Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Узагальнення результатів внутрішнього аудиту

Результати внутрішнього аудиту представляються у підсумкових документах у письмовій формі.

Підсумковими документами внутрішнього аудиту є:

 • - інформація для керівництва;
 • - інформація для відділу, діяльність якого перевірялася;
 • - інформація для зацікавлених відділів;
 • - інформація та докази для зовнішніх аудиторів;
 • - підстава для прийняття управлінських рішень.

Підсумкові документи можуть мати такі форми: звіт про перевірку; висновок аудитора; акт перевірки; аудиторська довідка; доповідна записка і т.ін. У практиці внутрішнього аудиту частіше застосовується назва Звіт, оскільки вона найбільше відповідає стандартам внутрішнього аудиту.

Стандартної форми для звітів внутрішнього аудитора не існує і її. з огляду на багатогранність об'єктів перевірки, вочевидь, ніколи не буде прийнято. Однак, цей документ, як правило, має три частини: вступну, аналітичну і підсумкову.

Додатками до звіту можуть бути копії документів, описи, вибірки, розрахунки, обґрунтування у вигляді таблиць, схем, графіків, діаграм і т. ін.

Для досягнення визначеної мети звіт не слід робити занадто великим та перевантажувати зайвими подробицями. Він повинен бути чітким, точним, зрозумілим і своєчасним.

У звіті обов'язково повинно бути розкрито:

 • - відповідність завданню на проведення аудиту;
 • - відповідність плану проведення аудиту;
 • - дотримання програми проведення аудиту;
 • - визначення обсягів видів робіт, що перевірялися.

Крім того, у звіті внутрішнього аудитора, який надається керівництву, необхідно вказати, які рекомендації вже виконано, які ще необхідно виконати, а які вважаються неефективними через зайві витрати.

Внутрішній аудитор несе наступні види відповідальності щодо виконання (невиконання) таких обов'язків:

 • - за нерозголошення інформації, що складає комерційну таємницю;
 • - за дотримання терміну проведення внутрішнього аудиту;
 • - за виконання плану та програми внутрішнього аудиту;
 • - за збитки, які були викликані простроченням виконання завдання з плану перевірок.

Розробка та реалізація системи заходів внутрішнього аудиту

Всі розглянуті у попередньому питанні документи повинні надавати впевненість керівництву про правильність прийнятих тих чи інших рішень як по контрольних функціях, так і по аналітичних, наприклад: щодо змін у випуску чи реалізації продукції, зміни постачальників, ринків збуту тощо.

Заключний етап внутрішнього аудиту включає комплекс методичних прийомів групування і систематизації результатів контролю, які необхідні для прийняття управлінських рішень з метою усунення виявлених недоліків та порушень чинного законодавства.

За результатами внутрішнього аудиту приймаються:

 • - рішення з ліквідації негативних явищ, які виявлено внутрішнім аудитором;
 • - профілактичні заходи із забезпеченості збереження матеріальних ресурсів.

Для ліквідації помилок та недоліків керівництво видає:

 • - розпорядження, якщо у ході аудиту виявлено незначні недоліки та порушення у фінансово-господарській діяльності підприємства, які не пов'язані з корисливими цілями певних робітників та не були причинами матеріальних збитків;
 • - накази, якщо в процесі аудиту виявлено значні недоліки в роботі підприємства, його окремих робітників, а також серйозні порушення законодавства.

Матеріальні збитки, завдані працівниками підприємства, мають бути відшкодовані відповідно до чинного законодавства (згідно з Постановою КМУ № 116 від 22.01.1996 р).

Внутрішній аудитор разом з керівництвом розробляє заходи з ліквідації та запобігання повторенню недоліків у подальшій діяльності підприємства. Профілактичні заходи з попередження виникнення правопорушень і недоліків аудитори викладають у окремому розділі звіту та подають його керівництву.

Внутрішній аудитор контролює виконання профілактичних заходів у наступній аудиторській перевірці, що забезпечує безперервність контролю.

Таким чином, економічна ефективність внутрішнього аудиту досягається за рахунок своєчасного попередження порушень, зловживань, якісного стану та організації внутрішнього контролю, організації облікового процесу, своєчасного реагування керівництва на низку негативних факторів і наданих аудитором пропозицій щодо організаційного процесу, ринків збуту, збільшення обсягів випуску та реалізації продукції тощо.

 
<<   ЗМІСТ   >>