Повна версія

Головна arrow Право arrow Адвокатський іспит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Право громадян на працю. Правова допомога, яка може бути надана адвокатом з дотримання передбаченого Конституцією права на працю

Ст. 43 Конституції України закріплює право кожного на працю. Термін "кожен" у зазначеній конституційній нормі вказує на те, що право на працю в Україні належить усім фізичним особам незалежно від наявності або відсутності у них громадянства України.

Конституційне право на працю має комплексний характер і дозволяє вимагати від держави: а) створення рівних можливостей у виборі професії та роду трудової діяльності; б) створення умов, що сприяють повному здійсненню права на працю; в) реалізації програм професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Примусова праця не є формою реалізації права на працю, тому Конституція України забороняє її використання, однак примусовою працею не вважається військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. Конституційно заборонено використовувати працю жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах навіть за їх згоди на здійснення таких робіт.

Конституційне право на працю конкретизується нормами трудового законодавства, основою якого є Кодекс законів про працю України (1971 р.). На створення реальних передумов здійснення права на працю спрямований Закон України "Про зайнятість населення" від 5 липня 2012 року, у якому закріплено правові основи забезпечення трудової зайнятості населення та його захисту від безробіття в умовах ринкової економіки.

З метою забезпечення повної і безперешкодної реалізації конституційного права на працю адвокат може надавати правову допомогу у таких формах:

  • o консультації та роз'яснення з питань трудового законодавства, усні та письмові довідки, що стосуються питань трудового законодавства;
  • o складання заяв, скарг та інших документів правового характеру при вирішенні спорів у галузі трудового законодавства;
  • o надання правової допомоги підприємствам, установам, організаціям з метою попередження порушень трудового законодавства.

Конституційні гаранти захисту честі, гідності та ділової репутації особи. Механізм правової допомоги, що може бути надана адвокатом із захисту цих прав

Конституціє України у ч. 1 ст. З визнано людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю в Україні, а ст. 21 встановлено рівність усіх людей у їх гідності та правах. Ст. 28 Конституції України закріплює право кожного на повагу до його гідності та забороняє застосовувати покарання або поводження, що принижує гідність людини. У ст. 68 йдеться про обов'язок кожного неухильно дотримуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Поняття "честь" розкриває ставлення людини до самої себе, ставлення до неї суспільства. Через поняття "гідність" відображається суспільне уявлення про цінність певної особи, визначається її місце в ієрархії соціального стану певного соціуму. "Ділова репутація" полягає в оцінці професійних, ділових і моральних якостей особи тощо.

Захист честі, гідності та ділової репутації здійснюється судом шляхом спростування відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, які паплюжать честь, гідність чи ділову репутацію громадянина. Цей порядок ґрунтується на відповідних положеннях ч. 3 ст. 32 Конституції України, якими передбачено право кожного на спростування недостовірної інформації не лише щодо нього самого, а й стосовно членів його сім'ї. Крім цього, передбачається право не тільки на спростування недостовірних відомостей, а й на вилучення будь-якої інформації.

Порядок спростування встановлюється судом. Щодо друкованих засобів масової інформації, то порядок спростування інформації чітко визначено у ст. 37 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".

Під час здійснення правової допомоги щодо захисту честі, гідності, ділової репутації адвокат може надавати відповідні консультації (письмові та усні); здійснювати захист у суді у справах про порушення прав громадян на честь, гідність, ділову репутацію; виступати представником осіб, честь, гідність, ділову репутацію яких порушено.

 
<<   ЗМІСТ   >>