Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Методологія педагогічного дослідження

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Наука - продуктивна сила розвитку суспільства Загальні відомості про науку Організація наукових досліджень в Україні Кадрове забезпечення наукових досліджень Наукове пізнання в педагогічному дослідженні Загальні відомості про наукове пізнання Вимоги до проведення наукового дослідження Послідовність і етапи проведення педагогічного дослідження Вибір (постановка) теми або проблеми дослідження Ознайомлення із станом обраної для дослідження проблеми Уточнення проблеми (теми) і складання програми дослідження Систематичне накопичення дослідних матеріалів Зведення (опрацювання) результатів дослідження Теоретичний аналіз результатів дослідження Літературне оформлення результатів дослідження Упровадження результатів дослідження у практику Оцінювання значущості результатів дослідження Сітьовий метод планування педагогічних досліджень Методи педагогічного дослідження Загальні відомості про методи наукового пізнання Аналіз літературних джерел і документів Педагогічне спостереження Усне та письмове опитування Тести успішності і контрольні роботи Матричний аналіз структури навчального матеріалуМатричний аналіз навчального плануМатричний аналіз програми Інформаційне забезпечення наукових досліджень Загальні відомості про інформацію Типологія наукової інформації та основні види видань Особливості вторинної інформації та її пошук Як правильно працювати з літературою Педагогічний експеримент Експеримент як складова частина наукового дослідження Загальні відомості про педагогічний експериментЕксперименти побудовані на методі подібностіЕксперименти які ґрунтуються на методі відмінностіВикористання в експерименті об'єднаного методу подібності й відмінностіЕксперименти з використанням методу супровідних змінОсновні вимоги до процедури проведення педагогічного експерименту Фактори впливу на хід педагогічного експериментуЕкспериментальні факториДодаткові змінніЕкспериментальні артефакти та їх контроль Послідовність проведення педагогічного експериментуЕтапи педагогічного експериментуПланування педагогічного експерименту з декількома факторами (змінними)Аналіз, пояснення і висновки в експерименті Гіпотеза в експерименті Планування окремих фаз педагогічного експериментуПопуляції і вибірки в експериментіОптимальна величина експериментальної вибіркиСпособи добору експериментальних вибірокВаріанти використання контрольної групи Математичне опрацювання результатів педагогічного дослідження Вимірювання в педагогічних дослідженнях Критерії оцінювання результатів навчальної роботи Статистичне упорядкування первинних результатів експериментуСередній балДисперсія і середньоквадратичне відхиленняКоефіцієнт варіаціїДостовірність істотної відмінності Прийоми статистичного опрацювання експериментальних данихПараметричні і непараметричні критерії відмінностейПринцип перевірки нуль-гіпотезиНалежність варіантів до сукупностіПорівняння частот досліджуваної ознакиПараметричні критерії відмінностей для двох сукупностей Статистичні методи встановлення зв'язків між явищамиСутність кореляціїЛінійна кореляціяМетоди визначення кореляційних характеристикНелінійна кореляціяМножинна кореляціяПорядкова (рангова) кореляція Узагальнення результатів педагогічного дослідження Методи зведення результатів експериментальних досліджень Подання результатів досліджень у таблицях Графічні методи відображення результатів дослідженняЛінійна діаграма Стовпчикова діаграмаСекторна діаграма Обробка та оформлення результатів дослідження Форми узагальнення результатів наукових дослідженьУсний виклад Мова і стиль викладу змісту наукової праціВиразність і мова наукового текстуРубрикація текстуПрийоми викладення наукових матеріалівМова і стиль наукової праці Складання списку літературних джерел Вимоги до оформлення наукових працьЦитування у текстіЧисла та знаки у науковому текстіОдиниці фізичних величин у текстіПерерахування у текстіСкорочення у текстіЗагальні правила подання ілюстрацій Особистість науковця у проведенні педагогічного дослідження Роль особистості науковця у проведенні дослідження Гігієна розумової праці дослідника
 
>>