Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Організація праці менеджера

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ Управлінська діяльність як специфічна складова суспільного виробництва Сутність, зміст, предмет, об'єкт та особливості управлінської праціСпецифічні особливості управлінської праці Види та класифікація управлінської діяльності Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства Ролі менеджера Вимоги до менеджерівМотиви до зайняття менеджерських посадРозумові здібностіДілові якостіОсобистісні рисиМорально-психічні якостіВимоги до здоров'я та способу життяВимоги до антикризового менеджераКОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ Поняття і завдання наукової організації праці Зміст і напрямки наукової організації праці Складові основи наукової організації праці Режим праці та відпочинку Розподіл і кооперація праці Особливості наукової організації управлінської праці Професійна орієнтація та професійний добір (відбір) працівників ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ. РОЗПОДІЛ ТА КООПЕРАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ Організація взаємодії як функція менеджменту. Делегування повноваженьДелегування як суб'єктивний факторВлада й повноваження та Empowerment Основні види та принципи професійно-кваліфікаційного розподілу й кооперації управлінської праці Нормативні акти, які регламентують організацію взаємодії і повноваженьФорма й зміст Техніка і форми передачі розпоряджень Розподіл функцій між менеджером і підлеглими Організація командної роботиЕтичні проблеми лідерів творчих командІнтрапренерські (командні) структури Подолання опору змінамСтавлення персоналу до стратегічних змінОсновні напрями організаційних змін Найбільш принципові з існуючих розбіжностей Заходи щодо формування політичної динаміки змінКОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ПЛАНУВАННЯ ОСОБИСТОЇ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА Встановлення особистих цілей менеджера Методи планування роботи менеджера Вибір пріоритетних справ, принципи пріоритетності Перспективні, річні, місячні та поточні (оперативні) плани Раціональні методи та засоби планування і виконання управлінської роботи. Практичні поради менеджеруКОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ НОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ РОБОЧОГО ЧАСУ Види норм і завдання нормування управлінської праці Методи нормування праці Особливості часу як ресурсу Облік та аналіз робочого часу. Фотографія та самофотографія робочого дня Раціональне використання часу менеджеромМетодика вивчення ваших трудових навичокЯк визначати і виправляти свої трудові навичкиКОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ МЕНЕДЖЕРА Поняття робочого місця менеджера та його організація Класифікація робочих місць Вимоги до планування та обладнання робочих місць Організаційне оснащення робочих місць Створення автоматизованих робочих місць (АРМ) менеджерів. Забезпечення комфортних та безпечних умов праці Раціоналізація режиму праціРежим роботи й програми якості життя на виробництвіЗміна робочої обстановкиКОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ Документальне забезпечення праці менеджера Роль та місце документальної інформації в управлінні підприємством Визначення поняття "документ". Види документів та їх класифікація Документування та документальне забезпечення діяльності підприємства Система документації та її класифікація Документування управлінської діяльності в організаціїКОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ Організація документообігу на підприємстві Поняття документообігу на підприємстві Складання номенклатури та формування справ Приймання, розгляд і реєстрація документів Приймання документів Розгляд документів Реєстрація документів Робота з вихідними документами Типові строки виконання документів Організація контролю за виконанням документів Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадянКОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ Організація проведення нарад, зборів, ділових переговорів Технологія підготовки проведення нарад і зборів Класифікація ділових нарад та методика їх раціонального проведення Підготовка і проведення ділових бесід та переговорівПринципи проведення ділових бесідП'ять універсальних принципів ведення ділових бесідСтратегія і тактика ведення переговорівВи можете стати об'єктом маніпуляцій Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому Основи взаємодії керівника й секретаря-референтаДілова кореспонденція Перешкоди у спілкуванні. Рівні ділового спілкуванняБар'єри на шляху до ефективного спілкування та напрями їх подолання основних правил спілкування зі ЗМІ Правила конструктивної критики під час мовного спілкуванняКритика й етика правил-конструктивної критики Етика службового спілкуванняКОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ Інформаційне забезпечення праці менеджера Підсистема інформаційного забезпечення менеджменту та класифікація інформації Класифікація інформації Використання інформації в основних функціях менеджменту Постановка і реструктуризація управлінського обліку в організації 10.4.1. Управлінський облік у системі управління організацією Елементи системи управлінського обліку Процес становлення управлінського обліку Раціоналізація, інтегрування й подальша автоматизація інформаційних потоків Комп'ютерні системи інформаційного менеджменту Система здійснення угод і операцій Управлінські інформаційні системи Системи підтримки рішень Системи, що базуються на знаннях та експертні системи Побудова інформаційних системЖиттєвий цикл розвитку системи Розробка (доробка, переробка) систем користувачем Інформаційна безпека об'єкта управлінняКОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ Культура управління. культура менеджера Поняття культури та мистецтва управління Роль культури менеджменту та її основні функції Складові культури управління Загальні положення та основні поняття корпоративної культури Поняття корпоративної культури Основні принципи й типи корпоративної культури Фірмові стандарти як частина корпоративної культури Компоненти корпоративної культуриТипи спільної діяльностіТипи управління Стадії розвитку корпоративної культури Управлінська етика та її складовіЕтичні цінності й місія організаціїАргументи "за" і "проти" соціальної відповідальності організаціїДілова етика як вид професійної етикиМоральний клімат в організаціїЯк діяти в ситуаціях морального вибору Імідж підприємства, імідж менеджера Стереотипи сприйняття дійсності Природа іміджуРозглянемо таку властивість, як неповнота Корпоративний імідж Імідж менеджера Основні поняття про етикет у роботі менеджера Поняття про етикет Правила розмови Як поводитися за столом Візитні картки Етикет, якого дотримуються в листахКОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
 
>>