Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Експериментальна психологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Соціальна фасилітація

Соціальна фасилітація — це поліпшення якості виконання деяких простих і добре засвоєних операцій.

Незалежна змінна концептуальна: можливість спостерігати за іншою людиною, яка виконувала ту саму діяльність, що пропонувалась досліджуваному.

Незалежна змінна операційна: відстань, на якій перебувала інша людина.

Залежні змінні концептуальні: збудження, якість поведінки.

Залежна змінна операційна: кількість помилок під час виконання діяльності (наприклад, проходження крізь лабіринт).

До таких експериментів належать емпіричні дослідження Д. Мілгрема [99], які викликали запеклу дискусію з приводу етики соціально-психологічного дослідження. Під час цих експериментів здійснювалося приховане спостереження за латентністю акту сечовипускання в міському (вуличному) туалеті за наявності в суміжній кабінці іншої людини.

Джерела артефактів в експериментах із соціальної психології

Індивідуально-типологічні та особистісні фактори

Досліджувані відрізняться особистісними рисами, досвідом, мотивацією поведінки, індивідуально-типологічними ознаками.

Способи контролю додаткових змінних: рандомізація при відборі досліджуваних або здійснення однотипних досліджень у різних місцях або в різний час.

Наприклад, Г. Аллен досліджував у реальних умовах поведінку пасажирів нью-йоркського метрополітену.

Щоб запобігти можливому впливу особистісних факторів на результати експерименту, він створював однакові ситуації у різні дні тижня та різний час.

Перелік ситуацій під час експерименту в метрополітені:

До "досліджуваного" — помічника експериментатора звертався по допомогу інший помічник експериментатора у присутності великої кількості спостерігачів.

До "досліджуваного"— помічника експериментатора звертався по допомогу інший помічник експериментатора в майже порожньому вагоні метро.

Досліджуваний— реальний пасажир міг почути, як один помічник експериментатора давав іншому навмисно неправильну інформацію про маршрут (відсутність прохання про допомогу у присутності великої кількості людей).

Така сама ситуація, як і в попередньому випадку, моделювалася також у практично порожньому вагоні.

Основне спостереження: пасажири уникають коментувати неправильну інформацію, якщо до них безпосередньо не звертаються.

Труднощі

Експериментатори в галузі соціальної психології можуть зазнати великих труднощів при вирішенні проблеми забезпечення участі "досліджуваних" в реальних (польових) експериментах.

Ця проблема має два вирішення:

Використання "легенди" з метою створення відповідних умов для участі досліджуваних в експерименті. Наприклад, в дослідженні Б. Латане і Дж. Родіна [94] досліджуваних повідомляли про участь в експерименті, пов'язаному з вивченням проблеми маркетингу товарів, а спостерігали їхню альтруїстичну поведінку в умовах інсценованої екстремальної ситуації.

Використання польових умов для здійснення експериментів. Цей підхід значно підвищує зовнішню валідність експериментів, але ускладнює вирішення проблеми забезпечення контролю додаткових змінних.

Способи вимірювання залежної змінної в експериментах із соціальної психології

Способи вимірювання залежної змінної:

самозвіти (опитувальники або шкали різних типів);

міжособистісні оцінки (або шкали, за допомогою яких члени групи оцінюють інших членів. Такі шкали містять твердження типу: "Я вважаю, що ця людина має нижчий інтелект, ніж інші");

відповіді на запитання (незакінчені відповіді — open-ended questions);

тематичний аперцептивний тест (ТАТ);

семантичний диференціал;

заміри поведінки (врахування кількості актів надання чи не- надання допомоги іншим у ситуаціях, коли допомога є бажаною; латентні періоди поведінкових реакцій та ін.).

Дослідження в соціальній експериментальній психології пов'язані з багатьма етичними проблемами (детально розглядаються в курсі професійної етики психолога).

Українсько-англійський словник основних понять розділу

сфери досліджень у соціальній психології— cognate areas in social psychology

агресія — aggression

альтруїзм — altruism афіліація — affiliation

зміна ставлення — attitude change

формування атракції— liking and attraction formation

формування вражень — impression formation

соціальний вплив — social influence

соціальна фасилітація — social facilitation

способи вимірювань залежної змінної — measuring the dependent variable

самозвіти (опитувальники або шкали) — self-report measures (questionnaires or scales)

міжособистісне оцінювання — interpersonal judgment

питання з "відкритими" або "закритими" відповідями — open-ended or close-ended questions

семантичний диференціал — semantic differential

соціометричне ранжування — sociometric rating scales

поведінкові вимірювання — behavioral measures

 
<<   ЗМІСТ   >>