Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Національна безпека України

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методи забезпечення національної безпеки України

Методи забезпечення національної безпеки України недержавною системою безпеки поділяються на правові, організаційно-технічні та економічні.

До правових методів забезпечення національної безпеки України належить розроблення нормативно-правових актів, які регламентують суспільні відносини у сфері національної безпеки, і нормативних методичних документів з питань забезпечення національної безпеки України. Найбільш важливими напрямами цієї діяльності е:

 • • внесення в установленому законом порядку проектів змін і доповнень у законодавство України, яке регулює відносини в сфері забезпечення національної безпеки, з метою створення і удосконалення функціонування системи забезпечення національної безпеки України, усунення внутрішніх протиріч у законодавстві, протиріч, пов'язаних із міжнародними угодами, до яких приєдналась Україна, а також з метою конкретизації правових норм, які встановлюють відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення національної безпеки України;
 • • законодавче розмежування повноважень між системами державного та недержавного забезпечення національної безпеки, визначення цілей, завдань, принципів і методів цієї діяльності, положень щодо координації та взаємодії;
 • • розроблення і прийняття нормативно-правових актів України, які встановлюють відповідальність юридичних і фізичних осіб за порушення чинного безпекового законодавства України;
 • • уточнення статусу іноземних підприємств, що надають послуги у сфері забезпечення особистої і суспільної безпеки, а також інвесторів при залученні іноземних інвестицій для розвитку інфраструктури національної безпеки України;
 • • законодавче закріплення пріоритету розвитку вітчизняних засобів і систем безпеки;
 • • визначення статусу організацій, які надають послуги у сфері забезпечення особистої і суспільної безпеки, вироблення механізмів правового регулювання їх діяльності;
 • • створення нормативно-правової бази для формування в Україні недержавної системи забезпечення національної безпеки та її регіональних структур.

Організаційно-технічними методами забезпечення національної безпеки України є:

 • • створення і удосконалення системи забезпечення національної безпеки України, яка складатиметься із державної і недержавної складових;
 • • сприяння у посиленні правозастосовної діяльності органами державної влади, включаючи широку участь у попередженні правопорушень у сфері забезпечення національної безпеки, притягненні до відповідальності осіб, що вчинили злочини та інші правопорушення у цій сфері;
 • • розроблення, використання і удосконалення засобів і систем безпеки, методів контролю їх ефективності, підвищення надійності їх функціонування;
 • • виявлення загроз і небезпек, що можуть дестабілізувати нормальне функціонування системи національної безпеки;
 • • участь у сертифікації засобів і систем безпеки, ліцензуванні діяльності, стандартизації способів і засобів в сфері забезпечення особистої і суспільної безпеки;
 • • контроль за діями персоналу у системах безпеки, підготовка кадрів з управління національною безпекою;
 • • формування системи моніторингу показників і характеристик національної безпеки України в найбільш важливих сферах життєдіяльності особи і суспільства.

Економічні методи забезпечення національної безпеки України включають в себе:

 • • розроблення програм забезпечення національної безпеки України і визначення порядку їх фінансування за рахунок недержавної системи забезпечення національної безпеки;
 • • удосконалення системи фінансування робіт, пов'язаних із реалізацією правових і організаційно-технічних методів забезпечення національної безпеки, створення системи страхування ризиків фізичних і юридичних осіб.
 
<<   ЗМІСТ   >>