Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Зовнішня політика України

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Із Заяви Президентів Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації і України (щодо ЄЕП)

(19 вересня 2003 р.)

Ми, глави держав Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації і України, беручи до уваги попередньо досягнуті домовленості і підтверджуючи свою рішучість створити Єдиний економічний простір (ЄЕП), із задоволенням констатуємо успішне завершення роботи над основоположними документами ЄЕП.

Нами підписано угоду про формування Єдиного економічного простору, прийнято Концепцію формування ЄЕП і доручено Групі високого рівня доопрацювати і внести нам на підписання до 1 грудня 2003 року Комплекс основних заходів з формування ЄЕП...

Ми повні рішучості втілити в життя даний проект, який відповідає корінним інтересам наших народів, який покликаний сприяти їх економічному і соціальному прогресу.

З Указу Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2005 року "Про формування Єдиного економічного простору" (15 червня 2005 р.)

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2005 року "Про формування Єдиного економічного простору".

У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України:

 • 1. Вважати основною метою участі України у формуванні та функціонуванні Єдиного економічного простору (далі — ЄЕП) створення зони вільної торгівлі без вилучень та обмежень відповідно до статті 2 Угоди про формування Єдиного економічного простору, ратифікованої Законом України від 20 квітня 2004 року.
 • 2. Визнати за необхідне забезпечення при формуванні ЄЕП відповідності укладених в рамках цього процесу міжнародно-правових документів нормам і принципам Світової організації торгівлі, а також вимогам, що випливають з інтеграції України до Європейського Союзу.

... подати для внесення на розгляд Саміту глав держав — учасниць Угоди про формування Єдиного економічного простору проект пропозицій української сторони щодо реалізації в рамках ЄЕП проектів, зокрема стосовно розвитку інфраструктури, у космічній галузі, галузі авіабудівної промисловості, транспортного та важкого машинобудування, а також у сфері гуманітарного співробітництва;

 • 4) забезпечити координацію діяльності центральних органів виконавчої влади з виконання Плану невідкладних заходів щодо активізації участі України у формуванні Єдиного економічного простору, затвердженого статтею 3 цього Указу.
 • 5) Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

і Єдиний економічний простір, відповідно з наміченими у названих документах етапами.

Стаття З

Органи для виконання цілей і завдань дійсного Договору в рамках ЄврАзЕС діють:

Міждержавна Рада (Міждержрада); Інтеграційний Комітет; Міжпарламентська Асамблея (МПА); Суд Співтовариства.З Договору про заснування Євразійського економічного співтовариства

(10 жовтня 2000 р., Астана)

Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Російська Федерація і Республіка Таджикистан, далі — Договірні Сторони,

домовились про наступне:

Стаття 1 Заснування міжнародної організації Договірні Сторони засновують міжнародну організацію "Євразійське економічне співтовариство" (надалі — ЄврАзЕС або Співтовариство).

ЄврАзЕС має повноваження, які добровільно передаються йому Договірними Сторонами відповідно до положень дійсного Договору. Договірні Сторони залишаються суверенними й рівноправними суб'єктами міжнародного права.

Стаття 2 Цілі й завдання ЄврАзЕС створюється для ефективного просування процесу формування Договірними Сторонами Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також реалізації інших цілей і завдань, визначених у вищезгаданих угодах про Митний союз, Договорі про поглиблення інтеграції в економічній і гуманітарній сферах і Договорі про Митний союз

Запитання і завдання

 • 1. Поясність причини створення Співдружності Незалежних Держав.
 • 2. Які проблеми постали перед Україною під час розвитку Співдружності Незалежних Держав?
 • 3. Розкрийте сутність міждержавного формування СНД та його особливості.
 • 4. Які причини, на Ваш погляд, гальмують розвиток інтеграційних процесів у рамках СНД?
 • 5. Розкрийте поняття "інституалізацгя", "регіоналізм", исубрегіоналізм". Наведіть приклади і розкрийте їх сутність.
 • 6. Яким чином створювалися організації ЄврАзЕС, ЄЕП, ГУ(У)АМ?
 • 7. Охарактеризуйте напрями діяльності основних функціональних структур простору СНД.
 • 8. Які є інтеграційні можливості й перспективи України в європейському напрямі та євразійському?
 • 9. Дайте порівняльні характеристики двом векторам української зовнішньої політики.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Батенко Т. Королі СНД: Портрети дванадцяти президентів (тенденції та закономірності розвитку в пострадянському просторі). Л., 2000.

Васильева Л. Д. Вплив регіоналізму на формування зовнішньої політики України // Віче. 1997. № 10.

Годин Ю. Ф. Россия и Белоруссия на пути к единению. М., 2001. ГУУАМ як міжнародна організація: проект чи реальність? К., 2001. Зленко А. М. Від внутрішніх потреб до зовнішніх пріоритетів. К., 2002.

Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980—2000 роки): Підручник / Л. Ф. Гайдуков, В. Г. Кремень, Л. В. Губерський та ін. К., 2001.

Руденко Г. М. Україна дипломатична. К., 1999.

Стратегії розвитку України: Теорія і практика. К., 2002.

Стратегія соціального і економічного розвитку України (2004—

2015 роки). Шляхом європейської інтеграції. К., 2004.

Україна: стратегічні пріоритети: Аналітичні оцінки. 2004. К., 2004.

Украина и проблемы безопасности транспортных коридоров в Чер-номорско-Каспийском регионе. К., 1999.

Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива. К., 2001.

Чекаленко Л. Д. Регіональне об'єднання ГУУАМ: пошук само ідентифікації// Актуальні проблеми міжнародних відносин: 36. наук. пр. К., 2002. Вип. 34.

 
<<   ЗМІСТ   >>