Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ІЗ БЮДЖЕТОМ

Вивчивши цю тему, Ви повинні знати:

♦ мету аудиту розрахунків із бюджетом;

♦ у чому суть властивого ризику аудиту розрахунків із бюджетом;

♦ перелік загальнодержавних податків і зборів;

♦ перелік місцевих податків і зборів;

♦ основні та функціональні завдання аудиту розрахунків із бюджетом;

♦ склад предметної області досліджень;

♦ який рахунок бухгалтерського обліку використовують при перевірці розрахунків із бюджетом;

♦ відмінності між фінансовим прибутком і прибутком, шо підлягає оподаткуванню;

♦ відмінності між бухгалтерським і податковим обліком із нарахування амортизації;

♦ для яких податків застосовується поняття "перша з подій";

♦ у яких регістрах зосереджена інформація:

 • — про валові доходи;
 • — про валові видатки;
 • — про податкові зобов'язання із ПДВ;
 • — про податковий кредит із ПДВ;

♦ методи організації перевірки розрахунків із бюджетом застосовуються;

♦ переваги і недоліки суцільного та вибіркового методу;

♦ етапи перевірки розрахунків із бюджетом.

На основі набутих знань Ви повинні вміти:

♦ сформулювати мету і завдання аудиту розрахунків із бюджетом;

♦ уміти користуватися нормативними документами з метою визначення бази оподаткування, ставки податку, застосування пільг, нарахування та оплати податків і зборів;

♦ перевіряти правильність нарахування за конкретними даними сум податків і зборів;

♦ визначати предметну область досліджень при перевірці:

 • — податку на прибуток;
 • — ПДВ;
 • — акцизного збору;
 • — прибуткового податку;
 • — інших податків і зборів;

♦ перевіряти правильність нарахування амортизації за податковим законодавством;

♦ визначати й оцінювати властивий ризик;

♦ вибирати метод організації перевірки;

♦ визначати й оцінювати аудиторський ризик;

♦ визначати перелік податків і зборів, які сплачує клієнт;

♦ перевіряти повноту нарахування і своєчасність сплати податків і зборів;

♦ перевіряти правильність відображення в бухгалтерському обліку розрахунків

із бюджетом;

♦ складати підсумкову документацію.

План

 • (логіка викладення і засвоєння матеріалу)
 • 13.1. Мета і завдання аудиту розрахунків із бюджетом
 • 13.2. Предметна область досліджень
 • 13.3. Аудит розрахунків з бюджетом

Ключові поняття та терміни:

· податок;

· збір;

· мета аудиту розрахунків із бюджетом;

· завдання аудиту розрахунків із бюджетом;

· загальнодержавні податки і збори

· місцеві податки і збори; у податок на додану вартість;

· податок на прибуток підприємств;

· акцизний збір;

· податок на доходи фізичних осіб;

· державне мито;

· збір на обов'язкове соціальне страхування;

· збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

· комунальний податок;

· валові доходи;

· валові витрати;

· амортизація зо податковим законодавством;

· прибуток, що підлягає оподаткуванню;

· норми і методи нарахування амортизації за податковим законодавством;

· перша з подій;

· податковий тиск;

· властивий ризик аудиту розрахунків із бюджетом;

· аудиторський ризик при виконанні аудиту;

· суцільний метод перевірки;

· вибіркова перевірка;

· МСА 530 "Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової

· перевірки";

· предметно область дослідження;

· база оподаткування;

· ставки податків і зборів;

· пільги за податками і зборами;

· етапи перевірки;

· робоча документація;

· підсумкова документація.

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

♦ Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями;

♦ Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, зі змінами і доповненнями;

♦ Декрет КМУ "Про акцизний збір" від 26.12.92 р. №18-92;

♦ Закон України " Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. №889-IV зі змінами і доповненнями;

♦ Закон України "Про плату за землю" від 19.09.96 p. №378/96-ВР;

♦ Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18.01.2001 р. №2240-111 зі змінами і доповненнями;

♦ Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9.07.2003 p. №1058-IV.

♦ Закон України "Про обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. №1533-111.

♦ МСА 230 "Документація";

♦ МСА 530 "Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки";

♦ МСА 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність";

♦ МСА 800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань аудиту спеціального призначення.

 
<<   ЗМІСТ   >>