Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Державний аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Міжнародні організації контрольних органів (INTOSAI, EUROSAI)

INTOSAI - - це міжнародна організація вищих контрольних органів (далі - ВКО), що діє під егідою Організації Об'єднаних Націй або її спеціалізованих агенцій.

ВКО відіграють головну роль в аудиті державних фінансів та в розвитку прозорих фінансових систем і підзвітності урядів. Статус та завдання діяльності INTOSAI наведені на рис. 1.4. Свою діяльність INTOSAI здійснює на основі статуту, який наведено в додатку 4.

INTOSAI дає аудиторам усього світу можливість обміну інформацією, що становить спільний інтерес, інформацією щодо сучасних напрацювань у сфері аудиту та застосування професійних стандартів і кращих методологій.

Шляхом проведення кожні три роки конгресів, зустрічей комітетів та інших заходів INTOSAI розглядає основні питання, що постають перед ВКО, та допомагає організаціям-членам розробляти новітні методи вирішення спільних проблем.

Відповідно до цих завдань, девізом INTOSAI є "Спільний досвід на користь всім". У 1953 р. (рік заснування) INTOSAI налічувала 34 члени, тепер - більше 180 ВКО є її членами. У 1977 р. INTOSAI прийняла Лімську декларацію про принципи здійснення аудиту, що містить основні філософські та концептуальні підходи, визначає цінності демократичності та незалежності. Як міжнародно визнаний лідер аудиту державного сектору INTOSAI видає міжнародні керівні принципи управ

Статус та завдання діяльності INTOSAI

Рис. 1.4. Статус та завдання діяльності INTOSAI

ління фінансами, розробляє методології, забезпечує навчання та обмін інформацією між членами.

Офіційними мовами INTOSAI є арабська, англійська, французька, німецька та іспанська. INTOSAI визнана міжнародною організацією, що представляє інтереси ВКО, але залежить від професійної та фінансової підтримки ВКО-членів.

INTOSAI визнає, що її перевага полягає в культурних, мовних та політичних відмінностях членів ВКО та прагне до балансу представництва різних регіонів і типів аудиторських систем. Рада керівників INTOSAI, комітети та спеціальні групи створені для забезпечення рівноваги між регіонами і відображають різні типи ВКО та підходи. INTOSAI є демократичним утворенням, що діє на основі консультацій та консенсусу. INTOSAI наголошує на повазі до національної незалежності та рівності її членів незалежно від розмірів країн та їхньої економічної потужності. У період між конгресами комітети й сім робочих груп INTOSAI відіграють основну роль у розгляді ключових питань, посилення зв'язків між членами та обміну досвідом і знаннями. INTOSAI співпрацює з іншими організаціями тією мірою, яка не суперечить принципам її незалежності, з метою вирішення питань, що становлять спільний інтерес. Усі рішення приймаються ВКО, які входять до складу INTOSAI. Кожний ВКО має один голос і жоден із них не має права вето. Відповідно до принципів сучасного управління, рада керівників підзвітна членам організації; секретаріат організації надає підтримку як членам організації, так і раді керівників.

АІ

Членами EUROSAI є національні ВОФК 46 країн Європейського континенту. Статус та мета діяльності EUROSAI наведені на рис. 1.5.

Відповідно до ст. 1 Статуту EUROSAI, основною метою організації є сприяння розвитку співпраці між національними ВОФК, які входять до її складу, а також обміну інформацією і документацією, дослідженням у сфері контролю державних фінансів, створенню університетських кафедр за цією дисципліною та уніфікації термінології у сфері фінансового контролю.

EUROSAI є однією з регіональних організацій INTOSAI, яка об'єднує вищі контрольні органи 183 країн і визнана установою, що співпрацює з Організацією Об'єднаних Націй. Разом з EUROSAI членами INTOSAI є такі регіональні організації вищих органів фінансового контролю: ASOSAI, ARABOSAI, AFROSAI, CAROSAI, OLACEFS і SPASAI. Робочими органами EUROSAI є конгрес, керівний комітет і секретаріат. Офіційні мови організації - англійська, іспанська, німецька, російська і французька.

Статус та мета діяльності EUROSAI

Рис. 1.5. Статус та мета діяльності EUROSAI

Конгрес, як найвищий орган EUROSAI, який складається з керівників усіх національних ВОФК - членів EUROSAI, скликається один раз на три роки.

Перший, засновницький конгрес EUROSAI, відбувся в Мадриді (Іспанія) в 1990 р. Подальші конгреси відбувалися в Стокгольмі (Швеція) в 1993 p., у Празі (Чеська Республіка) у 1996 p., у Парижі (Франція) в 1999 р. і останній - у Москві (Російська Федерація) у травні 2002 р.

Починаючи з V Конгресу в Москві і до наступного в Бонні (Німеччина) у 2005 p., обов'язки Президента EUROSAI були покладені на голову Рахункової палати Російської Федерації.

Керівний комітет складається з 13 осіб - 8 повноправних членів (голів ВОФК Німеччини, Данії, Іспанії, Італії, Литви, Російської Федерації, Словенії та Франції) і б спостерігачів (голів ВОФК Австрії, Великої Британії, Угорщини, Норвегії та Румунії).

При визначенні складу керівного комітету з метою забезпечення адекватного представництва всіх членів EUROS AI враховуються як географічний чинник, так і необхідність представництва в керівних органах EUROSAI різних систем фінансового контролю, які склалися історично.

Керівний комітет збирається не рідше одного разу на рік. Його основне завдання полягає в забезпеченні діяльності EUROSAI відповідно до рішень, які приймаються конгресом EUROSAI. Останні засідання керівного комітету, XXV і XXVI, відбулися, відповідно 27 і 31 травня 2002 р, в Москві, безпосередньо перед V Конгресом і одразу після нього.

Функції постійного Секретаріату EUROSAI виконує Рахункова палата Іспанії, на базі якої діє штаб-квартира організації. Секретаріат готує і організовує засідання керівного комітету, розробляє і виконує бюджет організації, а також забезпечує виконання рішень, які приймаються конгресом і керівним комітетом. Секретаріат видає щорічний журнал "EUROSAI", а також щоквартальний бюлетень "EUROSAI Newsletter", формує і оновлює базу даних статутів і публікацій усіх ВОФК - членів організації.

На конгресі EUROSAI у Парижі в червні 1999 р. була створена робоча група з аудиту у сфері охорони навколишнього середовища. Діяльність цієї групи координує Вища контрольна палата Польщі.

На своєму засіданні в Мадриді 16 лютого 2000 р. керівний комітет EUROSAI ухвалив рішення щодо заснування Комітету з підготовки кадрів, до складу якого увійшли ВОФК Великої Британії, Німеччини, Данії, Іспанії, Польщі, Португалії, Франції і Чеської Республіки, а також як спостерігач - ВОФК Норвегії, яка з 1 січня 2001 р. виконує функції Секретаріату ініціативи в ім'я розвитку INTOSAI (IDI). Іншими спостерігачами у складі Комітету є ВОФК Угорщини, на базі якого у вересні 2002 р. відбувся навчальний захід, Рахункова палата Російської Федерації як організатор V Конгресу EUROSAI і вищий орган фінансового контролю Литви. Комітет ділиться на підгрупи і займається всіма питаннями підготовки і навчання кадрів у межах EUROSAI під егідою керівного комітету.

У ході V Конгресу EUROSAI, що відбувся в Москві у травні 2002 p., була створена робоча група з інформаційних технологій під головуванням ВОФК Нідерландів. Нині до складу групи входять 24 організації: ВОФК Андорри, Болгарії, Великої Британії, Угорщини, Німеччини, Нідерландів, Данії, Ірландії, Іспанії, Кіпру, Литви, Норвегії, Польщі, Португалії, Російської Федерації, Румунії, Словаччини, Словенії, Фінляндії, Франції, Чеської Республіки, Швейцарії, Швеції та Естонії. Щодо аудиторів EUROSAI, то функції внутрішнього аудиту згідно з Розділом VII Статуту EUROSAI взяли на себе ВОФК Бельгії та Ісландії. EUROSAI підтримує особливо тісні стосунки з OLACEFS, регіональною групою INTOSAI, яка об'єднує вищі органи фінансового контролю Латинської Америки і Карибського басейну. У межах співпраці з цією організацією відбулися такі заходи:

  • - перша Євро-Американська конференція вищих органів фінансового контролю EUROSAI - OLACEFS у Мадриді 17- 18 лютого 2000 р.;
  • - друга Євро-Американська конференція вищих органів фінансового контролю EUROSAI - OLACEFS в Картахена-де-Індіас 10-11 липня 2002 р. Останніми роками також були проведені зустрічі з EURORAI - Європейською організацією регіональних органів фінансового контролю.

Перша конференція EUROSAI - EURORAI на острові Мадейра (Португалія) відбувалася з 31 травня по 1 червня 2001 р.

 
<<   ЗМІСТ   >>