Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Зміст Закону України "Про Державний бюджет України"

Закон України "Про Державний бюджет України" приймається щорічно і діє на протязі бюджетного року. Закон про Державний бюджет складається з шістьох частин:

I - Загальні положення (табл. 16).

II - Доходи Державного бюджету України.

III - Державний борг та фінансування Державного бюджету України.

IV - Видатки та кредитування Державного бюджету України.

V - Взаємовідносини Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

VI - Прикінцеві положення.

Більш детальніше розглянемо зміст закону про Державний бюджет на прикладі Законів на 2004 рік та 2005 рік.

I - Загальні положення

Таблиця 16

Загальні положення Закону України про Державний бюджет

Статті Закону про Державний бюджет України

Показники, млн грн.

2004 рік 2005 рік

Доходи Державного бюджету України, усього: у тому числі:

 • - загального фонду,
 • - спеціального фонду
 • 65215,7
 • 51410,6 13805,0
 • 106125,0
 • 83509,5 22615,5

Видатки Державного бюджету, усього:

у тому числі:

 • - загального фонду,
 • - спеціального фонду

72215,7 58566,3 13649,4

 • 117394,6 94145,6
 • 23249,0

Продовження таблиці

Статті Закону про Державний бюджет України

Показники, млн грн.

2004 рік

2005 рік

Обсяги повернення кредитів

1764,9

2503,3

Обсяги надання кредитів

2185,1

2362,5

Граничний розмір дефіциту

7420,2

11128,9

Оборотна касова готівка

400

1770

II - Доходи Державного бюджету України

Указані:

 • - податкові та неподаткові джерела надходжень до загального фонду Державного бюджету;
 • - зміни в податковому законодавстві; особливості справляння податків;
 • - джерела формування доходів спеціального фонду Державного бюджету.

III - Державний борг та фінансування Державного бюджету України (табл.17).

Таблиця 17

Показники державного боргу України

Статті Закону про Державний бюджет України

Показники

2004 рік 2005 рік

Граничний розмір державного внутрішнього боргу України

1,32 млрд доларів США

 • 1.134 млрд доларів США
 • (18.257 млрд грн.)

Граничний розмір державного зовнішнього боргу України

8,86 млрд доларів США

8.317 млрд доларів США

Кошти від приватизації державного майна

2,14 млрд грн.

6.985 млрд грн.

Також в цієї частині Закону визначені:

 • - надходження фінансування загального фонду Державного бюджету України;
 • - джерела формування спеціального фонду Державного бюджету України у частині фінансування;
 • - інші статті.

IV - Видатки та кредитування Державного бюджету України

Затверджені:

1) Бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами:

Державна програма "Соціальний захист і соціальне забезпечення в Україні" - 25,01 млрд гривень(2004 рік - 12,6 млрд гривень), з них:

 • - пільги населенню на оплату субсидій - 4,15 млрд гривень (2004 рік -3,3 млрд гривень);
 • - допомога багатодітним та малозабезпеченим сім'ям -2,01 млрд гривень (2004 рік - 1,8 млрд гривень);
 • - соціальний захист Чорнобильців - 1,49 млрд гривень (2004 рік - 1,1 млрд гривень);
 • - компенсація втрат від знецінення грошових осаджень -6,5 млрд. гривень (2004 рік - 0,5 млрд гривень);
 • - пільгові кредити молодим сім'ям - 0,22 млрд гривень (2004 рік - 0,1 млрд гривень);
 • - інші виплати.

Державна програма "Охорона здоров'я населення України" -3,61 млрд. гривень (2004 рік - 1,67 млрд гривень), з них:

 • - покращення діагностики онкологічних захворювань -0,16 млрд гривень (2004 рік - 0,13 млрд гривень);
 • - безоплатний інсулін - 0,16 млрд гривень (2004 рік -0,13 млрд гривень);
 • - профілактика та лікування туберкульозу - 0,10 млрд гривень (2004 рік - 0,075 млрд гривень);
 • - профілактика СНІДу - 0,1 млрд гривень (2004 рік -0,04 млрд гривень) і т.д.

Державна програма "Освіта населення України" - 10,0 млрд гривень (2004 рік - 6,29 млрд гривень), з них пільгові кредити для одержання вищої освіти - 13,5 млн гривень (2004 рік - 13,5 млн гривень).

Державна програма "Розвиток наукового та науково-технічного потенціалу України" - 2,03 млрд гривень (2004 рік -1,46 млрд гривень).

Державна програма "Духовний розвиток України" -0,83 млрд гривень (2004 рік - 0,65 млрд гривень).

Державна програма "Фізична культура і спорт в Україні" -0,31 млрд гривень (2004 рік - 0,26 млрд гривень), інші програми.

 • 2) Витрати розвитку та споживання в складі Державного бюджету.
 • 3) Щорічні суми разової матеріальної допомоги різним верствам населення.
 • 4) Перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету за економічною структурою видатків. На 2005 рік затверджені наступні захищені статті:
  • - оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату;
  • - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
  • - забезпечення продуктами харчування;
  • - виплата процентів за державним боргом;
  • - трансферти населенню;
  • - трансферти місцевим бюджетам;
  • - видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України;
  • - утилізацію звичайних видів боєприпасів;
  • - забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації;
  • - видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІУ рівнів акредитації, фундаментальні і прикладні дослідження та дослідно-конструкторські роботи.
 • 5) Порядок списання коштів з рахунку державного бюджету органами Державного казначейства.
 • 6) Порядок розрахунків з погашення зобов'язань держави по знеціненим заощадженням громадян.
 • 7) Бюджетні призначення на централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.
 • 8) Пільги, компенсації і гарантії окремих категорій громадян.
 • 9) Джерела формування спеціального фонду Державного бюджету у частині кредитування.
 • 10) Напрями спрямування коштів спеціального фонду бюджету.

V розділ - Взаємовідносини Державного бюджету України та місцевих бюджетів

Затверджені:

 • 1) Джерела доходів загального фонду місцевих бюджетів.
 • 2) Обсяги міжбюджетних трансфертів.
 • 3) Пропорції розподілу надходжень доходів до загального фонду між Державним бюджетом України та відповідними місцевими:
  • - до Державного бюджету - 40% (2004 рік - 50%);
  • - до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету - 10% (2004 рік - 12,5%);
  • - до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 30% (2004 рік - 37,5%);
  • - до бюджетів міст Києва та Севастополя - 40% (2004 рік: до бюджету міста Києва - 100%, міста Севастополя - 50%);
  • - 20 відсотків надходжень акумулюється на рахунку Державного казначейства України та розподіляється між зведеними бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, бюджетами міст Києва та Севастополя виходячи із затверджених критеріїв з урахуванням фактичного приросту вказаних доходів загального фонду у поточному році до минулого бюджетного періоду.
 • 4) Установлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги:
  • - відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" у сумі 90 гривень у розрахунку на одну особу
  • (2004 рік - 85 грн.);
  • - до законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" для працездатних осіб у сумі 80 гривень (2004 рік - 80 грн.), непрацездатних осіб - 120 гривень (2004 рік - 110 гривень), інвалідів - 130 гривень (2004 рік - 115 гривень);
  • - інші державні соціальні виплати.
 • 5) Порядок покриття Державним казначейством тимчасових касових розривів місцевих бюджетів.
 • 6) Порядок надання позичок місцевим бюджетам.
 • 7) Права місцевих органів по встановленню норм, пільг окремим категоріям громадян.
 • 8) Джерела формування спеціального фонду місцевих бюджетів.

VI - Прикінцеві положення:

 • 1) Затверджені прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 382 гривні, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
  • - дітей віком до 6 років - 335 гривень;
  • - дітей віком від 6 до 18 років - 422 гривні;
  • - працездатних осіб - 409 гривень;
  • - осіб, які втратили працездатність, - 300 гривень.
 • 2) Заборонені розрахунки з бюджетом у не грошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій.
 • 3) Збір з купівлі-продажу валюти справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 1,5 відсотка.
 • 4) Заборона на здійснення реструктуризації заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами, кредитами.
 • 5) Питання грошової оцінки землі, ставки земельного податку, орендної плати, пільги по платі за землю.
 • 6) Кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.
 • 7) Питання з бюджетного законодавства: призупинення дії деяких законів, зміни в законодавчих актах.
 • 8) Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України (у 2004 році - крім коштів Пенсійного фонду).
 • 9) Установити з 1 січня 2005 року розмір мінімальної заробітної плати 262 гривні на місяць, а з 1 грудня 2005 року - 282 гривні на місяць. (2004 рік: з 1 січня - 205 гривень, з 1 липня -237 гривень).

Аналіз бюджетного процесу України за період з 1991 по 2005роки свідчить про те, що:

 • 1. Закон України про Державний бюджет вчасно був прийнятий тільки на 2004 рік (табл. 18).
 • 2. Іноді майже відразу або пізніше після введення Закону України про Державний бюджет України з метою скорочення видатків застосовувався механізм секвестру видатків.
 • 3. Існують значні розбіжності між показниками бюджету, що обгрунтовувалися в проекті Кабінетом Міністрів України і тими, які приймалися Верховною Радою України.
 • 4. Макроекономічні показники, що були базою для бюджетних розрахунків, демонструють великий розрив між прогнозними значеннями і фактичними:
  • - наприклад, до 1996 року відхилення за величиною ВВП складали від 22 до 1000%,
  • - після 1999 року - відхилення в межах від 3 до 18 %.
 • 5. Прийняття показників під тиском міжнародних фінансових організацій, що дають Україні кредити, негативно впливає на процес формування бюджету держави.

Таблиця 18

Фактичні дати бюджетного процесу України

Роки

Надання проекту Держаного бюджету на розгляд до Верховної Ради України

Прийняття Закону України "Про Державний бюджет України"

1992

Грудень 1991р.-червень1992 р.

18 червня 1992 р.

1993

18.03.1993 -3.04.1993 р.

9 квітня 1993 р.

1994

15 січня 1994 р.

1 лютого 1994 р.

1995

7 березня 1995 р.

7 квітня 1995 р.

1996

4 грудня 1995 р.

22 березня 1996 р.

1997

14.09.1996 - 4.06.1997 р.

27 червня 1997 р.

1998

15 вересня 1997 р.

30 грудня 1997 р.

1999

15.09.1998 - 23.10. 1998 р.

31 грудня 1998 р.

2000

15 вересня 1999 р.

17 лютого 2000 р.

2001

15 вересня 2000 р.

7 грудня 2000

2002

19 вересня 2001 р.

20 грудня 2001 р.

2003

24 вересня 2002 р.

26 грудня 2002 р.

2004

17 вересня 2003 р.

27 листопада 2003 р.

2005

14 вересня 2004 р.

23 грудня 2004 р.

2006

15 вересня 2005 р.

21 грудня 2005 р.

 
<<   ЗМІСТ   >>