Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Програма аудиту

Для забезпечення належної роботи аудитор складає програму аудиту основних засобів.

Нижче наведено приклад програми аудиту основних засобів.

№ з/о Етап аудиторської перевірки Мета і завдання аудиту основних засобів Аудиторські процедури Аудиторські докази Виконавець Строки виконання Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Підготовчий Попереднє знайомство з підприємством-клієнтом, оцінка систем контролю і бухгалтерського обліку, визначення аудиторського ризику, планування аудиту основних засобів Опитування й анкетування керівництва підприємства й персоналу, вивчення матеріалів попередньої аудиторської перевірки, документальна перевірка, спостереження Статут підприємства, накази, звіт про попередню аудиторську перевірку, інвентарні картки, дані синтетичного й аналітичного обліку основних засобів
2 Основний Контроль оцінки основних засобів, встановлення їх належності, перевірка достовірності облікових записів і залишків у балансі, перевірка правильності нарахування зносу і визначення витрат на ремонт основних засобів Зіставлення даних інвентаризації, синтетичного й аналітичного обліку, запит до постачальників (підрядників), документальна вибіркова перевірка, перевірка арифметичних підрахунків, аналіз Акти інвентаризації, первинна документація на основні засоби, облікові регістри синтетичного й аналітичного обліку, відповіді на запит, баланс
2.1 Фактична перевірка Оцінка достовірності результатів проведеної інвентаризації основних засобів

Інвентаризація за участю аудитора
Перевірка даних інвентаризації основних засобів і порівняння її результатів із даними аналітичного обліку.

Спостереження за проведенням інвентаризації основних засобів, вибіркова перевірка її результатів:

а) вибір контрольного об'єкта основних засобів за даними регістрів обліку,

б) проведення інвентаризації (огляду) основних засобів;

в) перевірка документів на право власності (якщо вони є);

г) виведення результатів інвентаризації
Матеріали інвентаризації, облікові записи на основні засоби, інвентаризаційні описи, результати поточної інвентаризації, акти приймання-передачі, договори, рахунки-фактури. Інвентаризаційні картки обліку основних засобів, відомості, журнали-ордери. Об'єкти основних засобів. Проектно-кошторисна документація, приймально-здавальні акти, інші первинні документи
2.1.1 Документальна перевірка Перевірка відповідності залишків і оборотів у регістрах обліку Детальна перевірка даних регістрів обліку основних засобів, їх підрахунок і порівняння з даними рахунків Головної книги Інвентаризаційні картки, регістри аналітичного, синтетичного і зведеного синтетичного обліку
2.2.2 Перевірка повноти оприбуткування основних засобів Підготовка (чи використання зробленого клієнтом) списку надходжень основних засобів та їх введення в експлуатацію протягом періоду. Підтвердження документально правильності відповідних віз. Документальна перевірка правильності визначення і повноти відображення в обліку первинної вартості основних засобів Договори, рахунки-фактури, накладні, авансові звіти, акти приймання-передачі, регістри обліку, Головна книга
2.2.3 Перевірка капітальних вкладень — Перевірка документації стосовно витрат, пов'язаних із придбанням основних засобів;

-визначити, чи всі витрати транспортування, доставки, монтажу основних засобів були правильно капіталізовані;

— перевірка відомостей про перерахування грошових коштів постачальниками за придбані основні засоби;

— простеження відображення придбаних основних засобів у аналітичних регістрах і Головній книзі
Акти приймання-передачі; акти на списання, документи, що підтверджують витрати на капітальні інвестиції, проектно-кошторисна документація тощо
2.2.4 Перевірка списання основних засобів Перевірка правильності списання основних засобів Акти на списання основних засобів
2.2.5 Перевірка правильності відображення витрат на ремонт Перевірка обґрунтування розподілу витрат, пов'язаних із покращанням основних засобів (модернізація, реконструкція і т. ін.) та їх ремонтами, відображення на відповідних рахунках Акти, наряди на відрядну роботу, документи, що підтверджують інші витрати, регістри обліку
2.2.6 Перевірка переоцінки встановлення необхідності переоцінки основних засобів та перевірка правильності її проведення Розрахунки бухгалтерії, інвентаризаційні картки, технічна документація тощо
2.2.7 Перевірка страхування основних засобів Визначення застрахованих об'єктів основних засобів і з'ясування їх адекватного покриття при настанні страхового випадку Страхові поліси, дані рахунка 655, розрахункові таблиці
2.2.8 Перевірка оподаткування операцій з основними засобами Перевірка правильності розрахунку ПДВ за основними засобами, що надійшли та вибули; нарахування інших податків під час їх реалізації та безкоштовної передачі Документи по рахунку основних засобів, декларації
2.2.9 Перевірка оренди Отримання письмових пояснень від керівного персоналу підприємства стосовно заставлених та орендованих основних засобів.

Перевірка правильності розрахунку та відображення на рахунках орендної плати. Порівняння даних обліку з даними орендних договорів, встановлення, чи підходить той чи інший вид оренди для капіталізації
Пояснення посадових осіб

Договори оренди, виписки банку, Головна книга
2.2.10 Перевірка правильності нарахування амортизації Аудит первісної (переоціненої) вартості основних засобів, від якої залежить сума нарахованої амортизації Визначення правомірності нарахування амортизації за окремими видами основних засобів. Перевірка правильності нарахування суми дооцінки (уцінки) зносу і його відображення у звітності. Перевірка правильності нарахування фактичної вартості об'єктів, які надійшли у звітному періоді.

Визначення правомірності збільшення вартості об'єктів, які надійшли на суму ПДВ (або відшкодування податку). Визначення доцільності обраного методу амортизації
Наказ про облікову політику

Розрахунки амортизації основних засобів.

Розрахунки дооцінки (уцінки) сум зносу.

Інвентаризаційні картки. Регістри обліку.

Документи про рух основних засобів

 
<<   ЗМІСТ   >>