Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративне право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Судові виклики і повідомлення

Судові повістки

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Кодексу адміністративного судочинства України судові виклики і повідомлення здійснюються повістками про виклик і повістками-повідомленнями. В зазначеній частині статті зазначений чіткий перелік повісток - це повістки про виклик і повістки - повідомлення.

Форми сповіщення

Для з'ясування положень ч. 1 зазначеної статті слід з'ясувати такі поняття: 1) "судові виклики"; 2) "судові повідомлення"; 3) "повістки про виклик"; 4) "повістки-повідомлення". Так, поняття "судові виклики" розглянемо окремо стосовно складових цього поняття. Судовий означає "... яким відає суд". Натомість "виклик" тлумачиться як "... прохання або вимога з'явитися куди-небудь". Отже, досліджуване поняття означає вимогу конкретного суду з'явитися до суду у конкретній адміністративній справі

Щодо такого поняття, як "судові повідомлення", судові - це те, що належить суду або чим відає суд. Стосовно повідомлення - це дія за значенням повідомити, повідомляти і повідомлятися, тобто те, що сповіщається комусь (письмова або усна інформація).

Отже, ч. 1 ст. 33 цього Кодексу передбачені дві форми сповіщення стосовно здійснення судом певних процесуальних дій, певних осіб, які беруть участь у судовому процесі:

  • 1) повістка про виклик;
  • 2) повістка-повідомлення.

Це свого роду дії суду, спрямовані на забезпечення безпосередньої участі осіб у розгляді адміністративної справи. Інакше кажучи, відповідно до ч. З ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства України ніхто не може бути позбавлений права на участь у розгляді Своєї справи в адміністративному суді будь-якої інстанції. Отже, інформованість зацікавлених осіб про місце, дату розгляду справи сприяє реалізації права на судовий захист. З огляду на означене та Відповідно до п. 1 ч. З ст. 49 цього Кодексу особи, які беруть у справі, мають право знати про дату, час і місце судового розгляду справи.

Судові виклики і повідомлення здійснює секретар судового засідання (п. 1 ст. 63 Кодексу адміністративного судочинства України). Залежно від процесуального статусу зацікавленої особи, а також Обов'язковості її присутності під час здійснення процесуальних дій, частинами 1,2 коментованої статті передбачено дві форми такої інформованості:

1) повістка про судовий виклик; 2) повістка-повідомлення.

Судові виклики здійснюються судовими повістками про виклик. Виклик - це вимога суду з'явитись у судове засідання для розгляду конкретної адміністративної справи чи для проведення певних процесуальних дій саме з участю осіб, які викликаються.

Судові повідомлення здійснюються судовими повістками-повідомленнями, які направляються з метою повідомлення осіб, які беруть участь в адміністративній справі, з приводу вчинення певних процесуальних дій, але, як зазначається у ч. 2 коментованої норми, у яких участь цих осіб не є обов'язковою, тобто самі особи вирішують питання про участь у проведенні певних процесуальних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Кодексу адміністративного судочинства України повістки про виклик до суду надсилаються особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, а повістки-повідомлення - особам, які беруть участь у справі, з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою. Розглянемо два види процесуальних документів, що надсилаються судом для повідомлення або виклику до суду осіб, які беруть участь у вправі, свідків, експертів, інших учасників процесу на адресу, що зазначена, названими особами.

Судові повістки про виклик у суд надсилаються особам, які беруть і участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам. Слід зазначити, що окремо у цьому положенні не зазначено, чи потрібно викликати представників до судового засідання. Але до представників згідно зі ст. 56 цього Кодексу належать до осіб, які беруть участь у справі, тому їх потрібно викликати у судове засідання. Якщо йдеться про адвоката, то його, як правило, повідомляє сторона. Як уже зазначалося, що судові повістки про виклик до суду надсилаються також свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, тому що їх неявка до суду без поважних причин має наслідком застосування до них певних санкцій, передбачених КУпАП. Судова повістка - це гарантія того, що особа буде повідомлена про розгляд справи, оскільки процедура її вручення здійснюється під розписку, яка із поміткою про дату вручення в той самий день особами, які її вручили, повертається до суду. Судові повістки-повідомлення направляються особам, які беруть участь у справі з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою. Отже, передбачена Кодексом адміністративного судочинства України судова повістка про виклик адресується особам, участь яких у судовому засіданні або вчиненні окремих процесуальних дій є обов'язковою.

У більшості випадків, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України (наприклад, статтями 22, 75,102,115,147,167-170,176,221,250,252, 256, 260, 261, 263, 264, 265), можуть використовуватися повістки-повідомлення. Оскільки неприбуття в судове засідання осіб, які були належно повідомлені, не перешкоджає розгляду відповідного процесуального питання, суд надсилає їх рекомендованими листами на адресу зацікавлених осіб. Проте в певних випадках (наприклад, статтями 52, 100 Кодексу адміністративного судочинства України) залежно від процесуальної ситуації суд може використати будь-яку з форм офіційного повідомлення, до того ж вибір виду повістки залежить від процесуального рішення, що приймалося судом. Наприклад, якщо суд першої інстанції за згодою позивача допускає заміну первинного позивача або відповідача належним позивачем або відповідачем, то цим особам надсилається повістка-повідомлення.

У випадках, передбачених ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства України, зацікавлені особи можуть бути поінформовані під розписку, тому судові повістки їм можуть не надсилатися. Так, якщо суд відкладає справу або оголошує перерву в її розгляді та встановлює дату і час нового судового розгляду, то він про що повідомляє під розписку осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутні в судовому засіданні.

У зв'язку з особливостями провадження в окремих категоріях справ, передбачених главою 6, інформування може відбуватися за допомогою ЗМІ (ст. 171), або на суд покладається обов'язок повідомити зацікавлену особу в скорочені терміну, зокрема, негайно (статтями 172,161,182,183 Кодексу адміністративного судочинства України). Так, відповідно до ч. З ст, 171 цього Кодексу в разі відкриття провадження І адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта суд зобов'язує відповідача опублікувати оголошення про це у виданні, в якому цей акт був або мав бути офіційно оприлюднений. Оголошення повинно містити вимоги позивача щодо оскаржуваного акта, реквізити нормативно правого акта, дату, час і місце судового розгляду адміністративної справи. Крім того, неприбуття до судового засідання осіб, які були належно повідомлені про провадження у оправах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих Комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій, не перешкоджає судовому розгляду тощо.

Відповідно до ч. З ст. 33 Кодексу адміністративного судочинства України повістки надсилаються особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам рекомендованою Кореспонденцією (листом, телеграмою) або кур'єром із зворотною розпискою за адресами, зазначеними цими особами. Отже, положення зазначеної статті свідчить про те, що повістки особам можуть надсилатися рекомендованою кореспонденцією або кур'єром із зворотною розпискою за їхніми адресами. В більшості випадків Надсилання повісток здійснюється поштою, відповідно до Правил Надання послуг поштового зв'язку, затверджених Постановою (Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1155 із змінами і Доповненнями від 11 жовтня 2003 р. № 1510, від 17 липня 2003 р. № 1106, від 21 грудня 2005 р.№ 1230. Ці Правила відповідно до законів України "Про поштовий зв'язок", "Про зв'язок", "Про захист прав споживачів" та актів Всесвітнього поштового союзу визначають порядок надання послуг поштового зв'язку, права та обов'язки операторів поштового зв'язку і користувачів послуг поштового зв'язку регулюють відносини між ними. Відповідно до п. З Правил під (рекомендованою кореспонденцією необхідно розуміти рекомендоване поштове відправлення - поштове відправлення (лист, телеграма, секограма).

Під листом п. З Правил позначає поштове відправлення з вкладенням письмового повідомлення або документа.

Секограма поштове відправлення, що приймається для пересилання у відкритому вигляді з вкладенням письмових повідомлень, написаних секографічним способом (для осіб, які не чують, мають вади зору тощо).

Пересилання листів належить до універсальних послуг поштового зв'язку. Оператори поштового зв'язку зобов'язані забезпечувати пересилання та відправку поштових відправлень у строки, встановлені уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку.

До внутрішніх поштових відправлень належать і листи (прості, рекомендовані). Такі самі листи належать до міжнародних відправлень. Рекомендовані листи з п. 20 правил з позначкою "Вручення особисто" мають прийматися для пересилання лише з рекомендованим повідомленням про їхні вручення. Судові повістки приймаються для пересилання у рекомендованих листах з позначкою "Судова повістка" з простим або рекомендованим повідомленням про їх вручення.

Відповідно до ч. 4 ст. 33 Кодексу адміністративного судочинства України якщо фізична особа, яка бере участь у справі, діє через представника і суд не вважає її особисту участь обов'язковою, він може направити повістку лише представникові. З огляду на зазначене та відповідно до ст. 56 Кодексу адміністративного судочинства України сторона, а також третя особа в адміністративній справі можуть брати участь в адміністративному процесі особисто і (або) через представника, повноваження на ведення справи в суді дає представникові право на вчинення від імені особи, яку він представляє, усіх процесуальних дій, які може вчинити ця особа. Для цього він наділяється повноваженнями (ст. 59 Кодексу адміністративного судочинства України), та відповідно до ч. 4 коментованої статті, якщо фізична особа, яка бере участь у справі, діє через представника і суд не вважає її особисту участь обов'язковою, він може направити повістку лише представникові. Крім того, у разі постановлення судом ухвали про обов'язковість особистої участі сторін чи третіх осіб у судовому засіданні, незважаючи на випадки, коли у судовому розгляді беруть участь їхні представники, вони викликаються для особистих пояснень (ст. 120 Кодексу адміністративного судочинства України). Тобто ст. 120 цього Кодексу встановлює право суду вирішувати питання про обов'язковість особистої участі сторін чи третіх осіб до судового засіданні. Якщо суд вважає, що особиста участь позивача, відповідача або третіх осіб у судовому засіданні з метою надання пояснень необхідна, то він постановляє про це ухвалу.

Участь представників сторін та третіх осіб у судовому розгляді не є перешкодою для виклику особисто позивача, відповідача або третіх осіб в судове засідання.

 
<<   ЗМІСТ   >>