включення до собівартості продукції (робіт, послуг) відсотків за кредитами, які згідно з чинним законодавством не входять до неї;
 • - порушення, пов'язані з укладанням колективного договору, оформленням змін чи доповнень до нього та його виконанням;
 • - відсутність документів, що підтверджують законність нарахування та виплати робітникам грошових коштів;
 • - завищення обсягів робіт в документах на оплату праці відносно їх фактичного виконання;
 • - використання підставних осіб при виконанні тимчасових, сезонних робіт;
 • - заниження фактичних витрат на оплату праці з метою зменшення відповідних відрахувань та утримань із заробітної плати;
 • - невідповідність суми нарахованих внесків до фондів соціального страхування (єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) даним облікових регістрів;
 • - завищення (заниження) суми нарахованих внесків унаслідок неправильного розрахунку бази оподаткування або неправильного застосування ставок;
 • - завищення (заниження) суми страхових внесків, які відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг), унаслідок неправильного розрахунку бази страхових внесків або неправильного застосування ставок;
 • - віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг) для цілей оподаткування суми нарахованих внесків на оплату праці працівників, зайнятих у невиробничій сфері, або джерелом фінансування якої є спеціальні фонди;
 • - не включення виплат, передбачених законодавством, до складу сукупного доходу при обчисленні податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);
 • - неправильне застосування ставки та пільг при нарахуванні ПДФО;
 • - порушення встановленого порядку розрахунку середньої заробітної плати: неправильний вибір розрахункового періоду; завищення (заниження) розміру середнього заробітку внаслідок необґрунтованого включення до розрахунку виплат, які відповідно до чинного законодавства не підлягають включенню до даного розрахунку;
 • - несвоєчасність сплати відрахувань та утримань, пов'язаних з оплатою праці, відповідним органам;
 • - несвоєчасність розрахунків з працівниками з оплати праці;
 • - порушення за розрахунками за депонованою заробітною платою;
 • - невідповідність даних аналітичного та синтетичного обліку тощо.
 
<<   ЗМІСТ   >>