Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Основи екології

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Екологія гідросфери, її проблеми

Гідросфера (гр. гідрос - вода) - неперервна водна оболонка Землі площею 363 млн кв. км - 71% земної поверхні, об'ємом 1,6 млрд куб. км, або 1/800 об'єму планети. Вода - океанська, ґрунтова, річкова, атмосферна знаходиться в безупинному русі. Вода океанів відновлюється за 2 млн років, ґрунтова - за 1 рік, річкова - за 12 діб, атмосферна за 9 діб. Двигуном цих процесів є сонячна енергія - щохвилинно під її дією випаровується 1 млрд т води. Це найбільш поширена речовина у біосфері.

Наша планета містить на поверхні 16 млрд куб. км води, що складає 0,25% її маси, але 80% її знаходиться у паровому стані в глибинних зонах Землі, в її мантії.

Щорічно з водної поверхні планети випаровується 500 тис. куб. км, яких з поверхні Океану - 430 тис. куб. км. Над океанами випадає 110 тис. куб. км води, з котрих 45 тис. куб. км - об'єм річкового стоку за рік.

Вода є середовищем життя - зовнішнього або внутрішнього для всіх організмів, розмаїтість яких залежить від її солоності. Води, в залежності від кількості розчинних солей (г/кг) класифікують на прісні (не більше 1 г/кг), солонуваті (1-25), солоні (25-50), ропні (понад 50 г/кг).

В залежності від солоності води формуються її біоценози - прісноводні або солоноводні. Прісноводні організми - галофоби (гр. га-лос - сіль, гр. фобос - боятися) не переносять підвищенних концентрацій солі. Галофіли (гр. галос та гр. філео - любити) - солоноводні організми. Отже, сольовий склад визначає структуру водоймища, його різноманіття. Людині, як і майже всім наземним тваринам, рослинам необхідна прісна вода, дефіцит якої збільшується.

Беручи до уваги зростання чисельності населення на планеті, промислового потенціалу, дуже різко виявляється в багатьох країнах дефіцит прісної води. Вона стає в прямому значенні дорогоцінною. За підрахунками один куб. м питної води коштує 2000 доларів з урахуванням всіх витрат.

Багато води використовується у виробництві: на 1 т чавуну 300 куб. м, міді - 500, синтетичного каучуку - 2100-3500, нікелю - 4000 куб. м. В Україні промисловість використовує 48%, сільське господарство - 40, комунальне - 12% від загального об'єму води, що витрачається. З 434 міст України в 74 водокористування здійснюється за рахунок підземних вод.

Світові запаси вод складають 1,35 млрд куб. км, з яких 97,2% - солоні води, а прісної тільки 2,8%, найбільша кількість якої зосереджено у Світових льодах - 28,5 млн куб. км, але їх поки ще майже не використовують.

Ґрунтова волога складає 65 куб. км, вода озер - 223 тис. куб. км, з яких 55% - у проточних прісних, а 45 - в безстокових із різноманітним ступенем солоності. Найменший запас води в ріках - 1,2 тис. куб. км - одна десятитисячна від загального об'єму Світового запасу.

Запаси води великі, але через її використання постійно змінюється природний склад, зокрема сольовий, зменшуються запаси тих категорій вод, які використовуються в різних напрямах господарської діяльності, про що свідчить табл. 13.

Таблиця 13. Динаміка світового водоспоживання в XX столітті

Водоспоживання

1900 р.

1940 р.

1985 р.

2000 р.

Км3

%

Км3

%

Км3

%

Км3

%

Населення

20

5

40

4,8

147

5

440

7

Промисловість

30

8

120

15

633

21

1900

32

Сільське господарство

350

87

660

80

2074

70

3400

57

Водосховища

0

0

2

0,2

112

4

240

4

Всього

400

100

822

100

2966

100

5980

100

Примітка. Км3 - кубічний кілометр, дорівнює в середньому одному мільярду тонн.

Слід зважити на те, що Україна, не дивлячись на досить велику мережу річок, озер відноситься до однієї з маловодних держав Європи, тому до існуючих водних запасів треба відноситися бережливо.

Питання

  • 1. Що таке гідросфера?
  • 2. Які особливості та значення води?
  • 3. Які тенденції використання води у світі?
  • 4. В якій частині біосфери найбільше зосереджено води?
  • 5. Як впливає сольовий склад води на екологічний склад організмів?
 
<<   ЗМІСТ   >>