Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Історія економічних учень у запитаннях і відповідях

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Поясніть зміст ідеї, висунутої Т. Вебленом: "інститути - основа економічної поведінки"

Американського економіста Торстейна Веблена (1857- 1929) називають основоположником нового, нетрадиційного інституціонального напряму в економічній науці.

Веблен виступив проти концепції "економічної людини", що набула поширення ще за часів класиків (А. Сміта). Людина не повинна трактуватися на зразок механічної кульки, свого роду "калькулятора задоволень і тягарів". Поведінка індивідуума як споживача й учасника процесів виробництва дуже неоднозначна. Економічні інтереси становлять складну і суперечливу систему. Треба повніше враховувати соціальні умови, психологічні мотиви.

Економічна поведінка зумовлена багатьма факторами. В її основі лежать інститути: традиції, звичаї, норми поведінки, фінансові й виробничі структури.

"Всяку соціальну спільноту, - зазначав Веблен, - можна розглядати як виробничий чи економічний механізм, структура якого складається з того, що називається соціально-економічними інститутами".

Процес формування інститутів консервативний. Сформовані раніше принципи і правила не відповідають сьогоднішній ситуації і мають бути змінені.

В умовах ринкової економіки панівні класи нав'язують свої погляди й поведінку масовому споживачеві. У суспільстві закріплюються норми і стандарти, що спотворюють і ускладнюють поведінку людей. Вони наслідують не раціональні принципи і розрахунки, а "грошові канони", принципи "престижного і демонстративного споживання".

У праці "Теорія дозвільного класу" Веблен показує, що "демонстративне ледарство" і "демонстративне марнотратство" стають життєвими установками не тільки дозвільного класу. Верхівковим верствам, законодавцям "грошового рівня життя" суспільства, прагнуть наслідувати середні верстви, різні інші групи населення.

Висновок Веблена: капіталістичному суспільству притаманна не рівновага, а жорстке суперництво. Життя в цьому суспільстві - це боротьба за існування.

Підкреслюючи дедалі більшу роль інженерів, технічної інтелігенції, він вважає, що виробнича влада повинна перейти від "фінансових капітанів" до інженерів.

Основними елементами ринкової економіки Т. Веблен вважав "індустрію" і "бізнес". Як він обґрунтовує це положення?

Основними елементами ринкової економіки Веблен вважав машинне виробництво ("індустрію") і систему підприємництва ("бізнес"). За його словами, матеріальною основою сучасної цивілізації є "індустрія", а стримувальною силою - "бізнес". Він зазначав, що метою і стимулом для підприємця слугують не задоволення людських потреб, не розвиток виробництва, а одержання прибутку. Тому виникає суперечність ("дихотомія") між інтересами розвитку виробництва й інтересами підприємців. Фундатор інституціоналізму вводить поняття "психологія бізнесу", через яке пояснює мотиви поведінки підприємців.

На думку Веблена, "дихотомія" виробництва і підприємництва загострюється з економічним розвитком. Монополії збільшують свої прибутки за рахунок операцій з фіктивним капіталом, втіленим у цінних паперах, а не за рахунок зростання власне виробництва, підвищення його ефективності: "корпорація, - підкреслював Веблен, - це завжди підприємство бізнесу; вона є засобом робити гроші, а не виробляти товари". Період панування корпорацій (монополій) він вважав кульмінацією суперечностей між "індустрією" і "бізнесом". У своєму "сценарії майбутнього" Веблен передбачав встановлення влади технічної інтелігенції - "технократії". Технократична концепція американського інституціоналіста стала найважливішою частиною його теорії в цілому.

 
<<   ЗМІСТ   >>