Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік розрахунків за платежами і податками до бюджету

В процесі виконання кошторисів бюджетні установи виступають платниками податків та зборів, відповідно до законодавства.

Бюджетні установи нараховують та сплачують до бюджету загальнодержавні збори, податки і обов'язкові платежі, але при цьому вони користуються пільгами, передбаченими відповідними законами.

Для розрахунків за податками і платежами призначений рахунок 64 "Розрахунки з податків та платежів", який має два субрахунки:

 • 641 "Розрахунки за платежами і податками в бюджет".
 • 642 "Інші розрахунки з бюджетом".

По кредиту їх відображається суми фактично утриманих та нарахованих податків і платежів до бюджету, а по дебету - їх перерахування до бюджету.

Аналітичний облік податків і платежів ведеться за кожним видом податків в картках ф. 292 а.

Зокрема бюджетні установи сплачують такі податки і платежі:

 • - податок на додану вартість
 • - податок на землю
 • - податок з власників транспортних засобів
 • - податок з доходів фізичних осіб
 • - інші податки і платежі відповідно до законодавства.

Податок на прибуток

Законом "Про оподаткування прибутку підприємств", передбачено особливий порядок оподаткування неприбуткових організацій. Так, якщо статутні документи установи відповідають вимогам неприбуткових організацій, і вони внесені до реєстру неприбуткових організацій, то вони мають ряд пільг з податку на прибуток і оподатковуються за статтею 7.11.

За операціями по загальному фонду, тобто, фінансування з бюджету, не виникає ні валових доходів ні валових витрат. Тому в цій частині операцій податок на прибуток не виникає.

 • 1. В частині спеціального фонду доходи оподатковуються за статтею 7.11 в такому порядку.
 • 1.1. Звільняються від оподаткування доходи:
  • - безоплатно отримані кошти та майно у вигляді безповоротної фінансової допомоги, чи добровільних пожертвувань,
  • - пасивні доходи (доходи отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат та відшкодувань, роялті);
  • - кошти та майно, отримані як компенсація вартості державних послуг;
  • - дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються такими неприбутковими організаціями або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
 • 1.2. Для органів державної влади та місцевого самоврядування, а також створених ними установ, а також заклади і установи освіти, охорони здоров'я, архівні установи надані такі пільги: не оподатковуються перевищення доходів над витратами по наданих послугах, що надаються цими установами і входять до Переліку платних послуг, затверджених КМУ. Суми перевищення зараховуються до кошторису наступного року і витрачається на фінансування запланованих заходів по спеціальному чи по загальному фонду.

Доходи, отримані з інших джерел підлягають оподаткуванню на загальних підставах. При цьому оподатковуваний прибуток визначається як різниця між отриманими доходами та понесеними витратами для отримання таких доходів, але не вище суми таких доходів. При підрахунку суми перевищення валових доходів над валовими витратами сума амортизаційних відрахувань не враховується.

Виходячи з різних підходів до визначення податку на прибуток, бюджетні установи зобов'язані вести облік валових доходів та валових витрат окремо по операціях, що оподатковуються та не оподатковуються податком на прибуток.

Бюджетні установи, що отримують доходи, які підлягають оподаткуванню цим прибутком зобов'язані надати в податкові органи Декларацію по податку на прибуток на протязі 40 днів після закінчення звітного періоду (кварталу, року).

Кореспонденція рахунків складається наступна: нараховано податок на прибуток Дт 811 Кт 641, оплачено податок: Дт 641 Кт 323, 324.

 
<<   ЗМІСТ   >>