Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Фінансовий облік у банках

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ

Реформування бухгалтерського обліку і звітності в банківській системі України

З 1 січня 1998 року банківські установи України працюють за реформованою системою обліку. Основна мета реформування обліку - зміна підходів до формування звітності, тобто відображення у звітних формах показників за реальним станом активів, зобов'язань, капіталу банку. Такий підхід передбачає запровадження в методику обліку всіх банківських операцій основоположних принципів Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Реформування бухгалтерського обліку в банках можна згрупувати в кілька етапів.

Перший етап - підготовчий (1995р. - II кв. 1997р.)

Основна мета - розробка концепції та послідовності проведення реформи. На цьому етапі вирішувались такі найважливіші завдання:

► концепція і структура плану рахунків та загальної фінансової звітності. Основна увага була спрямована на відображення банківських ризиків, ліквідності та аналіз джерел рентабельності;

► розробка нової структури, номерів рахунків і параметрів аналітичного обліку, які дозволяють використовувати додаткову систему для відстеження не бухгалтерської інформації.

Другий етап (II-III кв. 1997р.)

Основна мета - підготовка методичних вказівок щодо застосування бухгалтерських рахунків, здійснення бухгалтерських процедур, підготовки форм фінансової звітності згідно з новим планом рахунків та відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності; аналізу інформаційних потоків для розробки грошово-кредитної статистики і статистики платіжного балансу; визначення вимог до комерційних банків щодо складання звітності за грошово-кредитною статистикою, статистикою платіжного балансу, фінансовою звітністю.

Третій етап (IV кв. 1997р.)

Основна мета - апробація підготовлених документів у пілотних банках, усунення виявлених недосконалих рішень і внесення необхідних корективів. Перевірка готовності комп'ютерних мереж банків до обробки інформації.

Четвертий етап (з 1 січня 1998р.)

Основна мета - запровадження нового плану рахунків та форм загальної фінансової звітності в усіх банках України.

Реформування бухгалтерського обліку і звітності в банківській системі охоплювало кілька блоків питань, а саме:

  • 1. Зміна норм обліку фінансових інструментів, що забезпечило формування нових форм звітності.
  • 2. Зміна Плану рахунків бухгалтерського обліку та підходів до його формування.
  • 3. Принципово нова організація аналітичного обліку банку, завдяки чому з'явилася можливість отримувати необхідну статистичну інформацію.
  • 4. Відокремлення від фінансового та створення нових форм обліку - управлінського та податкового.
  • 5. Перехід на прогресивну форму організації збирання економічної інформації - за економічними показниками.
  • 6. Зміна руху потоків інформації - збирання інформації від банку - юридичної особи, а не від філій.
  • 7. Технічне забезпечення названих проектів за одночасної зміни всіх підсистем обслуговування бухгалтерського обліку, звітності, платежів та засобів захисту. А також адаптації цих підсистем до експлуатації в реальних умовах за великих обсягів інформації. Зміни, які відбулися в процесі реформування, суттєво вплинули на організацію і ведення бухгалтерського обліку в банках. Урешті було сформовано цілісну систему обліку через механізми тісного взаємозв'язку між її складовими підсистемами - фінансового обліку, управлінського обліку та податкового. Кожна підсистема функціонує в межах системи бухгалтерського обліку. Це забезпечує використання інформації, введеної одноразово в систему автоматизації банку (САБ), під час формування звітності (фінансової, управлінської, податкової).
 
<<   ЗМІСТ   >>