Повна версія

Головна arrow Журналістика arrow Історія української преси

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Правничі органи

Першим українським правничим часописом був орган Наукового Товариства ім. Шевченка під назвою "Часопись Правнича" (1889-1899). З 1900 р. заступає його "Часопись Правнича і Економічна" за редакцією С. Дністрянського. Участь у цих органах, крім К. Ле-вицького та С. Дністрянського, які дали цінні праці й розвідки ("Правда Руська" — пам'ятник законодатний з XI в.,

"В справі нашої термінології" К. Левицького, "Права рускої мови у Львівськім університеті", "Причинки до теорії соціології" С. Дністрянського та багато інших). Далі брали участь А. Горбачевський, О. Огоновський, Є. Олесниць-кий, П. Стебельський, М. Шухевич, Д. Стахура, А. Гошовський, М. Новаківський, І. Франко, І. Макух та багато інших.

В 1910—1914 рр. Товариство Українських Правників за редакцією С. Дністрянського видавало квартальник "Правничий Вістник".

Часописи педагогічні та дитячі. Станові органи українського вчительства

^Українське Товариство Педагогічне майже одночасно починає видавати два часописи "Учитель" (1889-1914) з додатком "Шкільний Порадник" та ілюстрований часопис для дітей і молоді під назвою "Дзвінок" (1890—1914). Обидва здобули широку симпатію. "Дзвінок" став популярним серед дітей і батьків як на західноукраїнських, так і на східноукраїнських землях. Один з його редакторів — Катря Гриневичева — по двадцяти роках каже про пройдений ним шлях: "Розпочинаючи двадцять перший рік існування, ,Дзвінок" може з вдоволенням глянути на успіхи своєї праці... Чимраз кріпшаюче зацікавлення "Дзвінком" із боку нашого патріотичного загалу і щирість та признання, з яким відносяться до нас родичі та вихованці, переконують нас, що двадцятилітній труд не пішов на марне..."

Був це часопис, що давав літературно вартісні речі побіч із історичною повістю, цікаво опрацьовані речі наукові, поезію, веселий кутик та відомості з поточного життя. Все це в супроводі ілюстрацій талановитого артиста-маляра Косинина.

З 1909 р. Товариство "Учительська Громада" видає у Львові науково-педагогічний квартальник під назвою "Наша Школа". Виходив до 1915 р.

Року 1911 "Учительська Громада" об'єднується у виданні цього часопису з Товариством ім. Сковороди у Чернівцях. З праць і статей, опублікованих в цьому квартальнику, звертають увагу зокрема такі: з історії українського шкільництва С. Томашівського; з історії видавництва українських шкільних книжок К. Лучаковського, про шляхи до тілесного виховання І. Боберського, про національне виховання і школу В. Панейка та інших.

Крім названих, брали участь в журналі І. Раковський, В. Левицький, А. Жук ("Статистика українських бурс в Галичині"), А. Крушельницький, Н. Даниш ("Життє молоді української гімназії в Коломиї"), М. Кордуба та інші. Тут же дописи з українських земель під Росією.

З липня 1911 р. у Станіславові почав був виходити двічі на місяць становий орган учительства під назвою "Український Учитель" з педагогічним додатком "Рідна Школа". Появилося лише п'ять чисел. Довше протрималося "Учительське Слово" — орган станової організації "Взаємна Допомога". Почав він виходити з 15.IX. 1912 р. двічі на місяць і виходив до війни 1914 р. Так само і суспільно-науковий орган галицько-буковинського вчительства "Промінь", що виходив у Вашківцях (Буковина) з 1904 до 1907 рр. З інших того роду органів слід згадати ще часопис під назвою "Луна".

Преса української молоді. Січові та пластові органи

З початком 1900 р. появляються органи української молоді. Крім рукописних та відбиваних часописів, починають виходити друковані.

В першу чергу треба згадати місячник під назвою "Молода Україна" (Львів 1900—1906) при ближчій участі В. Старосольського, А. Крушельницького та при співробітництві І. Брика, С. Чарнецького, Л. Цегельського та інших. В 1912-1914 рр. виходить "Житє", як неперіодичний орган, що ставив своїм завданням "не обмежуючись на поглядах якоїсь одної групи... давати місце всім здоровим та хосенним напрямам української поступової думки".

Виходив цей орган при участі М. Павлика, О. Безпалка, Р. Заклинського та інших.

Проти "Житя" в 1913 р. виступив новий орган під назвою "Відгуки", відмовляючи йому рацію існування з огляду на його пропаґандивний шлях замість організації фізичної сили.

Врешті, орган студентства під назвою "Шляхи", що його в 1913—1914 рр. видавав Український Студентський Союз за редакцією Р. Заклинського і Ю. Охримовича.

В 1912—1914 рр. появляються січові та пластові органи. З перших — "Січові Вісті" (1912—1914) за редакцією

Д. Катамая при "Громадськім Голосі", другим був "Пласт", що почав виходити в 1914 р. в Скалі, як гектографічне видання.

 
<<   ЗМІСТ   >>